Facebook

Předpokládat - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu předpokládat.

Význam: Předpokládat znamená uvažovat o něčem jako o pravdě nebo možnosti, i když to není jisté.

domnívat se

Domnívat se znamená mít představu nebo odhadovat, co se může stát nebo co je pravda.

mínit

Mínit je jednostranné vyjádření myšlenky nebo názoru; znamená to vyjádření přání, připomínky nebo návrhu.

soudit

Soudit znamená posuzovat a vyvozovat závěry o něčím nebo někom na základě dostupných informací.

mít za to

Mít za to je vyjádření názoru, že něco je pravdivé nebo správné.

mít předtuchu

Mít předtuchu znamená mít pocit, že se něco stane, aniž bychom měli jasný důkaz nebo racionální vysvětlení.

předvídat

Předvídat znamená předpovídat vývoj nebo výsledek určitého dění na základě informací.

očekávat

Očekávat znamená čekat na něco s napětím, předpokládat, že se něco stane nebo že něco vyjde.

cítit

Cítit znamená vnímat pomocí smyslových orgánů, jako jsou kůže, čichové, chuťové a hmatové receptory.

vyciťovat

Vyciťovat je čichový postup, při kterém se vyhledávají stopy či pachy zvířat.

předjímat

Předjímat je slovo, které se používá pro vyjádření předpokládání příštích událostí nebo výsledků.

Podobná synonyma

být cítit

Být cítit znamená být znatelný nebo pozorovatelný; lze to pozorovat prostřednictvím smyslů nebo skrze druhé lidi.

cítit <co> (napětí)

Cítit napětí znamená pociťovat napjatou atmosféru nebo úzkost, která je přítomna v situaci.

očekávat <co>

Očekávat znamená čekat na výsledek nebo vývoj něčeho s předpokladem, že se to stane.

očekávat <koho>

Očekávat znamená čekat na někoho nebo něco s očekávanou radostí nebo touhou.

cítit bolest

Cítit bolest znamená pociťovat bolestivou reakci těla, která je obvykle vyvolána fyzickou nebo psychickou újmou. Může to být vyjádřeno jako fyzická bolest, kterou pociťujeme, nebo jako psychická boles

předjímat <co>

Předjímat znamená odhadnout nebo předpovědět budoucí výsledky nebo události.

soudit <jak>

Soudit znamená vyhodnotit, analyzovat a posuzovat situace nebo informace.

cítit <co>

Cítit znamená vnímat a prožívat přítomnost něčeho, co má fyzickou, emoční nebo psychickou povahu.

soudit <o čem>

Vyvozovat závěry o něčím, kde se vyžaduje kritické myšlení a objektivní hodnocení.

předvídat <co>

Předvídat znamená předpovídat budoucí vývoj nebo události na základě dostupných informací.

očekávat (toužebně)

Očekávat znamená těšit se na něco s nadějí a očekáváním.

soudit <o čem jak>

Soudit znamená posuzovat nebo hodnotit něco na základě dostupných informací a vlastního úsudku.

mínit <co>

Mínit znamená mít v úmyslu, zamýšlet, nebo myslet na něco.

cítit se dotčen

Vyjádřit pocit uražení, zranění či smutku kvůli něčím slovům či činům.

očekávat (odměnu)

Očekávat znamená čekat na něco, co lze dostat jako odměnu.

cítit se

Cítit se znamená prožívat pocity, jako je například úzkost, hněv, štěstí, smutek, radost nebo strach.

cítit soustrast

Cítit soustrast je projevovat soucit a lítost nad něčím, co se stalo.