Facebook

Předjímat <co> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu předjímat <co>.

Význam: Předjímat znamená odhadnout nebo předpovědět budoucí výsledky nebo události.

předvídat <co>

Předvídat znamená vyvodit následky z událostí nebo informací a předpovídat budoucí vývoj.

odhadovat <co> dopředu

Předpovídat vývoj situace, předem vyhodnotit budoucí důsledky.

Podobná synonyma

dopředu

Předem: připravit se, předpřipravit, přizpůsobit se předem, být připraven.

předvídat

Předvídat znamená odhadnout nebo předpokládat budoucí dění na základě současných skutečností.

odhadovat

Určovat předpokládanou hodnotu nebo velikost ze získaných informací.

hrát dopředu

Vytvářet strategie pro budoucnost, předvídat a připravovat se na možné budoucí situace.

jít dopředu

Pokračovat v pokroku, postoupit vpřed; učit se z minulosti a získat nové dovednosti a zkušenosti.

odhadovat cenu

Odhadovat cenu znamená předpokládat, jaká bude nebo by měla být cena něčeho.