Facebook

Vyklouznout - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu vyklouznout.

Význam: Vyklouznout znamená uniknout nebo se dostat ze situace, ve které se člověk ocitne.

uprchnout (z vězení)

Uprchnout znamená uniknout z nějakého místa, obvykle ze zajetí, ať už to bývá vězení nebo jiné zařízení.

utéci

Utéci znamená rychle odejít nebo prchnout z nějakého místa.

zmizet

Zmizet znamená pryč jít nebo zmizet, být neviditelný, něco se náhle odstranit nebo vymizet.

ztratit se

Porozumět tomu, že jste ztratili svou cestu nebo se vyskytli v neznámém prostředí.

vyváznout

Vyváznout znamená uniknout nebo se zbavit něčeho nepříjemného.

zachránit se

Odpověď: Ubránit se nebezpečí, vyhnout se ohrožení, zachránit sebe sama.

nezpozorovat <co>

Nedetekovat; nespatřit, nezaznamenat, nerozeznat.

nepostřehnout

Nepostřehnout znamená nevšimnout si něčeho, nezaregistrovat, neuvědomit si.

nevšimnout si

Nepozornost, neopatrnost, přehlédnutí, nezaznamenání.

vypadnout (z ruky)

Vypadnout znamená nečekaně a náhle upadnout, odpadnout, vyklouznout nebo spadnout z ruky.

uniknout

Uniknout: Ujít, utéct nebo vyhnout se nebezpečí, útrapám nebo trestu.

vytratit se

Zmizet, ztratit se, úplně se vytratit.

uklouznout (slovo)

Nenápadný, rychlý pád nebo pohyb, který vede k náhlé změně pozice nebo k nehřešení.

Podobná synonyma

pohyb ruky

Pohyb ruky je pohyb rukou, který může být jak spontánní, tak úmyslný a jehož cílem je obvykle vyjádřit nějakou myšlenku nebo pocity.

hadač (z ruky)

Hadač je herní aktivita, která se hraje s míčem, ve které se hráči snaží přihrávat míč z ruky do ruky; cílem je předat míč co nejvícekrát bez chyby.

vězení

Vězení je místo, kde jsou osoby uvězněny na základě trestního práva, aby byly potrestány za své zločiny.

žádat o (slovo)

Žádat o něco: požadovat něco prostřednictvím prosby, otázky nebo žádosti.

ztratit kontakt

Ztratit kontakt znamená přerušit komunikaci s někým, přestat s ním mluvit a nezůstat v kontaktu.

zachránit

Uchránit nebo ochránit před nebezpečím; poskytnout úlevu nebo spásu.

ztratit

Ztratit: přijít o něco, o co se již nedokáže dosáhnout, zabývat se ztrátou času, energie nebo peněz.

ztratit se (štěstí)

Ztratit se (štěstí): znamená prožít období bez radosti a štěstí, kdy se cítíte ztraceni a bezmocní.

vypadnout (ze sedla)

Vypadnout ze sedla je výraz pro náhlé, nečekané opuštění sedla při jízdě na koni.

ztratit se (barva)

Ztratit se (barva) znamená přestat být viditelný, být přehlížen nebo zapomenut.

nevšimnout si <čeho>

Nezaregistrovat, nevšimnout si čeho.

slovo

Slovo je základní jednotka jazyka, která je používána k vyjádření myšlenek, názorů a pocitů.

ztratit (nervy)

Ztratit nervy znamená projevit známky úzkosti, únavy, vyčerpání nebo strachu.

uklouznout

Uklouznout je pohyb nebo akce, při které se nějaký předmět nebo osoba rychle pohne, aniž by si toho dotyčný všiml.

ztratit rodiče

Ztratit rodiče znamená ztratit své nejbližší příbuzné, kteří nás vedly a chránili.

chytit (do ruky)

Chytit znamená sevřít ruku kolem něčeho a udržet to pevně.

utéci (rok)

Utéci: být pryč nebo se odchýlit od původního místa či postavení; uprchnout.

ztratit (naději)

Ztratit naději znamená zůstat bez naděje, přestat věřit, že se něco podaří nebo se situace změní k lepšímu.

uprchnout

Uprchnout je vymanit se nebo odejít z nebezpečné situace nebo místa.

uniknout <čemu>

Uniknout <čemu> znamená uprchnout nebo se vyhnout situaci nebo útoku.

ztratit krev

Ztratit krev znamená ztratit část krve ze svého těla, často kvůli úrazu nebo nemoci.

vsazovat (do vězení)

Vsazovat znamená posílat někoho do vězení; lháře, zločince či trestance.

zmizet <co>

Zmizet: ztratit se, stát se neviditelným, nenápadně zmizet.