Facebook

Očekávat - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu očekávat.

Význam: Očekávat znamená čekat na něco s napětím, předpokládat, že se něco stane nebo že něco vyjde.

čekat <na koho>

Očekávat něčí příchod nebo akci, čekat na výsledek nebo událost.

vyčkávat

Čekat, počítat s případným vývojem situace, být trpělivý a čekat na vhodnou příležitost.

setrvávat (na místě)

Zůstávat na místě, zůstat zde, být trvalý, zůstat věrný.

přepokládat

Přepokládat znamená předpokládat, domýšlet, odhadovat nebo vyvozovat z dostupných informací.

tušit

Tušit je myšlenka, která nezahrnuje jistotu, ale předpokládá možnost, že se věc stane.

nadít se <čeho>

Nadít se znamená doufat nebo očekávat, že se něco stane nebo se něco podaří.

těšit se <na co>

Těšit se na něco znamená očekávat něco příjemného nebo zajímavého.

mít předtuchu

Mít předtuchu znamená mít pocit, že se něco stane, aniž bychom měli jasný důkaz nebo racionální vysvětlení.

předpokládat

Předpokládat znamená uvažovat o něčem jako o pravdě nebo možnosti, i když to není jisté.

předvídat

Předvídat znamená předpovídat vývoj nebo výsledek určitého dění na základě informací.

cítit

Cítit znamená vnímat pomocí smyslových orgánů, jako jsou kůže, čichové, chuťové a hmatové receptory.

vyciťovat

Vyciťovat je čichový postup, při kterém se vyhledávají stopy či pachy zvířat.

předjímat

Předjímat je slovo, které se používá pro vyjádření předpokládání příštích událostí nebo výsledků.

Podobná synonyma

navštívit <koho>

Navštívit znamená přijít do místa, kde se někdo nachází, a strávit tam čas.

vycházet <z čeho>

Vycházet znamená získat myšlenky, informace nebo předpoklady z čehož/čeho.

zastiňovat <koho>

Zastiňovat znamená případně chránit, hájit nebo podporovat někoho.

častovat <koho>

Častovat znamená oslovovat někoho s úctou, často ve formě titulů nebo titulovaných oslovení.

být příčinou <čeho>

Být příčinou: stát se důvodem nebo zdrojem něčeho.

dovléci <koho kam>

Dovléci znamená dovést někoho nebo něco na nebo do určitého místa.

poškozovat <koho>

Poškozovat znamená ublížit jim fyzicky nebo psychicky, způsobit jim újmu nebo škodu.

přepadnout <koho>

Přepadnout znamená násilně se na něho dostat nebo ho napadnout s úmyslem ukrást ho nebo mu ublížit.

zahrnout <koho čím>

Zahrnout znamená začlenit, zapojit nebo zahrát někoho či něco do něčeho.

odvléci <koho kam>

Odvléci: přesunout někoho nebo něco jinam; přenést někoho nebo něco někam jinam.

znavit <koho>

Znavit je schopnost najít a pochopit něčí specifickou potřebu nebo situaci a přizpůsobit se jí.

nezúčastnit se <čeho>

Odmítnout účast na čemkoli.

dávat se <do čeho>

Dávat se: vyvíjet úsilí, obětovat energii a čas pro dosažení cíle.

pocházet <co z čeho>

Pocházet znamená vycházet z něčeho, být odvozeno z něčeho, mít původ v něčem.

potrestat <koho>

Potrestat znamená udělit trest za nějaký čin nebo jednání.

osvobodit <koho>

Uvolnit koho z pout, vysvobodit ho z nevolnictví, násilí a jiných form otroctví.

dozírat <na koho>

Dozírat na někoho znamená bedlivě sledovat jeho činy a pohyby.

dolehnout <co na koho>

Dolehnout je přenášené významem dopadu, vlivu, tlaku či nátlaku na někoho.

uhodit <koho>

Uhodit znamená fyzicky napadnout nebo někoho trefit.

podporovat <koho>

Podporovat znamená přispívat jeho úsilí a podporovat ho, aby dosáhl jeho cílů.

okrášlit <koho n. co>

Zkrášlit; přidat na kráse, kouzlu a vzhledu.

vpíjet se <do čeho>

Vpíjet se: pronikat do něčeho, intenzivně to pozorovat a studovat.

namířit <na koho n. co>

Namířit: směrovat něco, někam, na někoho.

orodovat <za koho>

Orodovat znamená hájit někoho, bránit jeho jméno, čest a práva.

dotýkat se <čeho>

Fyzicky se dotknout, pracovat s čím, manipulovat s čím.

bušit <do čeho>

Bušit je tlouci do něčeho, jako je dveře nebo kladivo do hřebíků.

ujíst <čeho>

Ujíst je získat, zvládnout či zažít něco, co bylo vyčerpávající nebo obtížné.

vzniknout <co z čeho>

Vzniknout: vyvinout se, objevit se, vytvořit se.

smířit <koho s kým>

Smířit se: navázat klidný vztah po vzájemném odpuštění a přijetí odlišných názorů.

zasednout si <na koho>

Usednout si na někoho (nebo něco) znamená dosáhnout pozice nebo místa, kde se budete moci cítit pohodlně a být schopni vykonávat potřebnou práci.