Facebook

Předvídat <co> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu předvídat <co>.

Význam: Předvídat znamená předpovídat budoucí vývoj nebo události na základě dostupných informací.

vycítit <co>

Vycítit: pocítit nebo poznat něco intuitivně, bez jasného vysvětlení.

vystihnout

Vystihnout je pojem, který vyjadřuje schopnost vyjádřit nebo vyjádřit nějakou myšlenku nebo představu jednoduše a jasně.

anticipovat

Anticipovat znamená předvídat, odhadovat nebo předpokládat budoucí vývoj nebo událost.

Podobná synonyma

vystihnout <co>

Vystihnout znamená popsat nebo vyjádřit něco v krátkém a jasném způsobem.

vycítit

Vycítit znamená zaznamenat nebo intuitivně pochopit, že se něco děje, aniž by to bylo přímo řečeno.

vystihnout (podstatu)

Vystihnout znamená popsat nebo vyjádřit podstatu čeho nebo někoho jasně a stručně.

vystihnout podstatu

Uchopit podstatu, zachytit její nejdůležitější rysy, látku zjednodušit na minimum.

vystihnout <co jak>

Vystihnout znamená popsat nebo vyjádřit podstatu čeho, jako jedním krátkým výrokem.