Facebook

Proklatě - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu proklatě.

Význam: Proklatě je silné příslovce, které vyjadřuje znechucení, rozhořčení nebo zlobu.

zpropadeně

Zpropadeně - odpudivým, odporným, ponižujícím, pošramoceným způsobem; velmi špatně.

zatraceně

Zatraceně je interjekce, která vyjadřuje silné rozhořčení nebo znechucení.

u čerta

U čerta znamená překonat problém, který se zdá být neřešitelný.

velmi

Velmi znamená "velmi intenzivně" nebo "velmi významně", což je obvykle vyjádřeno silným zdůrazněním nebo značnou mírou.

velice

Velice znamená velmi, velkou měrou, hodně nebo moc. Je to zesílení intenzity něčeho.

tuze

Tuze znamená velmi, nesmírně, velice, skutečně.

silně

Silně znamená síla, odolnost, energie a síla vůle.

hodně

Hodně znamená množství, velké množství nebo velkou míru. Může být použito k vyjádření množství času, úsilí, prostoru nebo věcí.

Podobná synonyma

vzrušení (silné)

Silný duševní nebo fyzický stav, který je spojen se silnou emocí, napětím a euforií.

velmi citlivý

Velmi citlivý znamená citlivý na emoce, myšlenky a potřeby druhých lidí, schopný vnímat detail a rychle reagovat.

velmi milovat

Velmi milovat znamená s velkou láskou a úctou pečovat o někoho nebo něco.

hodně zlobit

Provokovat druhé, vyvolávat konflikty a vyvolávat obecnou nevoli.

foukat (silně)

Foukat silně znamená vytvářet silný proud vzduchu.

o hodně

Hodně znamená mnoho; je to vyjádření velkého množství, počtu nebo rozsahu.

rozzlobit se (hodně)

Rozzlobit se znamená velmi silně se naštvat, být velmi naštvaný.

velmi dobrý

Velmi dobré = vynikající, excelentní, skvělý, úžasný, perfektní.

vydělat <na čem> (hodně)

Vydělat: získat peníze za úsilí nebo investice.

hodně peněz

Velké množství peněz; obrovský finanční obnos.

uložit (hodně práce)

Uložit znamená pořádek udělat, úkol splnit nebo informace zaznamenat.

silně působící

Silně působící se vztahuje k násilnému nebo intenzivnímu dopadu nebo vlivu.

velmi drobný

Velmi drobný: velmi malý, zanedbatelný; nepatrný; zanedbatelný; mikroskopický; minimální.

unavit se (silně)

Vyčerpat se, cítit se fyzicky a psychicky vyčerpaný, znavený.

velmi rychlý

Velmi rychlý: rychlejší než běžné, schopný rychlých akcí.

velmi silně

Velmi silně znamená intenzivně, s maximální sílou, se vším důrazem.

hodně velký

Obrovský, skutečně velký, mnohem větší než obvyklé.

namluvit (hodně)

Vyjádřit nějaký názor nebo informace pomocí slov nebo řeči.

opít se (hodně)

Opít se znamená vypít velké množství alkoholu, až do opilosti.

napovídat (hodně)

Napovídat znamená poskytovat náznaky nebo nápovědy, aby pomohlo vysvětlit nebo předpovědět něco.

působit <na koho> (silně)

Působit na někoho silně: vyvolat na něj významný, zřetelný a trvalý vliv.

velmi vysoký (číslo)

Velmi vysoký = mnohem vyšší než běžné číslo, mnohem vyšší než průměr.

přijmout (hodně práce)

Přijmout znamená převzít a přijmout odpovědnost za něco, co bylo nabídnuto.

vzdálený (velmi)

Daleký, odlehlý, velmi vzdálený.

pozvat si (hodně hostů)

Pozvat někoho nebo někoho za účelem setkání, oslavy a jiných akcí.

prkno (silné)

Prkno je silné a trvanlivé dřevěné desky používané k různým účelům, jako je stavba, tvorba nábytku, lodí a dalších.

kukat (hodně)

Kukat znamená důkladně prozkoumat, prohlížet nebo zkoumat něco intenzivně.

vyhovovat (velmi)

Plnit požadavky, splňovat očekávání; být úspěšný nebo schopný čelit těžké situaci.