Facebook

Tuze - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu tuze.

Význam: Tuze je přílišné slovo, které vyjadřuje silnou náladu, především nadšení, vášeň nebo velkou radost.

značně

Značně znamená velmi, významně nebo významným způsobem.

hodně

Hodně je velké množství, dostatek nebo spousta něčeho. Nejčastěji se používá pro zdůraznění většího množství nebo významu.

velmi

Velmi znamená "ve velké míře", "významně", "značně".

velice

Velice znamená velmi, extrémně, mimořádně; nejvyšší stupeň.

zatraceně

Zatraceně je vyjádřením silného znechucení, rozčarování, nespokojenosti nebo odmítnutí.

proklatě

Proklatě je silné příslovce, které vyjadřuje znechucení, rozhořčení nebo zlobu.

Podobná synonyma

rozzlobit se (hodně)

Rozzlobit se znamená velmi silně se naštvat, být velmi naštvaný.

hodně (peněz)

Velké množství peněz.

opít se (hodně)

Opít se znamená vypít velké množství alkoholu, až do opilosti.

chválit (hodně)

Chválit znamená pochvalně hodnotit či oceňovat něčí činy nebo vlastnosti.

vydělat <na čem> (hodně)

Vydělat: získat peníze za úsilí nebo investice.

velmi silně

Velmi silně znamená intenzivně, s maximální sílou, se vším důrazem.

hodně mlít

Hodně mlít znamená hodně pracovat, snažit se dosáhnout cíle, překonávat překážky a trpělivě pracovat, abyste uspěli.

velmi dobrý

Velmi dobré = vynikající, excelentní, skvělý, úžasný, perfektní.

namluvit (hodně)

Vyjádřit nějaký názor nebo informace pomocí slov nebo řeči.

kukat (hodně)

Kukat znamená důkladně prozkoumat, prohlížet nebo zkoumat něco intenzivně.

velmi drobný

Velmi drobný: velmi malý, zanedbatelný; nepatrný; zanedbatelný; mikroskopický; minimální.

vzdálený (velmi)

Daleký, odlehlý, velmi vzdálený.

pozvat si (hodně hostů)

Pozvat někoho nebo někoho za účelem setkání, oslavy a jiných akcí.

velmi dobře

Velmi dobře znamená velmi dobře vykonaná práce nebo zcela přesné plnění cíle.

navléci (hodně)

Navléci znamená obléct si oblečení, obuty boty nebo nosit šperky.

hodně peněz

Velké množství peněz; obrovský finanční obnos.

velmi špatný

Velmi špatný znamená hrozný, extrémně špatný, velmi špatný stav.

o hodně

Hodně znamená mnoho; je to vyjádření velkého množství, počtu nebo rozsahu.

dosti značně

Velmi velký, významný, nebo silný.

napovídat (hodně)

Napovídat je dávat náznaky nebo rady, aby někdo pochopil, co se snažíme sdělit.

dávat (hodně)

Dávat znamená předávat něco jiné osobě nebo skupině lidí. Může to být čas, energii, finanční prostředky, materiální věci nebo laskavost.

velmi milovat

Velmi milovat je hlubokým vyjádřením lásky, které je silné, trvalé a nekonečné.

hodně zlobit

Provokovat druhé, vyvolávat konflikty a vyvolávat obecnou nevoli.

velmi chladný

Velmi chladný = velmi nízká teplota, mrazivý.

značně opotřebovat <co>

Značně opotřebovat znamená velmi znehodnotit, poškodit, odpovídajícím způsobem používáním.

vyhovovat (velmi)

Plnit požadavky, splňovat očekávání; být úspěšný nebo schopný čelit těžké situaci.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

upéci (hodně)

Upečení něčeho dosáhnout velmi dobrých výsledků nebo úspěch díky úsilí, pečlivosti a důslednosti.

sníst <čeho> (hodně)

Sníst <čeho> hodně = zkonzumovat velké množství daného jídla.