Facebook

Proklatě - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu proklatě.

Význam: Proklatě je silné příslovce, které vyjadřuje znechucení, rozhořčení nebo zlobu.

zpropadeně

Zpropadeně - odpudivým, odporným, ponižujícím, pošramoceným způsobem; velmi špatně.

zatraceně

Zatraceně je interjekce, která vyjadřuje silné rozhořčení nebo znechucení.

u čerta

U čerta znamená překonat problém, který se zdá být neřešitelný.

velmi

Velmi znamená "velmi intenzivně" nebo "velmi významně", což je obvykle vyjádřeno silným zdůrazněním nebo značnou mírou.

velice

Velice znamená velmi, velkou měrou, hodně nebo moc. Je to zesílení intenzity něčeho.

tuze

Tuze znamená velmi, nesmírně, velice, skutečně.

silně

Silně znamená síla, odolnost, energie a síla vůle.

hodně

Hodně znamená množství, velké množství nebo velkou míru. Může být použito k vyjádření množství času, úsilí, prostoru nebo věcí.

Podobná synonyma

velmi špatný

Velmi špatný znamená hrozný, extrémně špatný, velmi špatný stav.

velmi dobrý

Velmi dobré = vynikající, excelentní, skvělý, úžasný, perfektní.

napovídat (hodně)

Napovídat je dávat náznaky nebo rady, aby někdo pochopil, co se snažíme sdělit.

hodně (peněz)

Velké množství peněz.

velmi drobný

Velmi drobný: velmi malý, zanedbatelný; nepatrný; zanedbatelný; mikroskopický; minimální.

upéci (hodně)

Upečení něčeho dosáhnout velmi dobrých výsledků nebo úspěch díky úsilí, pečlivosti a důslednosti.

přijmout (hodně práce)

Přijmout znamená převzít a přijmout odpovědnost za něco, co bylo nabídnuto.

rozzlobit se (hodně)

Rozzlobit se znamená velmi silně se naštvat, být velmi naštvaný.

velmi chladný

Velmi chladný = velmi nízká teplota, mrazivý.

vzrušení (silné)

Silný duševní nebo fyzický stav, který je spojen se silnou emocí, napětím a euforií.

najíst se (hodně)

Najíst se znamená obstarat si potravu nebo nějakým způsobem uspokojit hlad.

unavit se (silně)

Vyčerpat se, cítit se fyzicky a psychicky vyčerpaný, znavený.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

silné (řecké) víno

Silné víno je husté, silné víno s vysokým obsahem alkoholu, které se vyrábí z koncentrovaných moštů.

navléci se (hodně)

Navléci se znamená obléknout si něco, například oblečení, boty, šperky nebo jiné předměty.

hodně mlít

Hodně mlít znamená hodně pracovat, snažit se dosáhnout cíle, překonávat překážky a trpělivě pracovat, abyste uspěli.

pozvat si (hodně hostů)

Pozvat někoho nebo někoho za účelem setkání, oslavy a jiných akcí.

velmi milovat

Velmi milovat znamená s velkou láskou a úctou pečovat o někoho nebo něco.

vzdálený (velmi)

Daleký, odlehlý, velmi vzdálený.

vydělat <na čem> (hodně)

Vydělat: získat peníze za úsilí nebo investice.

hodně zlobit

Provokovat druhé, vyvolávat konflikty a vyvolávat obecnou nevoli.

kukat (hodně)

Kukat znamená důkladně prozkoumat, prohlížet nebo zkoumat něco intenzivně.

silně působící

Silně působící se vztahuje k násilnému nebo intenzivnímu dopadu nebo vlivu.

velmi vysoký (číslo)

Velmi vysoký = mnohem vyšší než běžné číslo, mnohem vyšší než průměr.

prkno (silné)

Prkno je silné a trvanlivé dřevěné desky používané k různým účelům, jako je stavba, tvorba nábytku, lodí a dalších.

velmi citlivý

Velmi citlivý znamená citlivý na emoce, myšlenky a potřeby druhých lidí, schopný vnímat detail a rychle reagovat.

chválit (hodně)

Chválit znamená pochvalně hodnotit či oceňovat něčí činy nebo vlastnosti.

hodně velký

Obrovský, skutečně velký, mnohem větší než obvyklé.