Facebook

Cítit - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu cítit.

Význam: Cítit znamená vnímat pomocí smyslových orgánů, jako jsou kůže, čichové, chuťové a hmatové receptory.

pociťovat

Pociťovat je vnímat a prožívat pozitivní nebo negativní emoce, pocity a myšlenky.

mít pocit

Mít pocit znamená cítit se nějak ve svém nitru; vnitřní pocity, které jsou vyvolány prožitými zkušenostmi a emocemi.

vyciťovat

Vyčítovat je činit někomu výtky nebo vyčítavě upozorňovat na něčí chyby.

tušit

Tušit znamená tušit či odhadovat, mít podezření, že něco je pravda, aniž by to bylo zcela jisté.

smýšlet (vlastenecky)

Smýšlet vlastenecky znamená myslet na dobro státu a jednat v jeho prospěch.

mít předtuchu

Mít předtuchu znamená mít pocit, že se něco stane, aniž bychom měli jasný důkaz nebo racionální vysvětlení.

předpokládat

Předpokládat znamená uvažovat o něčem jako o pravdě nebo možnosti, i když to není jisté.

předvídat

Předvídat znamená předpovídat vývoj nebo výsledek určitého dění na základě informací.

očekávat

Očekávat znamená čekat na něco s napětím, předpokládat, že se něco stane nebo že něco vyjde.

předjímat

Předjímat je slovo, které se používá pro vyjádření předpokládání příštích událostí nebo výsledků.

Podobná synonyma

předvídat <co>

Předvídat znamená vyvodit následky z událostí nebo informací a předpovídat budoucí vývoj.

cítění

Cítění je proces vnímání vnějšího prostředí s pomocí smyslů, jako je sluch, chuť, hmat, čich a zrak.

povznášející pocit

Povznášející pocit: pocit vděčnosti a radosti, který zvedá náladu a dodává sílu.

pocit

Pocit je subjektivní představa, která se týká naší psychické pohody, emocí nebo nálady. Může to být štěstí, strach, odpor a další.

vlastenecký

Vlastenecký je vyjadřováním lásky a úcty k vlastní zemi a jejím obyvatelům; je to vyjadřování příslušnosti k národu a národním hodnotám.

tušit <co>

Tušit: domnívat se, mít podezření, předvídat, tušit budoucnost.

předjímat <co>

Předjímat znamená odhadnout nebo předpovědět budoucí výsledky nebo události.

pocit viny

Pocit viny je emoce způsobená vědomím, že jsme něco udělali špatně nebo selhali v něčem.

pocit méněcennosti

Cit přesvědčení o své nedostatečnosti a nízké hodnotě.

mučivý pocit

Mučivý pocit je silná fyzická nebo psychická bolest, která může být spojena s úzkostí a strachem.

očekávat (odměnu)

Očekávat znamená čekat na něco, co lze dostat jako odměnu.

mít mrazivý pocit

Mít mrazivý pocit znamená cítit silné napětí, obavy, úzkost nebo strach.

očekávat <co>

Očekávat znamená čekat na výsledek nebo vývoj něčeho s předpokladem, že se to stane.

očekávat <koho>

Očekávat znamená čekat na někoho nebo něco s očekávanou radostí nebo touhou.

smýšlet

Smýšlení je proces vytváření myšlenek, kombinování informací, racionálního uvažování a uvažování o nás samých a o světě kolem nás.

pociťovat závist

Cítit závist k něčemu nebo k někomu; pocit, že bychom si rádi vzali to, co mají jiní.