Facebook

Hodně - synonyma

Celkem nalezeno 24 synonym ke slovu hodně.

Význam: Hodně znamená množství, velké množství nebo velkou míru. Může být použito k vyjádření množství času, úsilí, prostoru nebo věcí.

mnoho

Mnoho znamená velké množství, obrovský počet nebo velkou úroveň množství.

moc

Moc je síla, autorita nebo vliv, který někdo nebo něco má. Může být fyzická, politická nebo psychologická.

spousta

Spousta znamená velké množství, mnoho, hodně.

velmi

Velmi znamená "extrémně, velmi silně, velmi intenzivně" nebo "velmi dobře".

velice

Velice znamená velmi, hodně, moc; je to silné zdůraznění, jakýsi násobek.

hafo

Hafo je zkratka pro "hodně a ještě více". Používá se pro označení velkého množství.

málo

Málo znamená méně nebo malé množství.

trochu

Trochu znamená malé množství, nebo mírný stupeň. Je to způsob, jak popisovat něco, co je menší než plná velikost nebo síla.

značně

Značně se rozumí velkým nebo velmi velkým množstvím.

notně

Notně se odkazuje na to, že určitá věc je zřetelná, zřetelná a zdůrazněná. Je to silný, účinný nebo výrazný způsob.

pěkně

Pěkně znamená krásně, hezky nebo úžasně. Představuje estetickou kvalitu, která je příjemná a vyvolává pozitivní pocity.

hezky

Hezky je synonymum pro příjemné, krásné, úžasné a milé.

pořádně

Pořádně znamená správně, poctivě a starostlivě; jednat s citem a ohleduplností; dodržovat platná pravidla a pořádek.

moře

Moře je velké otevřené sladkovodní nebo slané vodní útvar, obvykle spojený s oceánem.

mraky

Velké množství oblak, které se vyskytují ve vzduchu a obvykle jsou znamením změny počasí.

hrůza

Hrůza je silné negativní emoce vyvolaná něčím děsivým, šokujícím, zastrašujícím či nepříjemným.

tisíce

Tisíce se obvykle užívá jako počet mezi 1000 a 10 000; lze jej tedy interpretovat jako velké množství.

milióny

Milióny jsou obrovské množství, odpovídající číslu jeden milion nebo většímu.

mnohem

Znamená to snížit slovo na hlavní myšlenku, aby se dala předat ve stručnosti.

o mnoho

Kompaktní shrnutí; slovo znamená velké množství, případně hodně, obrovskou část nebo velkou část.

o moc

Moc je schopnost nebo pravomoc působit na druhé, mít vliv na ně, činit rozhodnutí a dosáhnout cílů.

zatraceně

Zatraceně je vyjádřením silného znechucení, rozčarování, nespokojenosti nebo odmítnutí.

proklatě

Proklatě je silné příslovce, které vyjadřuje znechucení, rozhořčení nebo zlobu.

tuze

Tuze je přílišné slovo, které vyjadřuje silnou náladu, především nadšení, vášeň nebo velkou radost.

Podobná synonyma

velmi citlivý

Velmi citlivý znamená citlivý na emoce, myšlenky a potřeby druhých lidí, schopný vnímat detail a rychle reagovat.

velmi špatný

Velmi špatný = nejhorší možné hodnocení, které může být uděleno; naprostá neschopnost či zanedbání.

příliš mnoho

Příliš mnoho znamená příliš velké množství nebo více než je potřeba.

zamíchat (trochu)

Míchat směs různých složek, aby se spojily nebo promíchaly.

velmi milovat

Velmi milovat je hlubokým vyjádřením lásky, které je silné, trvalé a nekonečné.

trochu šilhat

Trochu šilhat znamená jít/dělat něco zpomaleně, váhavě nebo zmateně.

velmi uctivý

Velmi uctivý znamená ohleduplný, úctuplný, zdvořilý, vysoce ctěný, respektovaný.

rozhněvaný (trochu)

Rozhněvaný = hněv, zlost, nespokojenost, rozčilení.

skrčený (trochu)

Skrčený znamená zkrácený, užší nebo zmenšený; obvykle se používá pro popis postoje, pohybu nebo velikosti.

velmi dlouho

Velmi dlouho: dlouhá doba, obvykle delší než obvyklé, mnohem delší než běžná doba trvání.

zhubnout (trochu)

Zhubnout znamená snížit hmotnost, získat lepší postavu a zdraví tím, že se cvičí a jí zdravě.

velmi dobře

Velmi dobře znamená velmi dobře vykonaná práce nebo zcela přesné plnění cíle.

udělat pořádně

Vyřešit situaci vysoce kvalitním a správným způsobem.

uběhnout (mnoho kilometrů)

Uběhnout znamená rychle běžet, obvykle na velkou vzdálenost.

velmi vysoký (číslo)

Velmi vysoký = mnohem vyšší než běžné číslo, mnohem vyšší než průměr.

pokrýt se mraky

Pokrýt se mraky znamená nečinně se opřít o situaci, kterou nemůžeme ovlivnit.

málo se lišící

Málo se lišící znamená, že se dva nebo více objektů, pojmů nebo jevů mírně liší.

zachvátit (hrůza)

Zachvátit (hrůza): okamžitě prožít silný pocit úzkosti a strachu.

velmi dobrý

Velmi dobré = vynikající, excelentní, skvělý, úžasný, perfektní.

málo hořet

Málo hořet znamená dosáhnout malého množství výsledků po delší dobu.

trochu třít

Tření je fyzikální jev, při kterém se dvě tělesa otáčejí proti sobě, aby se vzájemně zpomalila nebo zabránila pohybu.

roztrhat (trochu)

Roztrhat je přerušit nebo rozdělit něco na menší části.

přidat trochu <čeho>

Přidat trochu: dát něco navíc, aby se zlepšila kvalita nebo množství.

rozhněvat (trochu)

Rozhněvat znamená být naštvaným, naštvat se, být hněvivým.

vyžadující (mnoho)

Vyžadující označuje situace, ve kterých je požadováno velké množství úsilí, úvah a nákladů.

značně opotřebovat <co>

Značně opotřebovat znamená velmi znehodnotit, poškodit, odpovídajícím způsobem používáním.

nalít (trochu)

Nalít znamená přelít tekutinu z jednoho místa do druhého.

zapršet (trochu)

Pršet mírně, lehce.

ujet (mnoho kilometrů)

Ujet znamená překonat velkou vzdálenost, obvykle ve formě cestování na kole, autem nebo jiným dopravním prostředkem.