Facebook

Rozsah (pojmu) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu rozsah (pojmu).

Význam: Rozsah je určitá meze, která stanoví rozměry nebo rozsah něčeho.

natažení

Natažení je fyzická aktivita, která má za cíl zvýšit pružnost svalů a šlach.

roztažení

Roztažení je proces nebo stav, kdy je něco rozšířeno nebo roztáhnuto, obvykle fyzicky.

cyklus přednášek

Soubor přednášek prezentovaných v pořadí, na základě určitého tématu nebo cíle.

Podobná synonyma

cyklus

Cyklus je opakující se série událostí, kroků nebo činností, které se obvykle opakují v pravidelných intervalech.

cyklus (srdeční)

Cyklus srdečního tepu je obecně označený jako fáze inspirace a expirace srdce.