Facebook

Přestoupit (meze) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu přestoupit (meze).

Význam: Překročit hranici, přijít na druhou stranu; přestoupit meze.

převýšit (rozměry)

Převýšit znamená dosáhnout nebo překonat nějakou hranici, například v rozměrech.

přerůst

Přerůst znamená "překročit, přesáhnout, převyšovat".

překročit

Překročit znamená překonat nebo přesáhnout určitou hranici nebo limit.

Podobná synonyma

rozměry

Rozměry jsou fyzické velikosti, jako je délka, šířka a výška.

převýšit

Převýšit znamená dosáhnout vyšší úrovně, než je současná, být lepší než jiné.

překročit (hranice)

Překročit znamená přestoupit nebo přesáhnout danou hranici nebo omezení.

rozměry (vzájemně vztažené)

Rozměry jsou vztahy mezi velikostmi nebo délkami, které jsou mezi sebou vzájemně propojeny.