Facebook

Mít pocit - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu mít pocit.

Význam: Mít pocit znamená cítit se nějak ve svém nitru; vnitřní pocity, které jsou vyvolány prožitými zkušenostmi a emocemi.

pociťovat

Pociťovat je vnímat a prožívat pozitivní nebo negativní emoce, pocity a myšlenky.

vyciťovat

Vyčítovat je činit někomu výtky nebo vyčítavě upozorňovat na něčí chyby.

tušit

Tušit znamená tušit či odhadovat, mít podezření, že něco je pravda, aniž by to bylo zcela jisté.

smýšlet (vlastenecky)

Smýšlet vlastenecky znamená myslet na dobro státu a jednat v jeho prospěch.

Podobná synonyma

pociťovat závist

Cítit závist k něčemu nebo k někomu; pocit, že bychom si rádi vzali to, co mají jiní.

cítění

Cítění je schopnost vnímat a vyhodnocovat okolní podněty pomocí smyslů.

smýšlet

Smýšlení je proces, kdy se analyzují informace, aby se dospělo k závěru nebo rozhodnutí.

tušit <co>

Tušit: domnívat se, mít podezření, předvídat, tušit budoucnost.

vlastenecký

Vlastenecký se vztahuje k vášni pro vlast a národ, kterou by měly projevit občané dané země.