Facebook

Navléci (hodně) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu navléci (hodně).

Význam: Navléci znamená obléct si oblečení, obuty boty nebo nosit šperky.

zabalit (kufr)

Zabalit znamená uložit oblečení či věci do kufru nebo jiného obalu, aby byly připraveny k přepravě.

sbalit (věci)

Připravit a uspořádat věci do balíčku nebo kufru.

obalit <co čím>

Obalit: zakrýt či zahalit čím či čím, např. pláštěm, potahem, omítkou.

sbalit (dívku)

Sbalit dívku znamená usilovat o její přízeň, pozornost a nakonec se s ní seznámit.

Podobná synonyma

rozbalit (věci)

Otevřít zabalenou věc a vyjmout obsah, např. dárky, potraviny, nářadí apod.

stav (věcí)

Stav je charakteristické pojetí nebo podmínka čehokoli, zejména ve smyslu sebehodnocení, fyzického stavu nebo kvalitativního stavu.

(osobní) věci

Osobní věci jsou věci, které jsou vlastnictvím jednotlivce a mají pro něj osobní hodnotu.

přenášet (věci)

Přenášet znamená přemisťovat, převádět nebo přesouvat věci z jednoho místa na druhé.

odvléci (dívku)

Odvléci znamená odvést nebo odchytit, obvykle se to používá pro odvlečení dívky od jejího domova nebo od jejího známého.

přivlastnění (věcí)

Přivlastnění je právní vztah, kdy jedna osoba nabývá vlastnické právo k věci jiné osoby.

rys (věci)

Rys je detailní zobrazení něčeho, jako například fyzické vlastnosti, konkrétní charakteristiky nebo vlastnosti výrobku.

duchovní věci

Duchovní věci jsou myšlenky, koncepty a hodnoty, které se vztahují k duchovnímu životu, víře a zkušenostem.

naložené věci

Naložené věci jsou věci, které jsou připravené k přepravě, naložené do auta, lodi nebo letadla.

znásilnit (dívku)

Fyzické nebo sexuální násilí, kdy agresor donutí oběť k sexuálnímu aktu, často bez jejího souhlasu.

představovat si věci lepší, než jsou

Představovat si věci lepší, než jsou je vytvářet si optimistickou představu o budoucnosti, kterou snažíme dosáhnout.

ve věci

Význam: shrnutí, zkrácení nebo stručné vyjádření podstatného obsahu.

sbalit se (na cestu)

Sbalit se = připravit se na cestu, připravit potřebné věci, příp. odcestovat.

veřejné věci

Veřejné věci jsou všechny záležitosti, které se týkají obecného dobra a jsou důležité pro veřejnost jako celek.

zneuctít (dívku)

Zneuctít dívku znamená udělat něco, co oslabí její nebo jiné osoby vzájemný respekt, úctu a důstojnost.

soubor věcí

Soubor je skupina souvisejících věcí nebo informací.

jádro (celé věci)

Jádro je nejdůležitější část celku, která je zodpovědná za jeho základní funkce, strukturu a charakter.

sbalit

Sbalit znamená zabalit věci, odjet nebo se vypravit na cestu.

věci do prodeje

Prodej věcí: nabídka zboží nebo služeb pro koupi; obchodní transakce.

přímo k jádru věci

Přímo k jádru věci: vyřešit hlavní problém, vyřčený nebo skrytý, co nejrychleji a efektivněji.

sbalit (cigaretu)

Sbalit cigaretu znamená zabalit tabák do papíru, aby bylo možné ji zapálit a kouřit.

obalit

Obalit znamená obalovat předmět nebo osobu způsobem, který je chrání nebo zakrývá.

odvlékat (dívku)

Odvlékat znamená unášet nebo odvádět dívku proti její vůli.

příznivé vidění (věcí)

Příznivé vidění je pohled plný uznání, ocenění a podpory.

sbalit <co>

Sbalit: zabalit dohromady a odnést.

nemovité věci

Nemovité věci jsou majetky, které jsou připevněné ke konkrétnímu místu a nemůžou být snadno přemístěny.

vměšování se (do vnitřních věcí)

Vměšování se je zasahování do vnitřních věcí něčího jiného, bez jeho přímého souhlasu.