Facebook

Stejný počet - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu stejný počet.

Význam: Stejný počet znamená, že se jedná o stejnou číselnou hodnotu.

rovnost

Rovnost znamená, že všichni lidé jsou si rovni v právech a příležitostech, bez ohledu na rasu, pohlaví, věk, víru nebo jinou identitu.

rovnocennost

Rovnocennost je stav, kdy mají stejnou hodnotu, stejné práva a stejnou možnost uplatnit všechny lidi.

rovnoměrnost

Rovnoměrnost je stav, ve kterém stejné množství nebo stejná intenzita výskytu něčeho je rozložena rovnoměrně.

Podobná synonyma

rovnost povrchu

Rovnost povrchu je stav, kdy je povrch bez nerovností a výkyvů, takže je rovinný a hladký.