Facebook

Boj (proti čemu) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu boj (proti čemu).

Význam: Boj je souboj dvou nebo více stran, který je často válčením, aby dosáhl cílů nebo aby se zabránilo druhé straně.

tažení

Tažení je vojenská akce nebo operace zaměřená na území nepřátelského státu či oblasti.

akce (politická)

Politická akce je jakýkoli čin nebo opatření, které přijímají politické strany, vlády nebo jiné orgány ve věci řízení veřejných záležitostí.

agitace

Agitace je souhrn aktivit zaměřených na ovlivnění veřejného mínění a změnu postojů ve společnosti.

propagace

Propagace je aktivita zaměřená na šíření informací o produktech, službách nebo jiných myšlenkách.

období vrcholného provozu (řepná)

Období vrcholného provozu je období, kdy je zásobování řepou nejvyšší.

Podobná synonyma

akce (policejní)

Akce je jednání policie pro zajištění bezpečnosti veřejnosti; může se týkat vyšetřování, zadržení podezřelých, zásahu proti právnímu porušení apod.

období totality

Období totality je období v Československu od roku 1948 do 1989, které bylo charakterizováno autoritářským režimem komunistické strany a následnou diktaturou.

období

Období je časové rozpětí určené charakteristikami, jako jsou události, trendy nebo vlády.

přerušení (provozu)

Přerušení provozu je dočasná zastávka běžného fungování výrobního nebo jiného procesu.

svobodomyslnost (politická)

Svobodomyslnost je politický princip, který podporuje volnost myšlení, vyjádření názorů a vládnutí bez nátlaku.

konat se (akce)

Konat se znamená provádět, provozovat, uskutečňovat, realizovat nebo dělat.

období (opakující se)

Období je časový úsek, který se opakuje, obvykle v pravidelných intervalech.

roční období

Roční období jsou čtyři hlavní části roku, tj. jaro, léto, podzim a zima.

politická strana

Politická strana je organizace hájící názory a cíle politického hnutí.

průběh (akce)

Průběh akce je obecný termín pro všechny kroky, které tvoří celý proces nebo událost.

levá orientace (politická)

Levá orientace je politický směr, který se snaží prosadit spravedlivější společnost, zaměřenou na zlepšení životních podmínek chudších vrstev a na prosazování lidských práv.

organizace (politická)

Organizace je skupina lidí, kteří společně pracují na realizaci jednotného politického cíle.

akce

Akce je činnost, která má určité cíle a obvykle vyžaduje úsilí a zapojení.

dát do provozu (restauraci)

Otevřít restauraci a spustit její provoz.

akce (vojenská)

Akce je vojenská operace, která používá různé strategie, jako jsou manévry, útoky a obrana, aby dosáhla vojenských cílů.

nadvláda (politická)

Nadvláda je forma politické moci, kdy jedna skupina ovládá druhou skupinu bez jejího souhlasu.

suché období

Suché období je časové období, kdy je v oblasti nedostatek vlhkosti a deště.

období růstu

Období růstu je období, kdy se člověk nebo organizace zvětšuje, rozvíjí a zdokonaluje.

pravidelná akce

Pravidelná akce je opakující se událost, která se pořádá ve stejném čase a místě.

orientace (politická)

Politická orientace je směr, ve kterém se určitá skupina nebo osoba orientuje v politických otázkách.

zrušení (akce)

Zrušení je proces, kdy se odstraní něco, co bylo původně zřízeno nebo vyhlášeno.