Facebook

Velice - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu velice.

Význam: Velice znamená "velmi" nebo "velice silně", to je silný dopad, obzvláště když se používá ve spojení s jinými slovy.

velmi

Velmi se odkazuje na něco, co je ve velké míře, s intenzitou nebo s vážností. To může být špatné, dobré nebo jiné.

hodně

Hodně znamená velké množství nebo velký stupeň. Jde o mírný výraz, který může být použit pro vyjádření různých stupňů intenzity.

nadmíru

Nadmíra je přídavné jméno označující stav, kdy něco převyšuje všechny očekávání, například v oblasti počtu, kvality nebo množství.

značně

Značně znamená velkou míru, vysokou úroveň, významnou výši nebo množství.

hafo

Hafo je zkratka pro "hodně až fůru", což je německá termín pro velké množství.

málo

Málo znamená méně než obvykle nebo očekávané množství.

zatraceně

Zatraceně je vyjádřením silného znechucení, rozčarování, nespokojenosti nebo odmítnutí.

proklatě

Proklatě je silné příslovce, které vyjadřuje znechucení, rozhořčení nebo zlobu.

tuze

Tuze je přílišné slovo, které vyjadřuje silnou náladu, především nadšení, vášeň nebo velkou radost.

Podobná synonyma

velmi málo

Velmi málo znamená velmi malé množství nebo velmi malé procento.

namluvit (hodně)

Vyjádřit nějaký názor nebo informace pomocí slov nebo řeči.

kukat (hodně)

Kukat znamená důkladně prozkoumat, prohlížet nebo zkoumat něco intenzivně.

velmi rychlý

Velmi rychlý: rychlejší než běžné, schopný rychlých akcí.

hodně velký

Obrovský, skutečně velký, mnohem větší než obvyklé.

navléci (hodně)

Navléci znamená obléct si oblečení, obuty boty nebo nosit šperky.

pochválit <koho> (velmi)

Pochválit znamená ocenit jeho činy či výkon velmi slovy chvály.

vzdálený (velmi)

Daleký, odlehlý, velmi vzdálený.

navléci se (hodně)

Navléci se znamená obléknout si něco, například oblečení, boty, šperky nebo jiné předměty.

uložit (hodně práce)

Uložit znamená pořádek udělat, úkol splnit nebo informace zaznamenat.

velmi milovat

Velmi milovat znamená s velkou láskou a úctou pečovat o někoho nebo něco.

rozzlobit se (hodně)

Rozzlobit se znamená velmi silně se naštvat, být velmi naštvaný.

málo hořet

Málo hořet znamená dosáhnout malého množství výsledků po delší dobu.

o hodně

Hodně znamená mnoho; je to vyjádření velkého množství, počtu nebo rozsahu.

dosti značně

Velmi velký, významný, nebo silný.

napovídat (hodně)

Napovídat je dávat náznaky nebo rady, aby někdo pochopil, co se snažíme sdělit.

opít se (hodně)

Opít se znamená vypít velké množství alkoholu, až do opilosti.

velmi dlouho

Velmi dlouho: dlouhá doba, obvykle delší než obvyklé, mnohem delší než běžná doba trvání.

velmi drobný

Velmi drobný: velmi malý, zanedbatelný; nepatrný; zanedbatelný; mikroskopický; minimální.

velmi silně

Velmi silně znamená intenzivně, s maximální sílou, se vším důrazem.

dávat (hodně)

Dávat znamená předávat něco jiné osobě nebo skupině lidí. Může to být čas, energii, finanční prostředky, materiální věci nebo laskavost.

málo se lišící

Málo se lišící znamená, že se dva nebo více objektů, pojmů nebo jevů mírně liší.

hodně mlít

Hodně mlít znamená hodně pracovat, snažit se dosáhnout cíle, překonávat překážky a trpělivě pracovat, abyste uspěli.

velmi dobře

Velmi dobře znamená velmi dobře vykonaná práce nebo zcela přesné plnění cíle.

hodně peněz

Velké množství peněz; obrovský finanční obnos.

značně opotřebovat <co>

Značně opotřebovat znamená velmi znehodnotit, poškodit, odpovídajícím způsobem používáním.

velmi uctivý

Velmi uctivý znamená ohleduplný, úctuplný, zdvořilý, vysoce ctěný, respektovaný.

velmi malý

Velmi malý znamená minimální, miniaturní nebo mikroskopický.

velmi špatný

Velmi špatný znamená hrozný, extrémně špatný, velmi špatný stav.