Facebook

Očekávat <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu očekávat <koho>.

Význam: Očekávat znamená čekat na někoho nebo něco s očekávanou radostí nebo touhou.

rozhlížet se

Vyhledat okolím pohledem, prozkoumat situaci.

dívat se

Dívat se je zkoumání něčeho zrakovým postřehem, aby se získal informace, pochopení nebo zážitek.

čekat (na příchod)

Očekávat ohledně nějaké události nebo situace, čekat na něco nebo na někoho.

vyčnívat <co>

Vyčnívat: vynikat, jevit se neobvykle, být výrazný.

vykukovat

Vykukovat: příležitostně se objevovat či projevovat; pozorovat zpoza rohu, aby se zjistilo, co se odehrává.

vypadat <co jak>

Vypadat znamená vyvolávat dojem nebo vzhled něčeho; být vyhlížet, vystupovat, dělat dojem.

Podobná synonyma

příchod

Příchod je příjezd, návštěva nebo začátek něčeho, například návštěva, pracovní den nebo nějaká událost.

čekat

Čekat znamená vyčkat, být trpělivý a očekávat, že něco se stane nebo se objeví.

vyčnívat

Vyčnívat znamená vynikat, být zřetelný, vystupovat nad ostatní.

dívat se (po děvčatech)

Sledovat děvčata, aby se zjistilo, zda jsou nápadná, zda se o ně někdo zajímá nebo zda se chovají příhodně.

dívat se (kradmo)

Dívat se (kradmo): pozorovat něco nepozorovaně, skrývající se pohledem.

vypadat

Vypadat znamená zobrazovat se nebo být vidět na zevnějšku; vystupovat, prezentovat se, být navenek viditelný.

dívat se překvapeně

Divákům se při pohledu na něco nečekaného nebo překvapujícího zdá, že se dívají se zděšením nebo úžasem.

čekat <na koho n. co>

Očekávat; předpokládat nebo doufat, že něco nebo někdo se stane/objeví.

čekat <na koho>

Očekávat něčí příchod nebo akci, čekat na výsledek nebo událost.

opatrně čekat

Čekat opatrně, znamená vyhnout se nebezpečím a podnikat informované kroky ve snaze dosáhnout cíle.

dívat se <na koho>

Vnímat pozorně a zkoumat pohledem, obzvláště na někoho nebo něco.

čekat <na co>

Očekávat něco, čekat na něco; čekat, až se něco stane nebo něco přijde.

dívat se (s požitkem)

Dívat se je vychutnávat si pohled na něco či někoho s příjemným pocitem.

dívat se <na co>

Dívat se znamená zaměřit svůj pohled na cokoli a vnímat a zkoumat daný objekt.

vypadat (mladší)

Vypadat mladší znamená působit svěžím, mladým a atraktivním dojmem.

dívat se dozadu

Vzpomínat na minulost, vyhodnotit ji a poučit se z ní.

dívat se (do slovníku)

Pozorovat; zkoumat; sledovat; prozkoumávat; prohlížet; zkoumat pozorně.

čekat (s nadějí)

Očekávat s nadějí - čekat s vírou, že se věci vyřeší pozitivně.

čekat <kde> (do konce)

Očekávat, že něco bude trvat až do konce.

dívat se (soustředěně)

Sledovat (soustředěně) a pozorně se na něco dívat.