Facebook

Zatraceně - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu zatraceně.

Význam: Zatraceně je vyjádřením silného znechucení, rozčarování, nespokojenosti nebo odmítnutí.

zatrápeně

Zatrápeně = trápení, zoufalství, bezmocnost.

zpropadeně

Zpropadeně se používá k vyjádření silných negativních emocí a nálad, například zoufalství, hněvu nebo zklamání.

po čertech

Po čertech znamená "zcela, úplně; takže je třeba udělat něco kompletně a dokonale".

hodně

Hodně je velké množství nebo velká část něčeho. Může to znamenat mnoho, velkou většinu nebo velkou část.

velmi

Velmi - velmi vysoká míra, úroveň nebo stupeň; značí značnou míru (intenzita, síla atd.).

tuze

Tuze znamená velmi, silně nebo hodně; jako náhradu slov jako velmi, velice nebo hodně.

silně

Silně znamená síla, odhodlání, odolnost nebo intenzita.

náramně

Náramně: velmi, skvěle, úžasně, báječně, výborně, skvostně, nádherně.

proklatě

Proklatě je silné příslovce, které vyjadřuje znechucení, rozhořčení nebo zlobu.

velice

Velice znamená "velmi" nebo "velice silně", to je silný dopad, obzvláště když se používá ve spojení s jinými slovy.

Podobná synonyma

napovídat (hodně)

Napovídat je dávat náznaky nebo rady, aby někdo pochopil, co se snažíme sdělit.

upéci (hodně)

Upečení něčeho dosáhnout velmi dobrých výsledků nebo úspěch díky úsilí, pečlivosti a důslednosti.

velmi dobře

Velmi dobře znamená velmi dobře vykonaná práce nebo zcela přesné plnění cíle.

velmi silně

Velmi silně znamená intenzivně, s maximální sílou, se vším důrazem.

navléci (hodně)

Navléci znamená obléct si oblečení, obuty boty nebo nosit šperky.

hodně zlobit

Provokovat druhé, vyvolávat konflikty a vyvolávat obecnou nevoli.

velmi milovat

Velmi milovat znamená s velkou láskou a úctou pečovat o někoho nebo něco.

dát <komu čeho> (hodně)

Dát (hodně): Darovat někomu větší množství čehosi.

velmi rychlý

Velmi rychlý: rychlejší než běžné, schopný rychlých akcí.

vzrušení (silné)

Vzrušení je silný prožitek, který způsobuje příjemné napětí, vzrušení a euforii.

uložit (hodně práce)

Uložit znamená pořádek udělat, úkol splnit nebo informace zaznamenat.

hodně (peněz)

Velké množství peněz.

prkno (silné)

Prkno je silné a trvanlivé dřevěné desky používané k různým účelům, jako je stavba, tvorba nábytku, lodí a dalších.

velmi malý

Velmi malý znamená minimální, miniaturní nebo mikroskopický.

působit <na koho> (silně)

Působit na někoho silně: vyvolat na něj významný, zřetelný a trvalý vliv.

velmi uctivý

Velmi uctivý znamená ohleduplný, úctuplný, zdvořilý, vysoce ctěný, respektovaný.

velmi chladný

Velmi chladný = velmi nízká teplota, mrazivý.

velmi veliký (dav)

Velmi veliký se obvykle používá k popisu velkého množství lidí, věcí nebo událostí.

kukat (hodně)

Kukat znamená důkladně prozkoumat, prohlížet nebo zkoumat něco intenzivně.

hodně peněz

Velké množství peněz; obrovský finanční obnos.

rozzlobit se (hodně)

Rozzlobit se znamená velmi silně se naštvat, být velmi naštvaný.

foukat (silně)

Foukat silně znamená vytvářet silný proud vzduchu.

silně působící

Silně působící se vztahuje k násilnému nebo intenzivnímu dopadu nebo vlivu.

velmi vysoký (číslo)

Velmi vysoký = mnohem vyšší než běžné číslo, mnohem vyšší než průměr.

hodně mlít

Hodně mlít znamená hodně pracovat, snažit se dosáhnout cíle, překonávat překážky a trpělivě pracovat, abyste uspěli.

velmi dlouho

Velmi dlouho: dlouhá doba, obvykle delší než obvyklé, mnohem delší než běžná doba trvání.

silně překvapit

Překvapit velmi silně, zcela neočekávaně a nečekaně.

navléci se (hodně)

Navléci se znamená obléknout si něco, například oblečení, boty, šperky nebo jiné předměty.

unavit se (silně)

Vyčerpat se, cítit se fyzicky a psychicky vyčerpaný, znavený.

velmi špatný

Velmi špatný = nejhorší možné hodnocení, které může být uděleno; naprostá neschopnost či zanedbání.