Facebook

Tuze - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu tuze.

Význam: Tuze je přílišné slovo, které vyjadřuje silnou náladu, především nadšení, vášeň nebo velkou radost.

značně

Značně znamená velmi, významně nebo významným způsobem.

hodně

Hodně je velké množství, dostatek nebo spousta něčeho. Nejčastěji se používá pro zdůraznění většího množství nebo významu.

velmi

Velmi znamená "ve velké míře", "významně", "značně".

velice

Velice znamená velmi, extrémně, mimořádně; nejvyšší stupeň.

zatraceně

Zatraceně je vyjádřením silného znechucení, rozčarování, nespokojenosti nebo odmítnutí.

proklatě

Proklatě je silné příslovce, které vyjadřuje znechucení, rozhořčení nebo zlobu.

Podobná synonyma

velmi citlivý

Velmi citlivý znamená citlivý na emoce, myšlenky a potřeby druhých lidí, schopný vnímat detail a rychle reagovat.

velmi veliký (dav)

Velmi veliký se obvykle používá k popisu velkého množství lidí, věcí nebo událostí.

vyhovovat (velmi)

Plnit požadavky, splňovat očekávání; být úspěšný nebo schopný čelit těžké situaci.

velmi dobře

Velmi dobře znamená velmi dobře vykonaná práce nebo zcela přesné plnění cíle.

navléci (hodně)

Navléci znamená obléct si oblečení, obuty boty nebo nosit šperky.

velmi špatný

Velmi špatný znamená hrozný, extrémně špatný, velmi špatný stav.

velmi rychlý

Velmi rychlý: rychlejší než běžné, schopný rychlých akcí.

velmi vysoký (číslo)

Velmi vysoký = mnohem vyšší než běžné číslo, mnohem vyšší než průměr.

velmi milovat

Velmi milovat je hlubokým vyjádřením lásky, které je silné, trvalé a nekonečné.

najíst se (hodně)

Najíst se znamená obstarat si potravu nebo nějakým způsobem uspokojit hlad.

chválit (hodně)

Chválit znamená pochvalně hodnotit či oceňovat něčí činy nebo vlastnosti.

hodně peněz

Velké množství peněz; obrovský finanční obnos.

vydělat <na čem> (hodně)

Vydělat: získat peníze za úsilí nebo investice.

pochválit <koho> (velmi)

Pochválit znamená ocenit jeho činy či výkon velmi slovy chvály.

namluvit (hodně)

Vyjádřit nějaký názor nebo informace pomocí slov nebo řeči.

rozzlobit se (hodně)

Rozzlobit se znamená velmi silně se naštvat, být velmi naštvaný.

vzdálený (velmi)

Daleký, odlehlý, velmi vzdálený.

velmi dlouho

Velmi dlouho: dlouhá doba, obvykle delší než obvyklé, mnohem delší než běžná doba trvání.

velmi chladný

Velmi chladný = velmi nízká teplota, mrazivý.

navléci se (hodně)

Navléci se znamená obléknout si něco, například oblečení, boty, šperky nebo jiné předměty.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

velmi uctivý

Velmi uctivý znamená ohleduplný, úctuplný, zdvořilý, vysoce ctěný, respektovaný.

velmi malý

Velmi malý znamená minimální, miniaturní nebo mikroskopický.

hodně velký

Obrovský, skutečně velký, mnohem větší než obvyklé.

opít se (hodně)

Opít se znamená vypít velké množství alkoholu, až do opilosti.

dávat (hodně)

Dávat znamená předávat něco jiné osobě nebo skupině lidí. Může to být čas, energii, finanční prostředky, materiální věci nebo laskavost.

dosti značně

Velmi velký, významný, nebo silný.

velmi drobný

Velmi drobný: velmi malý, zanedbatelný; nepatrný; zanedbatelný; mikroskopický; minimální.