Facebook

Zatrápeně - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu zatrápeně.

Význam: Zatrápeně znamená ohromené, zmatené, zmatené, zoufalé, bezradné nebo zděšené.

zatraceně

Zatraceně je vyjádřením silného znechucení, rozčarování, nespokojenosti nebo odmítnutí.

proklatě

Proklatě je silné příslovce, které vyjadřuje znechucení, rozhořčení nebo zlobu.

hodně

Hodně znamená množství, velké množství nebo velkou míru. Může být použito k vyjádření množství času, úsilí, prostoru nebo věcí.

velice

Velice znamená "velmi" nebo "velice silně", to je silný dopad, obzvláště když se používá ve spojení s jinými slovy.

velmi

Velmi znamená velmi silně, intenzivně nebo ve vysoké míře.

tuze

Tuze je přílišné slovo, které vyjadřuje silnou náladu, především nadšení, vášeň nebo velkou radost.

Podobná synonyma

pozvat si (hodně hostů)

Pozvat někoho nebo někoho za účelem setkání, oslavy a jiných akcí.

hodně (peněz)

Velké množství peněz.

namluvit (hodně)

Vyjádřit nějaký názor nebo informace pomocí slov nebo řeči.

upéci (hodně)

Upečení něčeho dosáhnout velmi dobrých výsledků nebo úspěch díky úsilí, pečlivosti a důslednosti.

navléci (hodně)

Navléci znamená obléct si oblečení, obuty boty nebo nosit šperky.

velmi malý

Velmi malý znamená minimální, miniaturní nebo mikroskopický.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

hodně zlobit

Provokovat druhé, vyvolávat konflikty a vyvolávat obecnou nevoli.

velmi málo

Velmi málo znamená velmi malé množství nebo velmi malé procento.

velmi milovat

Velmi milovat znamená s velkou láskou a úctou pečovat o někoho nebo něco.

uložit (hodně práce)

Uložit znamená pořádek udělat, úkol splnit nebo informace zaznamenat.

napovídat (hodně)

Napovídat je dávat náznaky nebo rady, aby někdo pochopil, co se snažíme sdělit.

sníst <čeho> (hodně)

Sníst <čeho> hodně = zkonzumovat velké množství daného jídla.

vzdálený (velmi)

Daleký, odlehlý, velmi vzdálený.

navléci se (hodně)

Navléci se znamená obléknout si něco, například oblečení, boty, šperky nebo jiné předměty.

velmi dobře

Velmi dobře znamená velmi dobře vykonaná práce nebo zcela přesné plnění cíle.

rozzlobit se (hodně)

Rozzlobit se znamená velmi silně se naštvat, být velmi naštvaný.

velmi špatný

Velmi špatný znamená hrozný, extrémně špatný, velmi špatný stav.

velmi drobný

Velmi drobný: velmi malý, zanedbatelný; nepatrný; zanedbatelný; mikroskopický; minimální.

hodně velký

Obrovský, skutečně velký, mnohem větší než obvyklé.

velmi uctivý

Velmi uctivý znamená ohleduplný, úctuplný, zdvořilý, vysoce ctěný, respektovaný.

velmi dobrý

Velmi dobré = vynikající, excelentní, skvělý, úžasný, perfektní.

vydělat <na čem> (hodně)

Vydělat: získat peníze za úsilí nebo investice.

velmi veliký (dav)

Velmi veliký se obvykle používá k popisu velkého množství lidí, věcí nebo událostí.

pochválit <koho> (velmi)

Pochválit znamená ocenit jeho činy či výkon velmi slovy chvály.

vyhovovat (velmi)

Plnit požadavky, splňovat očekávání; být úspěšný nebo schopný čelit těžké situaci.

velmi chladný

Velmi chladný = velmi nízká teplota, mrazivý.

velmi vysoký (číslo)

Velmi vysoký = mnohem vyšší než běžné číslo, mnohem vyšší než průměr.