Facebook

Hodně - synonyma

Celkem nalezeno 24 synonym ke slovu hodně.

Význam: Hodně znamená množství, velké množství nebo velkou míru. Může být použito k vyjádření množství času, úsilí, prostoru nebo věcí.

mnoho

Mnoho znamená velké množství, obrovský počet nebo velkou úroveň množství.

moc

Moc je síla, autorita nebo vliv, který někdo nebo něco má. Může být fyzická, politická nebo psychologická.

spousta

Spousta znamená velké množství, mnoho, hodně.

velmi

Velmi znamená "extrémně, velmi silně, velmi intenzivně" nebo "velmi dobře".

velice

Velice znamená velmi, hodně, moc; je to silné zdůraznění, jakýsi násobek.

hafo

Hafo je zkratka pro "hodně a ještě více". Používá se pro označení velkého množství.

málo

Málo znamená méně nebo malé množství.

trochu

Trochu znamená malé množství, nebo mírný stupeň. Je to způsob, jak popisovat něco, co je menší než plná velikost nebo síla.

značně

Značně se rozumí velkým nebo velmi velkým množstvím.

notně

Notně se odkazuje na to, že určitá věc je zřetelná, zřetelná a zdůrazněná. Je to silný, účinný nebo výrazný způsob.

pěkně

Pěkně znamená krásně, hezky nebo úžasně. Představuje estetickou kvalitu, která je příjemná a vyvolává pozitivní pocity.

hezky

Hezky je synonymum pro příjemné, krásné, úžasné a milé.

pořádně

Pořádně znamená správně, poctivě a starostlivě; jednat s citem a ohleduplností; dodržovat platná pravidla a pořádek.

moře

Moře je velké otevřené sladkovodní nebo slané vodní útvar, obvykle spojený s oceánem.

mraky

Velké množství oblak, které se vyskytují ve vzduchu a obvykle jsou znamením změny počasí.

hrůza

Hrůza je silné negativní emoce vyvolaná něčím děsivým, šokujícím, zastrašujícím či nepříjemným.

tisíce

Tisíce se obvykle užívá jako počet mezi 1000 a 10 000; lze jej tedy interpretovat jako velké množství.

milióny

Milióny jsou obrovské množství, odpovídající číslu jeden milion nebo většímu.

mnohem

Znamená to snížit slovo na hlavní myšlenku, aby se dala předat ve stručnosti.

o mnoho

Kompaktní shrnutí; slovo znamená velké množství, případně hodně, obrovskou část nebo velkou část.

o moc

Moc je schopnost nebo pravomoc působit na druhé, mít vliv na ně, činit rozhodnutí a dosáhnout cílů.

zatraceně

Zatraceně je vyjádřením silného znechucení, rozčarování, nespokojenosti nebo odmítnutí.

proklatě

Proklatě je silné příslovce, které vyjadřuje znechucení, rozhořčení nebo zlobu.

tuze

Tuze je přílišné slovo, které vyjadřuje silnou náladu, především nadšení, vášeň nebo velkou radost.

Podobná synonyma

roztrhat (trochu)

Roztrhat je přerušit nebo rozdělit něco na menší části.

ohřát se (trochu)

Ohřát se znamená zahřát se, aby se člověk cítil dobře a uvolnil.

velmi silně

Velmi silně znamená intenzivně, s maximální sílou, se vším důrazem.

rozhněvaný (trochu)

Rozhněvaný = hněv, zlost, nespokojenost, rozčilení.

pochválit <koho> (velmi)

Pochválit znamená ocenit jeho činy či výkon velmi slovy chvály.

velmi malý

Velmi malý znamená minimální, miniaturní nebo mikroskopický.

velmi špatný

Velmi špatný = nejhorší možné hodnocení, které může být uděleno; naprostá neschopnost či zanedbání.

rozhněvat (trochu)

Rozhněvat se znamená mít vztek, být vytočený nebo naštvaný.

pustit (trochu)

Dovolit něco, aby se stalo, nebo někomu umožnit něco udělat.

příliš mnoho

Příliš mnoho znamená příliš velké množství nebo více než je potřeba.

velmi milovat

Velmi milovat znamená s velkou láskou a úctou pečovat o někoho nebo něco.

jíst (trochu)

Konzumovat potravinu pro získání energie a živin; přijímání potravy pro udržení zdraví.

jak mnoho

Hodně, obrovské množství; velká část čehokoliv.

dosti značně

Velmi velký, významný, nebo silný.

spousta (peněz)

Velké množství peněz.

velmi citlivý

Velmi citlivý znamená citlivý na emoce, myšlenky a potřeby druhých lidí, schopný vnímat detail a rychle reagovat.

trochu šilhat

Trochu šilhat znamená jít/dělat něco zpomaleně, váhavě nebo zmateně.

velmi dobře

Velmi dobře znamená velmi dobře vykonaná práce nebo zcela přesné plnění cíle.

vzdálený (velmi)

Daleký, odlehlý, velmi vzdálený.

udělat pořádně

Vyřešit situaci vysoce kvalitním a správným způsobem.

vysypat (trochu)

Vysypat znamená vyhodit nebo vylít něco z něčeho jako například vysypat obsah skříně.

pěkné počasí

Pěkné počasí je obecně považováno za příjemné, slunečné počasí s teplými teplotami a čistým nebo částečně zataženým oblohou.

vyžadující (mnoho)

Vyžadující označuje situace, ve kterých je požadováno velké množství úsilí, úvah a nákladů.

zakusit (mnoho)

Zakusit: dožít se, prožít/zažít co nejvíce životních okamžiků a zkušeností.

zachvátit (hrůza)

Zachvátit (hrůza): okamžitě prožít silný pocit úzkosti a strachu.

zapršet (trochu)

Pršet mírně, lehce.

vznášet se (mraky)

Vznášet se znamená poletovat, plout, létat, viset ve vzduchu, unášet se.

ujet (mnoho kilometrů)

Ujet znamená překonat velkou vzdálenost, obvykle ve formě cestování na kole, autem nebo jiným dopravním prostředkem.

velmi uctivý

Velmi uctivý znamená ohleduplný, úctuplný, zdvořilý, vysoce ctěný, respektovaný.