Facebook

Mít cítění - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu mít cítění.

pociťovat

Pociťovat je vnímat a prožívat pozitivní nebo negativní emoce, pocity a myšlenky.

mít pocit

Mít pocit znamená cítit se nějak ve svém nitru; vnitřní pocity, které jsou vyvolány prožitými zkušenostmi a emocemi.

vyciťovat

Vyčítovat je činit někomu výtky nebo vyčítavě upozorňovat na něčí chyby.

tušit

Tušit znamená tušit či odhadovat, mít podezření, že něco je pravda, aniž by to bylo zcela jisté.

smýšlet (vlastenecky)

Smýšlet vlastenecky znamená myslet na dobro státu a jednat v jeho prospěch.

Podobná synonyma

tušit <co>

Tušit znamená předpokládat nebo domnívat se něčeho, aniž by to bylo jasně doloženo.

povznášející pocit

Povznášející pocit: pocit radosti a optimismu, který zvyšuje sebedůvěru a dodává odvahu.

pocit

Pocit je psychologická reakce na okolní podněty, která vytváří osobní zkušenosti jako například radost, smutek, úzkost, strach a další.

vlastenecký

Vlastenecký se odkazuje na osobu, která má silný cit pro vlast a ochranu jejího dědictví a kultury.

smýšlet

Smýšlení je proces, kdy se analyzují informace, aby se dospělo k závěru nebo rozhodnutí.

pocit méněcennosti

Cit přesvědčení o své nedostatečnosti a nízké hodnotě.

pocit viny

Pocit viny je emoce způsobená vědomím, že jsme něco udělali špatně nebo selhali v něčem.

mučivý pocit

Mučivý pocit je silná fyzická nebo psychická bolest, která může být spojena s úzkostí a strachem.

mít mrazivý pocit

Mít mrazivý pocit znamená cítit silné napětí, obavy, úzkost nebo strach.

pociťovat závist

Cítit závist k něčemu nebo k někomu; pocit, že bychom si rádi vzali to, co mají jiní.