Facebook

Pociťovat - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu pociťovat.

Význam: Pociťovat je vnímat a prožívat pozitivní nebo negativní emoce, pocity a myšlenky.

mít pocit

Mít pocit znamená cítit se nějak ve svém nitru; vnitřní pocity, které jsou vyvolány prožitými zkušenostmi a emocemi.

vyciťovat

Vyčítovat je činit někomu výtky nebo vyčítavě upozorňovat na něčí chyby.

tušit

Tušit znamená tušit či odhadovat, mít podezření, že něco je pravda, aniž by to bylo zcela jisté.

smýšlet (vlastenecky)

Smýšlet vlastenecky znamená myslet na dobro státu a jednat v jeho prospěch.

cítit

Vnímat něco fyzicky či psychicky, pomocí smyslů nebo intuice; vyvolat pocity, dojmy.

vnímat

Vnímat znamená vytvářet si uvědomění o svém okolí a vyhodnocovat informace smysly.

Podobná synonyma

cítit <co> (napětí)

Cítit napětí znamená pociťovat napjatou atmosféru nebo úzkost, která je přítomna v situaci.

tušit <co>

Tušit znamená předpokládat, že je něco pravda aniž bychom to měli jisté.

cítění

Cítění je proces vnímání vnějšího prostředí s pomocí smyslů, jako je sluch, chuť, hmat, čich a zrak.

vlastenecký

Vlastenecký se vztahuje k vášni pro vlast a národ, kterou by měly projevit občané dané země.

cítit bolest

Cítit bolest znamená pociťovat bolestivou reakci těla, která je obvykle vyvolána fyzickou nebo psychickou újmou. Může to být vyjádřeno jako fyzická bolest, kterou pociťujeme, nebo jako psychická boles

pocit

Pocit je subjektivní představa, která se týká naší psychické pohody, emocí nebo nálady. Může to být štěstí, strach, odpor a další.

mučivý pocit

Mučivý pocit je silná fyzická nebo psychická bolest, která může být spojena s úzkostí a strachem.

smýšlet

Smýšlení je proces, kdy se analyzují informace, aby se dospělo k závěru nebo rozhodnutí.

cítit <co>

Cítit znamená vnímat a prožívat přítomnost něčeho, co má fyzickou, emoční nebo psychickou povahu.

pocit viny

Pocit viny je emoce způsobená vědomím, že jsme něco udělali špatně nebo selhali v něčem.

cítit se

Cítit se znamená prožívat pocity, jako je například úzkost, hněv, štěstí, smutek, radost nebo strach.

cítit se dotčen

Vyjádřit pocit uražení, zranění či smutku kvůli něčím slovům či činům.

povznášející pocit

Povznášející pocit: pocit vděčnosti a radosti, který zvedá náladu a dodává sílu.

cítit soustrast

Cítit soustrast je projevovat soucit a lítost nad něčím, co se stalo.

mít mrazivý pocit

Mít mrazivý pocit znamená cítit silné napětí, obavy, úzkost nebo strach.

být cítit

Být cítit znamená být znatelný nebo pozorovatelný; lze to pozorovat prostřednictvím smyslů nebo skrze druhé lidi.

vnímat čichem

Vnímat čichem znamená rozpoznat a identifikovat pachy pomocí čichu.

pocit méněcennosti

Cit přesvědčení o své nedostatečnosti a nízké hodnotě.