Facebook

Pocit viny - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu pocit viny.

Význam: Pocit viny je emoce způsobená vědomím, že jsme něco udělali špatně nebo selhali v něčem.

provinění

Provinění je porušení zákona nebo pravidel, které může být potrestáno trestem nebo pokutou.

zavinění

Zavinění je vyjádření viny nebo provinění, které je obvykle spojeno s určitým druhem odpovědnosti.

zodpovědnost za chybu

Zodpovědnost za chybu znamená odpovědnost za výsledky své práce a přijetí důsledků pro případ jejího selhání.

Podobná synonyma

udělat chybu

Udělat chybu znamená dopustit se omylu nebo selhání ve vykonávané činnosti.

pominout (chybu)

Pominout znamená přehlédnout, zapomenout nebo ignorovat chybu.

zodpovědnost

Zodpovědnost znamená odpovídat za svá činy a vyvíjet úsilí, aby se dostalo k důsledkům.

litovat provinění

Litovat provinění znamená projevit lítost a litovat toho, co bylo uděláno.

trpět (za chybu)

Snášet bolest, utrpení nebo nespravedlnost; akceptovat důsledky něčeho, čemu se nelze vyhnout.

upozornění (na chybu)

Upozornění je oznámení o chybě, které vás informuje o možném problému.

uznat (chybu)

Uznat znamená přiznat si, že je něco špatně a přijmout zodpovědnost za chybu.