Facebook

Vyváznout - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu vyváznout.

Význam: Vyváznout znamená uniknout nebo se zbavit něčeho nepříjemného.

uprchnout (z vězení)

Uprchnout znamená uniknout z nějakého místa, obvykle ze zajetí, ať už to bývá vězení nebo jiné zařízení.

utéci

Utéci znamená rychle odejít nebo prchnout z nějakého místa.

zmizet

Zmizet znamená pryč jít nebo zmizet, být neviditelný, něco se náhle odstranit nebo vymizet.

ztratit se

Porozumět tomu, že jste ztratili svou cestu nebo se vyskytli v neznámém prostředí.

vyklouznout

Vyklouznout znamená uniknout nebo se dostat ze situace, ve které se člověk ocitne.

zachránit se

Odpověď: Ubránit se nebezpečí, vyhnout se ohrožení, zachránit sebe sama.

nezpozorovat <co>

Nedetekovat; nespatřit, nezaznamenat, nerozeznat.

nepostřehnout

Nepostřehnout znamená nevšimnout si něčeho, nezaregistrovat, neuvědomit si.

nevšimnout si

Nepozornost, neopatrnost, přehlédnutí, nezaznamenání.

uniknout <čemu>

Uniknout <čemu> znamená uprchnout nebo se vyhnout situaci nebo útoku.

Podobná synonyma

zavázat se <k čemu>

Slibit, že se bude něco dělat nebo dodržovat; dát slovo, že se něco udělá.

zavazovat se <k čemu>

Slovo zavazovat se znamená slíbit něco a držet se toho.

ztratit <co>

Ztratit: ztrácet, přijít o, nepřijít k úplnému nebo částečnému zániku nebo odejmutí (čehokoli).

uchylovat se <k čemu>

Uchylovat se znamená unikat, vyhýbat se nebo se vyvarovat něčemu.

vybídnout <koho k čemu>

Pozvat, aby se daná osoba zapojila do něčeho, co jí je nabídnuto.

pobízet <koho k čemu>

Pobízet znamená vyzývat k činu, aby se někdo snažil k dosažení určitého cíle.

ubránit se <čemu>

Ubránit se: odolat, zabránit účinkům, obránit se před útokem.

vévodit <čemu>

Vévodit znamená být vedoucí, vést nebo vládnout nad něčím.

vězení

Vězení je místo, kde se osoby, které se dopustily trestného činu, ocitají na omezenou dobu, aby jim bylo uloženo trest.

nevšimnout si <čeho>

Nezaregistrovat, nevšimnout si čeho.

tíhnout <k čemu>

Tíhnout znamená přitahovat se k něčemu nebo někomu.

zvykat <komu n. čemu>

Zvykat - učit se očekávat, že se něco bude opakovat, nebo vyžadovat trvalou přítomnost něčeho.

rozumět <čemu>

Rozumět čemu znamená porozumět, pochopit, vnímat nebo interpretovat danou myšlenku nebo informaci.

ztratit (chlupy)

Ztratit chlupy: zbavit se chlupů nebo vypadnout z něčeho (např. z kůže).

oddávat se <čemu>

Přikládat se něčemu; prožívat to s intenzitou.

odhodlat se <k čemu>

Udělat odvážný krok a rozhodnout se vyřešit danou situaci.

věnovat se <čemu>

Věnovat se znamená soustředit energii a čas na něco, zaměřit se na to a věnovat se tomu.

naslouchat <čemu>

Vnímat, poslouchat a porozumět tomu, co druhý říká, a reagovat na to.

podnítit <koho k čemu>

Podnítit znamená vyvolat pozitivní reakci, motivaci nebo aktivitu u někoho.

přihlížet <k čemu>

Přihlížet znamená být přítomen a pozorovat něco, aniž by se člověk do toho zapojoval.

přemlouvat <k čemu>

Přemlouvat znamená vyjednávat, prosit o něco naléhavě a vytrvale.

přivolit <k čemu>

Udělit souhlas, dovolit k něčemu.

oddat se <čemu>

Oddat se čemukoli: věnovat se tomu s plným srdcem, úsilím a oddaností.

navést <koho k čemu>

Navést znamená pomoci někomu směřovat k určitému cíli.

zachránit

Uchránit nebo ochránit před nebezpečím; poskytnout úlevu nebo spásu.

položit <co k čemu>

Položit znamená umístit nebo dát něco na jiné místo, nebo na druhou stranu.

hlásit se <k čemu>

Přihlásit se k něčemu; zavázat se k činnosti nebo výkonu.

ztratit

Ztratit znamená odejít nebo zmizet, aniž by se člověk mohl dostat zpět; znamená zapomenout, rozptýlit či zničit.