Facebook

Navléci (hodně) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu navléci (hodně).

Význam: Navléci znamená obléct si oblečení, obuty boty nebo nosit šperky.

zabalit (kufr)

Zabalit znamená uložit oblečení či věci do kufru nebo jiného obalu, aby byly připraveny k přepravě.

sbalit (věci)

Připravit a uspořádat věci do balíčku nebo kufru.

obalit <co čím>

Obalit: zakrýt či zahalit čím či čím, např. pláštěm, potahem, omítkou.

sbalit (dívku)

Sbalit dívku znamená usilovat o její přízeň, pozornost a nakonec se s ní seznámit.

Podobná synonyma

narovnat (věci)

Urovnat věci do pořádku, aby byly uspořádané a přehledné.

sbalit <co>

Sbalit: zabalit dohromady a odnést.

zneuctít (dívku)

Zneuctít dívku znamená udělat něco, co oslabí její nebo jiné osoby vzájemný respekt, úctu a důstojnost.

znásilnit (dívku)

Fyzické nebo sexuální násilí, kdy agresor donutí oběť k sexuálnímu aktu, často bez jejího souhlasu.

svázat (kufr)

Svázat kufr znamená pevně uzamknout jeho víka a zajistit, aby se obsah neroztříštil.

jádro (celé věci)

Jádro je nejdůležitější část celku, která je zodpovědná za jeho základní funkce, strukturu a charakter.

obalit (stromy)

Obalit stromy znamená obalit je nějakou ochrannou látkou. Může to být nátěr, omítka nebo jiná ochranná vrstva.

soubor věcí

Soubor je skupina souvisejících věcí nebo informací.

přímo k jádru věci

Přímo k jádru věci: vyřešit hlavní problém, vyřčený nebo skrytý, co nejrychleji a efektivněji.

představovat si věci lepší, než jsou

Představovat si věci lepší, než jsou je vytvářet si optimistickou představu o budoucnosti, kterou snažíme dosáhnout.

vměšovat se (do vnitřních věcí)

Vměšovat se do věcí, které nejsou naším přímým zájmem.

duchovní věci

Duchovní věci jsou myšlenky, koncepty a hodnoty, které se vztahují k duchovnímu životu, víře a zkušenostem.

sbalit

Sbalit znamená zabalit věci, odjet nebo se vypravit na cestu.

vměšování se (do vnitřních věcí)

Vměšování se je zasahování do vnitřních věcí něčího jiného, bez jeho přímého souhlasu.

odvléci (dívku)

Odvléci znamená odvést nebo odchytit, obvykle se to používá pro odvlečení dívky od jejího domova nebo od jejího známého.

obalit

Obalit je obalovat něco, což znamená obalem nebo jinou látkou obalit, zakrýt nebo zahalit.

přivlastnění (věcí)

Přivlastnění je právní vztah, kdy jedna osoba nabývá vlastnické právo k věci jiné osoby.

naložené věci

Naložené věci jsou věci, které jsou připravené k přepravě, naložené do auta, lodi nebo letadla.

stav (věcí)

Stav je charakteristické pojetí nebo podmínka čehokoli, zejména ve smyslu sebehodnocení, fyzického stavu nebo kvalitativního stavu.

sledovat (dívku)

Sledovat/dívku znamená prozkoumat její činy a pohyby, aby se zjistilo, co dělá.

sbalit (cigaretu)

Sbalit cigaretu znamená zabalit tabák do papíru, aby bylo možné ji zapálit a kouřit.

rys (věci)

Rys je detailní zobrazení něčeho, jako například fyzické vlastnosti, konkrétní charakteristiky nebo vlastnosti výrobku.

zabalit

Zabalit: zabalit něco do balíčku, něco zabalit do něčeho, zabalit něco do papíru či jiného materiálu.

zabalit <co>

Zabalit znamená fyzicky obalit, zabalit do něčeho, např. do papíru či textilu.