Facebook

Velice - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu velice.

Význam: Velice znamená "velmi" nebo "velice silně", to je silný dopad, obzvláště když se používá ve spojení s jinými slovy.

velmi

Velmi se odkazuje na něco, co je ve velké míře, s intenzitou nebo s vážností. To může být špatné, dobré nebo jiné.

hodně

Hodně znamená velké množství nebo velký stupeň. Jde o mírný výraz, který může být použit pro vyjádření různých stupňů intenzity.

nadmíru

Nadmíra je přídavné jméno označující stav, kdy něco převyšuje všechny očekávání, například v oblasti počtu, kvality nebo množství.

značně

Značně znamená velkou míru, vysokou úroveň, významnou výši nebo množství.

hafo

Hafo je zkratka pro "hodně až fůru", což je německá termín pro velké množství.

málo

Málo znamená méně než obvykle nebo očekávané množství.

zatraceně

Zatraceně je vyjádřením silného znechucení, rozčarování, nespokojenosti nebo odmítnutí.

proklatě

Proklatě je silné příslovce, které vyjadřuje znechucení, rozhořčení nebo zlobu.

tuze

Tuze je přílišné slovo, které vyjadřuje silnou náladu, především nadšení, vášeň nebo velkou radost.

Podobná synonyma

velmi citlivý

Velmi citlivý znamená citlivý na emoce, myšlenky a potřeby druhých lidí, schopný vnímat detail a rychle reagovat.

upéci (hodně)

Upečení něčeho dosáhnout velmi dobrých výsledků nebo úspěch díky úsilí, pečlivosti a důslednosti.

značně opotřebovat <co>

Značně opotřebovat znamená velmi znehodnotit, poškodit, odpovídajícím způsobem používáním.

vyhovovat (velmi)

Plnit požadavky, splňovat očekávání; být úspěšný nebo schopný čelit těžké situaci.

namluvit (hodně)

Vyjádřit nějaký názor nebo informace pomocí slov nebo řeči.

velmi chladný

Velmi chladný = velmi nízká teplota, mrazivý.

velmi dobrý

Velmi dobré = vynikající, excelentní, skvělý, úžasný, perfektní.

navléci se (hodně)

Navléci se znamená obléknout si něco, například oblečení, boty, šperky nebo jiné předměty.

přijmout (hodně práce)

Přijmout znamená převzít a přijmout odpovědnost za něco, co bylo nabídnuto.

dávat (hodně)

Dávat znamená předávat něco jiné osobě nebo skupině lidí. Může to být čas, energii, finanční prostředky, materiální věci nebo laskavost.

hodně velký

Obrovský, skutečně velký, mnohem větší než obvyklé.

velmi milovat

Velmi milovat znamená s velkou láskou a úctou pečovat o někoho nebo něco.

napovídat (hodně)

Napovídat je dávat náznaky nebo rady, aby někdo pochopil, co se snažíme sdělit.

málo hořet

Málo hořet znamená dosáhnout malého množství výsledků po delší dobu.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

velmi silně

Velmi silně znamená intenzivně, s maximální sílou, se vším důrazem.

hodně peněz

Velké množství peněz; obrovský finanční obnos.

velmi málo

Velmi málo znamená velmi malé množství nebo velmi malé procento.

navléci (hodně)

Navléci znamená obléct si oblečení, obuty boty nebo nosit šperky.

chválit (hodně)

Chválit znamená pochvalně hodnotit či oceňovat něčí činy nebo vlastnosti.

velmi vysoký (číslo)

Velmi vysoký = mnohem vyšší než běžné číslo, mnohem vyšší než průměr.

hodně (peněz)

Velké množství peněz.

vydělat <na čem> (hodně)

Vydělat: získat peníze za úsilí nebo investice.

dosti značně

Velmi velký, významný, nebo silný.

vzdálený (velmi)

Daleký, odlehlý, velmi vzdálený.

velmi veliký (dav)

Velmi veliký se obvykle používá k popisu velkého množství lidí, věcí nebo událostí.

najíst se (hodně)

Najíst se znamená obstarat si potravu nebo nějakým způsobem uspokojit hlad.

rozzlobit se (hodně)

Rozzlobit se znamená velmi silně se naštvat, být velmi naštvaný.

pochválit <koho> (velmi)

Pochválit znamená ocenit jeho činy či výkon velmi slovy chvály.

sníst <čeho> (hodně)

Sníst <čeho> hodně = zkonzumovat velké množství daného jídla.