Facebook

Očekávat (toužebně) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu očekávat (toužebně).

Význam: Očekávat znamená těšit se na něco s nadějí a očekáváním.

čekat (s nadějí)

Očekávat s nadějí - čekat s vírou, že se věci vyřeší pozitivně.

mít radost

Mít radost znamená prožívat štěstí, šťastnost a veselí. Je to pocit radosti, který cítíme, když se nám něco povede, dosáhneme našeho cíle nebo se prostě dobře bavíme.

radovat se

Radovat se znamená prožívat radost, těšit se a obecně být šťastný.

veselit se

Veselit se znamená radostně se bavit, smát se, být šťastný a užívat si chvíle.

být ve vážnosti

Být ve vážnosti znamená být vážný, vážit si druhých a jejich názorů a být zodpovědný za své jednání.

mít úctu

Mít úctu znamená vážit si druhých, respektovat jejich názory a cítit úctu k jejich vlastnostem.

požívat (vážnosti)

Užívat, respektovat; vyžadovat, přijímat nebo vyžadovat, aby bylo dodrženo to, co je považováno za správné nebo vhodné.

Podobná synonyma

způsobit (radost)

Udělat někomu radost, vyvolat v někom pozitivní pocity, probudit dobrou náladu.

dělat (radost)

Dělat radost: vyjadřovat někomu lásku a udělovat potěšení skrze úsměv, pozornost nebo dárky.

vzdát úctu

Vzdát úctu je projevit úctu někomu nebo něčemu; být ohleduplný a uznávat jeho zásluhy.

radost

Radost je silný pocit blaženosti, veselí, vděčnosti a štěstí, který se projevuje usmíváním, smíchem, radostným voláním a pozitivními emocemi.

ucítit (radost)

Ucítit radost znamená prožít intenzivní emoční reakci na něco příjemného a často se také mluví o "zářivém pocitu štěstí".

požívat <co>

Používat, využívat, obvykle ve smyslu použití vzhledem k jeho účelu nebo výhodám.

požívat

Používat, užívat; vyžadovat, přijímat, brát; užívat si, obdržet; užít si, využít.

ztrácet naději

Ztrácet naději znamená přestat doufat, že se situace zlepší, a rezignovat na získání požadovaného výsledku.

radovat se <z čeho>

Radovat se znamená prožívat vnitřní radost a štěstí kvůli něčemu zvláštnímu.

ztratit (naději)

Ztratit naději znamená zůstat bez naděje, přestat věřit, že se něco podaří nebo se situace změní k lepšímu.

požívat (alkohol)

Používat, konzumovat, užívat (alkoholické nápoje).

udělat radost

Udělat radost je vyjadřovat někomu svou lásku a podporu tím, že uděláte něco, co jim uspokojí jejich potřeby nebo potěší jejich duši.

čekat <na koho n. co>

Očekávat; předpokládat nebo doufat, že něco nebo někdo se stane/objeví.

budící úctu

Budící úctu je vyjádření respektu, obdivu a uznání pro člověka nebo situaci.

v naději

V naději se očekává, že se situace změní k lepšímu a že se dostaví úspěch.

ztratit (na vážnosti)

Ztratit znamená zmeškat, zahodit nebo zapomenout na něco.

opatrně čekat

Čekat opatrně, znamená vyhnout se nebezpečím a podnikat informované kroky ve snaze dosáhnout cíle.

mít naději

Mít naději je stav víry v pozitivní výsledek nebo budoucnost. To je naděje, která nás vede k lepšímu.

pocítit radost

Užít si štěstí a radost, když se nám něco povede nebo se setkáváme s někým blízkým.

čekat (na příchod)

Očekávat ohledně nějaké události nebo situace, čekat na něco nebo na někoho.

čekat

Očekávat, čekat; trpělivě čekat na něco nebo někoho, vyčkat vhodného okamžiku.