Facebook

Délka filmu - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu délka filmu.

Význam: Délka filmu je měřeno jako celkový počet minut, které film trvá.

metrové zboží

Metrové zboží je zboží, které je prodané nebo dodáváno v délce jednoho metru.

textil

Textil je tkanina vyrobená z vláken, používá se k výrobě oblečení, látek a jiných materiálů.

Podobná synonyma

zboží

Zboží je obecný termín používaný pro označení statků, které jsou určeny k prodeji nebo dlouhodobému užívání.

zlevněné zboží

Zlevněné zboží znamená zboží s nižší cenou než je obvykle.

nabízené (zboží)

Nabízené zboží je výrobek nebo služba, která je poskytována ke koupi.

partiové zboží

Partiové zboží jsou zboží vyrobené a dodávané za výhodných podmínek pro účely prodeje členům politické strany.

odkoupit (zboží)

Koupit zboží za výhodnější cenu, než je obvyklá.

kazové zboží

Kazové zboží je označení pro zboží, které má nedostatky, které brání jeho užívání.

přebírat (zboží)

Přebírat znamená převzít vlastnictví něčeho, např. zboží, od někoho jiného.

vozit (zboží)

Vozit: přepravovat (zboží) z místa na místo.

kvantum zboží, výrobků

Kvantum zboží je velké množství výrobků či zboží.

běžné (zboží)

Běžné zboží je zboží, které je běžně dostupné a obvykle je k dispozici ve velkém množství.

odeslání (zboží)

Odeslání znamená doručení zboží příjemci.

převzít (zboží)

Převzít zboží: vzít si na sebe odpovědnost za zboží, které je již k dispozici.

pronést (zboží)

Pronést zboží znamená oznámit veřejně jeho zpřístupnění pro prodej.

podřadný (zboží)

Podřadné zboží je levné a obvykle má nižší kvalitu než prémiové zboží.

odeslat (zboží)

Poslat (zboží); přenést jeho vlastnictví z jednoho vlastníka na druhého.

dopravovat zboží <komu>

Dopravovat zboží znamená převážet ho z jednoho místa na druhé, aby se dostalo ke koncovému spotřebiteli.

skládat (zboží)

Skládat zboží znamená sestavit je dohromady, aby bylo připraveno k prodeji nebo dodání.

prodat (zboží)

Prodat znamená vyměnit zboží za peníze.

soupis (zboží)

Soupis (zboží) je seznam věcí, předmětů nebo položek, které jsou shromážděny pro nějaký účel.

propašovat (zboží)

Propašovat znamená převážet zboží do jiné země nebo oblasti ilegálně, často s cílem obejít platné celní a právní předpisy.

odmítat (zboží)

Odmítat znamená odmítnout přijmout nebo použít nabízenou věc, zboží nebo služby.

druh zboží

Druh zboží je typ nebo kategorie produktu. Označuje specifický typ výrobku, který je prodáván v obchodech.

přemístit (zboží)

Přemístit (zboží) znamená přesunout ho na jiné místo.