Facebook

Vyklouznout - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu vyklouznout.

Význam: Vyklouznout znamená uniknout nebo se dostat ze situace, ve které se člověk ocitne.

uprchnout (z vězení)

Uprchnout znamená uniknout z nějakého místa, obvykle ze zajetí, ať už to bývá vězení nebo jiné zařízení.

utéci

Utéci znamená rychle odejít nebo prchnout z nějakého místa.

zmizet

Zmizet znamená pryč jít nebo zmizet, být neviditelný, něco se náhle odstranit nebo vymizet.

ztratit se

Porozumět tomu, že jste ztratili svou cestu nebo se vyskytli v neznámém prostředí.

vyváznout

Vyváznout znamená uniknout nebo se zbavit něčeho nepříjemného.

zachránit se

Odpověď: Ubránit se nebezpečí, vyhnout se ohrožení, zachránit sebe sama.

nezpozorovat <co>

Nedetekovat; nespatřit, nezaznamenat, nerozeznat.

nepostřehnout

Nepostřehnout znamená nevšimnout si něčeho, nezaregistrovat, neuvědomit si.

nevšimnout si

Nepozornost, neopatrnost, přehlédnutí, nezaznamenání.

vypadnout (z ruky)

Vypadnout znamená nečekaně a náhle upadnout, odpadnout, vyklouznout nebo spadnout z ruky.

uniknout

Uniknout: Ujít, utéct nebo vyhnout se nebezpečí, útrapám nebo trestu.

vytratit se

Zmizet, ztratit se, úplně se vytratit.

uklouznout (slovo)

Nenápadný, rychlý pád nebo pohyb, který vede k náhlé změně pozice nebo k nehřešení.

Podobná synonyma

uchopit <co> (do ruky)

Uchopit (do ruky): vzít do ruky, sevřít pevně, uchopit do dlaní.

nevšimnout si <čeho>

Nepozorovat, nepřihlédnout k něčemu.

vězení

Vězení je místo určené k trestání odsouzených osob a k jejich odloučení od společnosti.

vypadnout <odkud>

Vypadnout znamená opustit dané místo nebo situaci, odejít nebo odejít.

členit (slovo)

Členit znamená dělit do menších částí nebo jednotek, rozdělit do částí.

ztratit působivost (metafora)

Ztratit působivost je jako slábnout a mizet, jako mít mizivou naději.

vypadnout

Vypadnout znamená vyřadit se, nebo být z něčeho vyloučen.

ztratit <nad čím> kontrolu

Ztratit kontrolu znamená nedobrovolně přestat ovládat situaci nebo proces.

uniknout <čemu>

Ujít čemukoliv, čeho se snažíme uniknout, abychom se vyhnuli problémům nebo nebezpečí.

vypadnout (ze sedla)

Vypadnout ze sedla je výraz pro náhlé, nečekané opuštění sedla při jízdě na koni.

ztratit (nervy)

Ztratit nervy znamená projevit známky úzkosti, únavy, vyčerpání nebo strachu.

uklouznout <komu> (slovo)

Uklouznout znamená uniknout, vyhnout se něčemu nebo někomu vyhýbat se.

slovo

Slovo je základní jednotka jazyka, která je používána k vyjádření myšlenek, názorů a pocitů.

ztratit se <co>

Ztratit se: zapomenout se v něčem ztratit, přestat být schopný pochopit situaci nebo život.

vrhnout (do vězení)

Vrhnout: umístit (někoho) do vězení nebo uvěznit.

utéci se

Utéci se znamená rychle odejít, uniknout nebo uprchnout.

dodržet (slovo)

Dodržet: plnit, respektovat, uposlechnout; dodržovat zákony, pravidla, smlouvy.

vsazovat (do vězení)

Vsazovat znamená posílat někoho do vězení; lháře, zločince či trestance.

uprchnout

Uprchnout je vymanit se nebo odejít z nebezpečné situace nebo místa.

vypadnout (střeva)

Vypadnutí střev je zdravotní stav, při kterém se část střeva vyčnívá z břišní dutiny a může být ohrožena životně důležitá funkce.

ztratit

Ztratit: přijít o něco, o co se již nedokáže dosáhnout, zabývat se ztrátou času, energie nebo peněz.

heslové slovo

Heslové slovo je jedinečné slovo nebo fráze, kterou uživatel zadává, aby se přihlásil ke svému účtu nebo aplikaci.

trest (vězení)

Trest je forma odplaty za spáchaný čin, která se nejčastěji projevuje ve formě vězení.

ztratit se (barva)

Ztratit se (barva) znamená přestat být viditelný, být přehlížen nebo zapomenut.

ztratit (čas)

Ztratit čas znamená promarnit čas, který by mohl být využit k dosažení cílů nebo splnění úkolů.

uklouznout

Uklouznout je pohyb nebo akce, při které se nějaký předmět nebo osoba rychle pohne, aniž by si toho dotyčný všiml.

držet (ve vězení)

Držet znamená zajistit osobu, aby neopustila místo určení, obvykle ve vězení.

zachránit situaci

Získat kontrolu nad situací a zabránit jejímu zhoršení.

utéci <kam>

Utéci znamená opustit místo, kde se právě nacházíte, a běžet do jiného místa, abyste unikli nebo uprchli.