Facebook

Velmi - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu velmi.

Význam: Velmi znamená velmi silně, intenzivně nebo ve vysoké míře.

velice

Velice se vztahuje k intenzitě, znamená velmi silně, moc, velmi intenzivně nebo hluboce.

hodně

Hodně znamená velké množství nebo míra. Je to synonymum pro velké množství nebo vysokou úroveň.

značně

Značně znamená velmi, zřetelně nebo zřetelně; je to silné slovo pro popis něčeho, co je opravdu velké nebo významné.

nadmíru

Nadmíra je velmi intenzivní míra nebo úroveň něčeho - obvykle nadbytečného nebo přehnaného.

málo

Málo je méně než běžné množství; omezený počet, menší část nebo malá část.

zatraceně

Zatraceně je vyjádřením silného znechucení, rozčarování, nespokojenosti nebo odmítnutí.

proklatě

Proklatě je silné příslovce, které vyjadřuje znechucení, rozhořčení nebo zlobu.

tuze

Tuze je přílišné slovo, které vyjadřuje silnou náladu, především nadšení, vášeň nebo velkou radost.

Podobná synonyma

namluvit (hodně)

Vyjádřit nějaký názor nebo informace pomocí slov nebo řeči.

napovídat (hodně)

Napovídat je dávat náznaky nebo rady, aby někdo pochopil, co se snažíme sdělit.

přijmout (hodně práce)

Přijmout znamená převzít a přijmout odpovědnost za něco, co bylo nabídnuto.

značně opotřebovat <co>

Značně opotřebovat znamená velmi znehodnotit, poškodit, odpovídajícím způsobem používáním.

chválit (hodně)

Chválit znamená pochvalně hodnotit či oceňovat něčí činy nebo vlastnosti.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

vydělat <na čem> (hodně)

Vydělat: získat peníze za úsilí nebo investice.

navléci se (hodně)

Navléci se znamená obléknout si něco, například oblečení, boty, šperky nebo jiné předměty.

dávat (hodně)

Dávat znamená předávat něco jiné osobě nebo skupině lidí. Může to být čas, energii, finanční prostředky, materiální věci nebo laskavost.

hodně zlobit

Provokovat druhé, vyvolávat konflikty a vyvolávat obecnou nevoli.

velmi málo

Velmi málo znamená velmi malé množství nebo velmi malé procento.

o hodně

Hodně znamená mnoho; je to vyjádření velkého množství, počtu nebo rozsahu.

uložit (hodně práce)

Uložit znamená pořádek udělat, úkol splnit nebo informace zaznamenat.

málo se lišící

Málo se lišící znamená, že se dva nebo více objektů, pojmů nebo jevů mírně liší.

dosti značně

Velmi velký, významný, nebo silný.

hodně mlít

Hodně mlít znamená hodně pracovat, snažit se dosáhnout cíle, překonávat překážky a trpělivě pracovat, abyste uspěli.

hodně velký

Obrovský, skutečně velký, mnohem větší než obvyklé.

navléci (hodně)

Navléci znamená obléct si oblečení, obuty boty nebo nosit šperky.

najíst se (hodně)

Najíst se znamená obstarat si potravu nebo nějakým způsobem uspokojit hlad.

hodně peněz

Velké množství peněz; obrovský finanční obnos.

kukat (hodně)

Kukat znamená důkladně prozkoumat, prohlížet nebo zkoumat něco intenzivně.

upéci (hodně)

Upečení něčeho dosáhnout velmi dobrých výsledků nebo úspěch díky úsilí, pečlivosti a důslednosti.

rozzlobit se (hodně)

Rozzlobit se znamená velmi silně se naštvat, být velmi naštvaný.

opít se (hodně)

Opít se znamená vypít velké množství alkoholu, až do opilosti.

sníst <čeho> (hodně)

Sníst <čeho> hodně = zkonzumovat velké množství daného jídla.

hodně (peněz)

Velké množství peněz.

pozvat si (hodně hostů)

Pozvat někoho nebo někoho za účelem setkání, oslavy a jiných akcí.

dát <komu čeho> (hodně)

Dát (hodně): Darovat někomu větší množství čehosi.

málo hořet

Málo hořet znamená dosáhnout malého množství výsledků po delší dobu.