Facebook

Vyváznout - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu vyváznout.

Význam: Vyváznout znamená uniknout nebo se zbavit něčeho nepříjemného.

uprchnout (z vězení)

Uprchnout znamená uniknout z nějakého místa, obvykle ze zajetí, ať už to bývá vězení nebo jiné zařízení.

utéci

Utéci znamená rychle odejít nebo prchnout z nějakého místa.

zmizet

Zmizet znamená pryč jít nebo zmizet, být neviditelný, něco se náhle odstranit nebo vymizet.

ztratit se

Porozumět tomu, že jste ztratili svou cestu nebo se vyskytli v neznámém prostředí.

vyklouznout

Vyklouznout znamená uniknout nebo se dostat ze situace, ve které se člověk ocitne.

zachránit se

Odpověď: Ubránit se nebezpečí, vyhnout se ohrožení, zachránit sebe sama.

nezpozorovat <co>

Nedetekovat; nespatřit, nezaznamenat, nerozeznat.

nepostřehnout

Nepostřehnout znamená nevšimnout si něčeho, nezaregistrovat, neuvědomit si.

nevšimnout si

Nepozornost, neopatrnost, přehlédnutí, nezaznamenání.

uniknout <čemu>

Uniknout <čemu> znamená uprchnout nebo se vyhnout situaci nebo útoku.

Podobná synonyma

vztahovat se <k čemu n. na co>

Vztahovat se znamená být propojen, sdílet vzájemnou závislost a příslušnost k něčemu.

utéci (rok)

Utéci: být pryč nebo se odchýlit od původního místa či postavení; uprchnout.

odpovídat <čemu>

Odpovídat znamená dávat reakci na něco, co předtím bylo řečeno nebo se stalo.

vsadit (do vězení)

Vsadit znamená poslat někoho do vězení na určitou dobu.

chystat se <k čemu>

Připravovat se; přiřazovat úkoly, získávat informace a shromažďovat potřebné věci k dosažení požadovaného cíle.

přiložit <co k čemu>

Přiložit = připojit jednu věc k druhé, připojit k něčemu dokument, obrázek, soubor apod.

zachránit

Uchránit nebo ochránit před nebezpečím; poskytnout úlevu nebo spásu.

jít <co k čemu>

Jít: pohybovat se od jednoho místa k druhému, vykonávat úkoly nebo cíle.

ztratit (naději)

Ztratit naději znamená zůstat bez naděje, přestat věřit, že se něco podaří nebo se situace změní k lepšímu.

ztratit

Ztratit: ztratit něco (člověk, věc, schopnost, kontrolu atd.) je nemít ho nebo nemít přístup k němu.

dávat podobu <čemu>

Dávat podobu: Tvořit, modelovat nebo přizpůsobovat tak, aby vytvořil určitou podobu nebo tvar.

odolávat <čemu>

Odolávat znamená vystavovat se odporu nebo odmítat, jít proti čemu nebo se tomu bránit.

přivést <k čemu>

Přivést = dovevést něco/někoho na určité místo, aby zde mohlo být použito/využito.

přimět <koho k čemu>

Přimět znamená donutit někoho k určitému činu nebo jednání.

odporovat <komu n. čemu>

Vyjadřovat nesouhlas a postoj opačný k názoru nebo činu někoho jiného.

dávat přednost <komu n. čemu>

Dávat přednost znamená preferovat, upřednostňovat nebo dát přednost někomu nebo něčemu.

překážet <čemu>

Překážet: zabránit něčemu postoupit nebo dosáhnout cíle; představovat přítěž, která brání činnosti.

dodávat <co k čemu>

Dodávat: přidávat nebo dávat něco k něčemu; obvykle znamená poskytovat něco pro potřebu nebo užitek.

zachránit situaci

Získat kontrolu nad situací a zabránit jejímu zhoršení.

odporovat <co čemu>

Odporovat znamená namítat či se postavit proti něčemu.

navést <koho k čemu>

Navést znamená pomoci někomu směřovat k určitému cíli.

postavit se <proti čemu>

Bránit se/se postavit proti něčemu; odporovat čemukoliv.

uvést <co> ve vztah <k čemu>

Uvést co ve vztah k čemu znamená přiřadit co do pozice nebo vztahu k čemu jinému.

vězení

Vězení je zařízení pro trestní odnětí svobody, kde jsou lidé odsouzené za páchání trestné činnosti umístěni do zařízení, kde mají být vězněni a zdržováni.

kvůli čemu

Kvůli čemu je výraz, který se používá pro označení jedné nebo více záměrných činností, činů nebo událostí.

přibližovat se <komu n. čemu>

Přibližovat se znamená blížit se k něčemu.

vyzvat <koho k čemu>

Vyzvat: požádat někoho o čin, často s naléhavostí.

připojit <co k čemu>

Připojit znamená spojit nebo přidat něco k něčemu jinému.

urazit <čemu> (hrot)

Urazit čemu hrotem znamená fyzicky poškodit jemnou nebo citlivou část tím, že na ni někdo tlačí, tře, bodá nebo čehokoli jiného.