Facebook

Předjímat <co> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu předjímat <co>.

Význam: Předjímat znamená odhadnout nebo předpovědět budoucí výsledky nebo události.

předvídat <co>

Předvídat znamená vyvodit následky z událostí nebo informací a předpovídat budoucí vývoj.

odhadovat <co> dopředu

Předpovídat vývoj situace, předem vyhodnotit budoucí důsledky.

Podobná synonyma

předvídat

Předvídat znamená vyhledávat budoucí informace nebo události a předpovídat jejich výsledek.

dopředu

Pokročit nebo postoupit předem; jít dopředu; jít dál; předjíždět ostatní; získat přednost.

odhadovat cenu

Odhadovat cenu znamená předpokládat, jaká bude nebo by měla být cena něčeho.

odhadovat

Odhadovat je určit nebo předpovědět velikost, stav či výsledek něčeho na základě informací, které jsou k dispozici.

hrát dopředu

Vytvářet strategie pro budoucnost, předvídat a připravovat se na možné budoucí situace.

jít dopředu

Pokračovat v pokroku, postoupit vpřed; učit se z minulosti a získat nové dovednosti a zkušenosti.