Facebook

Smýšlet (vlastenecky) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu smýšlet (vlastenecky).

Význam: Smýšlet vlastenecky znamená myslet na dobro státu a jednat v jeho prospěch.

pociťovat

Pociťovat je vnímat a prožívat pozitivní nebo negativní emoce, pocity a myšlenky.

mít pocit

Mít pocit znamená cítit se nějak ve svém nitru; vnitřní pocity, které jsou vyvolány prožitými zkušenostmi a emocemi.

vyciťovat

Vyčítovat je činit někomu výtky nebo vyčítavě upozorňovat na něčí chyby.

tušit

Tušit znamená tušit či odhadovat, mít podezření, že něco je pravda, aniž by to bylo zcela jisté.

Podobná synonyma

mučivý pocit

Mučivý pocit je silná fyzická nebo psychická bolest, která může být spojena s úzkostí a strachem.

pocit

Pocit je psychologická reakce na okolní podněty, která vytváří osobní zkušenosti jako například radost, smutek, úzkost, strach a další.

pocit méněcennosti

Cit přesvědčení o své nedostatečnosti a nízké hodnotě.

tušit <co>

Tušit znamená mít podezření nebo domnívat se, že něco je pravda, aniž by to bylo jisté.

pociťovat závist

Cítit závist k něčemu nebo k někomu; pocit, že bychom si rádi vzali to, co mají jiní.

cítění

Cítění je schopnost vnímat a vyhodnocovat okolní podněty pomocí smyslů.

pocit viny

Pocit viny je emoce způsobená vědomím, že jsme něco udělali špatně nebo selhali v něčem.

povznášející pocit

Povznášející pocit: pocit vděčnosti a radosti, který zvedá náladu a dodává sílu.

mít mrazivý pocit

Mít mrazivý pocit znamená cítit silné napětí, obavy, úzkost nebo strach.