Facebook

Boj (proti čemu) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu boj (proti čemu).

Význam: Boj je souboj dvou nebo více stran, který je často válčením, aby dosáhl cílů nebo aby se zabránilo druhé straně.

tažení

Tažení je vojenská akce nebo operace zaměřená na území nepřátelského státu či oblasti.

akce (politická)

Politická akce je jakýkoli čin nebo opatření, které přijímají politické strany, vlády nebo jiné orgány ve věci řízení veřejných záležitostí.

agitace

Agitace je souhrn aktivit zaměřených na ovlivnění veřejného mínění a změnu postojů ve společnosti.

propagace

Propagace je aktivita zaměřená na šíření informací o produktech, službách nebo jiných myšlenkách.

období vrcholného provozu (řepná)

Období vrcholného provozu je období, kdy je zásobování řepou nejvyšší.

Podobná synonyma

období

Období je časový úsek, ve kterém se odehrává nějaká událost, činnost nebo stav.

akce (policejní)

Akce je jednání policie pro zajištění bezpečnosti veřejnosti; může se týkat vyšetřování, zadržení podezřelých, zásahu proti právnímu porušení apod.

konat se (akce)

Konat se znamená provádět, provozovat, uskutečňovat, realizovat nebo dělat.

nadvláda (politická)

Nadvláda je forma politické moci, kdy jedna skupina ovládá druhou skupinu bez jejího souhlasu.

akce

Akce je čin nebo činnost, která má nějaký účel; může se jednat o jednorázovou, pravidelnou nebo trvalou činnost.

průběh (akce)

Průběh akce je obecný termín pro všechny kroky, které tvoří celý proces nebo událost.

období totality

Období totality je období v Československu od roku 1948 do 1989, které bylo charakterizováno autoritářským režimem komunistické strany a následnou diktaturou.

akce (vojenská)

Akce je vojenská operace, která používá různé strategie, jako jsou manévry, útoky a obrana, aby dosáhla vojenských cílů.

období (opakující se)

Období je časový úsek, který se opakuje, obvykle v pravidelných intervalech.

období růstu

Období růstu je období, kdy se člověk nebo organizace zvětšuje, rozvíjí a zdokonaluje.

roční období

Roční období jsou čtyři hlavní části roku, tj. jaro, léto, podzim a zima.

pravidelná akce

Pravidelná akce je opakující se událost, která se pořádá ve stejném čase a místě.

zásada (politická)

Zásada (politická) je princip, který definuje základní filozofii, kterou následuje politická strana nebo vláda.

levá orientace (politická)

Levá orientace je politický směr, který se snaží prosadit spravedlivější společnost, zaměřenou na zlepšení životních podmínek chudších vrstev a na prosazování lidských práv.

dát do provozu (restauraci)

Otevřít restauraci a spustit její provoz.

orientace (politická)

Politická orientace je směr, ve kterém se určitá skupina nebo osoba orientuje v politických otázkách.

svobodomyslnost (politická)

Svobodomyslnost je politický princip, který podporuje volnost myšlení, vyjádření názorů a vládnutí bez nátlaku.

organizace (politická)

Organizace je skupina lidí, kteří společně pracují na realizaci jednotného politického cíle.

politická strana

Politická strana je organizace hájící názory a cíle politického hnutí.

zrušení (akce)

Zrušení je proces, kdy se odstraní něco, co bylo původně zřízeno nebo vyhlášeno.

přerušení (provozu)

Přerušení provozu je dočasná zastávka běžného fungování výrobního nebo jiného procesu.