Facebook

Zatraceně - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu zatraceně.

Význam: Zatraceně je vyjádřením silného znechucení, rozčarování, nespokojenosti nebo odmítnutí.

zatrápeně

Zatrápeně = trápení, zoufalství, bezmocnost.

zpropadeně

Zpropadeně se používá k vyjádření silných negativních emocí a nálad, například zoufalství, hněvu nebo zklamání.

po čertech

Po čertech znamená "zcela, úplně; takže je třeba udělat něco kompletně a dokonale".

hodně

Hodně je velké množství nebo velká část něčeho. Může to znamenat mnoho, velkou většinu nebo velkou část.

velmi

Velmi - velmi vysoká míra, úroveň nebo stupeň; značí značnou míru (intenzita, síla atd.).

tuze

Tuze znamená velmi, silně nebo hodně; jako náhradu slov jako velmi, velice nebo hodně.

silně

Silně znamená síla, odhodlání, odolnost nebo intenzita.

náramně

Náramně: velmi, skvěle, úžasně, báječně, výborně, skvostně, nádherně.

proklatě

Proklatě je silné příslovce, které vyjadřuje znechucení, rozhořčení nebo zlobu.

velice

Velice znamená "velmi" nebo "velice silně", to je silný dopad, obzvláště když se používá ve spojení s jinými slovy.

Podobná synonyma

velmi dobrý

Velmi dobré = vynikající, excelentní, skvělý, úžasný, perfektní.

foukat (silně)

Foukat silně znamená vytvářet silný proud vzduchu.

dávat (hodně)

Dávat znamená předávat něco jiné osobě nebo skupině lidí. Může to být čas, energii, finanční prostředky, materiální věci nebo laskavost.

vzrušení (silné)

Vzrušení je silný stav prožívání emocí, který se projevuje např. bušením srdce, zrychleným dechem, změnou barvy pleti aj.

velmi citlivý

Velmi citlivý znamená citlivý na emoce, myšlenky a potřeby druhých lidí, schopný vnímat detail a rychle reagovat.

velmi dlouho

Velmi dlouho: dlouhá doba, obvykle delší než obvyklé, mnohem delší než běžná doba trvání.

velmi vysoký (číslo)

Velmi vysoký = mnohem vyšší než běžné číslo, mnohem vyšší než průměr.

dát <komu čeho> (hodně)

Dát (hodně): Darovat někomu větší množství čehosi.

unavit se (silně)

Vyčerpat se, cítit se fyzicky a psychicky vyčerpaný, znavený.

velmi silně

Velmi silně znamená intenzivně, s maximální sílou, se vším důrazem.

prkno (silné)

Prkno je silné a trvanlivé dřevěné desky používané k různým účelům, jako je stavba, tvorba nábytku, lodí a dalších.

silné (řecké) víno

Silné víno je husté, silné víno s vysokým obsahem alkoholu, které se vyrábí z koncentrovaných moštů.

hodně velký

Obrovský, skutečně velký, mnohem větší než obvyklé.

kukat (hodně)

Kukat znamená důkladně prozkoumat, prohlížet nebo zkoumat něco intenzivně.

silně působící

Silně působící se vztahuje k násilnému nebo intenzivnímu dopadu nebo vlivu.

napovídat (hodně)

Napovídat je dávat náznaky nebo rady, aby někdo pochopil, co se snažíme sdělit.

pozvat si (hodně hostů)

Pozvat někoho nebo někoho za účelem setkání, oslavy a jiných akcí.

působit <na koho> (silně)

Působit na někoho silně: vyvolat na něj významný, zřetelný a trvalý vliv.

chválit (hodně)

Chválit znamená pochvalně hodnotit či oceňovat něčí činy nebo vlastnosti.

vydělat <na čem> (hodně)

Vydělat: získat peníze za úsilí nebo investice.

upéci (hodně)

Upečení něčeho dosáhnout velmi dobrých výsledků nebo úspěch díky úsilí, pečlivosti a důslednosti.

velmi uctivý

Velmi uctivý znamená ohleduplný, úctuplný, zdvořilý, vysoce ctěný, respektovaný.

velmi chladný

Velmi chladný = velmi nízká teplota, mrazivý.

velmi rychlý

Velmi rychlý: rychlejší než běžné, schopný rychlých akcí.

najíst se (hodně)

Najíst se znamená obstarat si potravu nebo nějakým způsobem uspokojit hlad.

o hodně

Hodně znamená mnoho; je to vyjádření velkého množství, počtu nebo rozsahu.

velmi veliký (dav)

Velmi veliký se obvykle používá k popisu velkého množství lidí, věcí nebo událostí.

velmi špatný

Velmi špatný znamená hrozný, extrémně špatný, velmi špatný stav.