Facebook

Mít mrazivý pocit - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu mít mrazivý pocit.

Význam: Mít mrazivý pocit znamená cítit silné napětí, obavy, úzkost nebo strach.

zmrazovat (ovoce)

Zmrazovat ovoce znamená uchovat jeho čerstvost po delší dobu tím, že ho zamrazíme.

chladit

Chladit znamená snižovat teplotu nějakého prostředí nebo objektu.

studit

Studit znamená řádně se připravovat na vyučované předměty, hodně číst a zkoumat témata.

Podobná synonyma

ovoce

Ovoce jsou plody rostlin, které jsou obvykle sladké a jedlé, a které se používají k jídlu, pečení a vytváření nápojů.

otrhat (ovoce)

Otrhat: sejmout ovoce z rostoucího keře nebo stromu, aby se získalo.

natrhat (ovoce)

Natrhat ovoce znamená rychle odtrhnout jeho plody, aby byly připraveny k jídlu nebo zpracování.

promačkat (ovoce)

Promačkat ovoce znamená stlačit je, aby vyšla šťáva, nebo je rozdrtit na kaši.

vymačkávat (ovoce)

Vymačkávat ovoce znamená stlačit je nebo je vytlačit z nějakého obalu, aby se získal šťáva.

nasbírat (ovoce)

Nasbírat je proces sbírání ovoce. Může se jednat o ruce nebo o pomocí nástroje.

očesávat (ovoce)

Očesávání ovoce je proces odstraňování plodů z jejich stonků.

protrhat (ovoce)

Protrhat ovoce znamená rozdrtit ho a rozdělit na menší kousky.

lisovat (ovoce)

Lisovat ovoce znamená tlačit je skrze lis a vytlačit z nich šťávu.

střásat (ovoce)

Střásat ovoce znamená rychle a účelně jej sesbírat z větve nebo stromu.

očesat (ovoce)

Očesat ovoce znamená oloupat ovoce, odstranit jeho stonky a listy.

poskytovat (ovoce)

Dávat, přinášet nebo nabízet ovoce.

loupat (ovoce)

Loupat ovoce znamená oddělit slupku nebo kůru od čerstvého ovoce, aby bylo připraveno k jídlu.

konzervovat (ovoce)

Zabránit zkáze nebo znehodnocení ovoce zabalením, sušením, zavařováním nebo umělou konzervací.

protlačovat (ovoce)

Proces používání mechanického tlaku k oddělení šťávy z ovoce a jeho trávení.

hnít (ovoce)

Hnít je proces rozkladu ovoce, který dochází v důsledku bakteriální aktivity.

sklidit (ovoce)

Sklidit ovoce znamená sbírat ovoce z keřů nebo stromů, aby se mohly využít.

vymačkat (ovoce)

Vymačkat ovoce znamená stlačit nebo tlačit jeho obsah, aby se z něj dostal šťáva.

uzrávat (ovoce)

Uzrávat znamená čekat, až ovoce dosáhne plné zralosti.

dozrát (ovoce)

Dozrát znamená, že ovoce je zralé, připravené k jídlu. Je to stav, kdy je ovoce nejsladší a nejchutnější.

vylisovat (ovoce)

Vylisovat ovoce znamená stlačit ovoce, aby se z něj vytlačila šťáva.