Facebook

Předjímat - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu předjímat.

Význam: Předjímat je slovo, které se používá pro vyjádření předpokládání příštích událostí nebo výsledků.

předvídat

Předvídat znamená vyhledávat budoucí informace nebo události a předpovídat jejich výsledek.

předpovídat

Předpovídat je předpokládat nebo odhadovat budoucí výsledek nebo situaci.

anticipovat

Předpokládat nebo se připravit na budoucnost, odhadovat nebo předvídat.

mít předtuchu

Mít předtuchu znamená mít pocit, že se něco stane, aniž bychom měli jasný důkaz nebo racionální vysvětlení.

předpokládat

Předpokládat znamená uvažovat o něčem jako o pravdě nebo možnosti, i když to není jisté.

očekávat

Očekávat znamená čekat na něco s napětím, předpokládat, že se něco stane nebo že něco vyjde.

cítit

Cítit znamená vnímat pomocí smyslových orgánů, jako jsou kůže, čichové, chuťové a hmatové receptory.

vyciťovat

Vyciťovat je čichový postup, při kterém se vyhledávají stopy či pachy zvířat.

Podobná synonyma

cítit se dotčen

Vyjádřit pocit uražení, zranění či smutku kvůli něčím slovům či činům.

předvídat <co>

Předvídat znamená předpovídat budoucí vývoj nebo události na základě dostupných informací.

předpovídat (budoucnost)

Předpovídat znamená předvídat budoucnost, vyhledávat vzory a vytvářet odhady ohledně toho, co se bude dít.

cítit soustrast

Cítit soustrast je projevovat soucit a lítost nad něčím, co se stalo.

očekávat (odměnu)

Očekávat znamená čekat na něco, co lze dostat jako odměnu.

cítit <co> (napětí)

Cítit napětí znamená pociťovat napjatou atmosféru nebo úzkost, která je přítomna v situaci.

být cítit

Být cítit znamená být znatelný nebo pozorovatelný; lze to pozorovat prostřednictvím smyslů nebo skrze druhé lidi.

cítit <co>

Cítit znamená vnímat a prožívat přítomnost něčeho, co má fyzickou, emoční nebo psychickou povahu.

očekávat (toužebně)

Očekávat znamená těšit se na něco s nadějí a očekáváním.

očekávat <koho>

Očekávat znamená čekat na někoho nebo něco s očekávanou radostí nebo touhou.

cítit se

Cítit se znamená prožívat pocity, jako je například úzkost, hněv, štěstí, smutek, radost nebo strach.

očekávat <co>

Očekávat znamená doufat, že se něco stane, nebo očekávat něco v budoucnu.

cítit bolest

Cítit bolest znamená pociťovat bolestivou reakci těla, která je obvykle vyvolána fyzickou nebo psychickou újmou. Může to být vyjádřeno jako fyzická bolest, kterou pociťujeme, nebo jako psychická boles

předpovídat (vědecky)

Předpovídat znamená odhadovat budoucí výsledky na základě určitých dat nebo informací.