Facebook

Pociťovat - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu pociťovat.

Význam: Pociťovat je vnímat a prožívat pozitivní nebo negativní emoce, pocity a myšlenky.

mít pocit

Mít pocit znamená cítit se nějak ve svém nitru; vnitřní pocity, které jsou vyvolány prožitými zkušenostmi a emocemi.

vyciťovat

Vyčítovat je činit někomu výtky nebo vyčítavě upozorňovat na něčí chyby.

tušit

Tušit znamená tušit či odhadovat, mít podezření, že něco je pravda, aniž by to bylo zcela jisté.

smýšlet (vlastenecky)

Smýšlet vlastenecky znamená myslet na dobro státu a jednat v jeho prospěch.

cítit

Vnímat něco fyzicky či psychicky, pomocí smyslů nebo intuice; vyvolat pocity, dojmy.

vnímat

Vnímat znamená vytvářet si uvědomění o svém okolí a vyhodnocovat informace smysly.

Podobná synonyma

cítit soustrast

Cítit soustrast je projevovat soucit a lítost nad něčím, co se stalo.

tušit <co>

Tušit znamená předpokládat, že je něco pravda aniž bychom to měli jisté.

pocit

Pocit je intuitivní, emocionální nebo subjektivní reakce na nějakou událost, situaci nebo myšlenku.

cítění

Cítění je schopnost vnímat a vyhodnocovat okolní podněty pomocí smyslů.

mučivý pocit

Mučivý pocit je silná fyzická nebo psychická bolest, která může být spojena s úzkostí a strachem.

mít mrazivý pocit

Mít mrazivý pocit znamená cítit silné napětí, obavy, úzkost nebo strach.

vlastenecký

Vlastenecký se odkazuje na osobu, která má silný cit pro vlast a ochranu jejího dědictví a kultury.

smýšlet

Smýšlení je proces, kdy se analyzují informace, aby se dospělo k závěru nebo rozhodnutí.

vnímat čichem

Vnímat čichem znamená rozpoznat a identifikovat pachy pomocí čichu.

cítit <co>

Cítit znamená vnímat a prožívat přítomnost něčeho, co má fyzickou, emoční nebo psychickou povahu.

být cítit

Být cítit znamená být znatelný nebo pozorovatelný; lze to pozorovat prostřednictvím smyslů nebo skrze druhé lidi.

povznášející pocit

Povznášející pocit: pocit radosti a optimismu, který zvyšuje sebedůvěru a dodává odvahu.

cítit <co> (napětí)

Cítit napětí znamená pociťovat napjatou atmosféru nebo úzkost, která je přítomna v situaci.

pocit viny

Pocit viny je emoce způsobená vědomím, že jsme něco udělali špatně nebo selhali v něčem.

pocit méněcennosti

Cit přesvědčení o své nedostatečnosti a nízké hodnotě.

cítit se dotčen

Vyjádřit pocit uražení, zranění či smutku kvůli něčím slovům či činům.

cítit bolest

Cítit bolest znamená pociťovat bolestivou reakci těla, která je obvykle vyvolána fyzickou nebo psychickou újmou. Může to být vyjádřeno jako fyzická bolest, kterou pociťujeme, nebo jako psychická boles