Facebook

Uprchnout (z vězení) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu uprchnout (z vězení).

Význam: Uprchnout znamená uniknout z nějakého místa, obvykle ze zajetí, ať už to bývá vězení nebo jiné zařízení.

utéci

Utéci znamená rychle odejít nebo prchnout z nějakého místa.

zmizet

Zmizet znamená pryč jít nebo zmizet, být neviditelný, něco se náhle odstranit nebo vymizet.

ztratit se

Porozumět tomu, že jste ztratili svou cestu nebo se vyskytli v neznámém prostředí.

vyváznout

Vyváznout znamená uniknout nebo se zbavit něčeho nepříjemného.

vyklouznout

Vyklouznout znamená uniknout nebo se dostat ze situace, ve které se člověk ocitne.

zachránit se

Odpověď: Ubránit se nebezpečí, vyhnout se ohrožení, zachránit sebe sama.

nezpozorovat <co>

Nedetekovat; nespatřit, nezaznamenat, nerozeznat.

nepostřehnout

Nepostřehnout znamená nevšimnout si něčeho, nezaregistrovat, neuvědomit si.

nevšimnout si

Nepozornost, neopatrnost, přehlédnutí, nezaznamenání.

Podobná synonyma

nevšimnout si <čeho>

Nepozorně přehlédnout; nezaregistrovat; nevšimnout si něčeho.

zachránit

Zachránit znamená získat bezpečí, ochranu, pomoc nebo záchranu z nebezpečné situace.

ztratit <co>

Ztratit: přijít o či se zbavit něčeho cenného, nezvratně ztratit.

vyváznout <z čeho>

Vyváznout = uniknout nebo se zachránit z nebezpečné situace.

utéci (rok)

Utéci: být pryč nebo se odchýlit od původního místa či postavení; uprchnout.

ztratit (matku)

Ztratit matku: zemřít, nebo být odloučen; ztráta nejbližšího člověka.

ztratit krev

Ztratit krev znamená ztratit část krve ze svého těla, často kvůli úrazu nebo nemoci.

ztratit rozum

Ztratit rozum znamená přestat se chovat normálně, být zmatený a ztratit soudnost.

ztratit (vítězství)

Prohrát, být poražen, získat méně než konkurence.

vyváznout (obratně)

Ubránit se neúspěchu, uniknout škodě; vyváznout = zdárně a úspěšně projít nástrahami.

ztratit

Ztratit: ztratit něco (člověk, věc, schopnost, kontrolu atd.) je nemít ho nebo nemít přístup k němu.

ztratit (čas)

Ztratit čas znamená promarnit čas, který by mohl být využit k dosažení cílů nebo splnění úkolů.

ztratit (naději)

Ztratit naději znamená zůstat bez naděje, přestat věřit, že se něco podaří nebo se situace změní k lepšímu.

vyklouznout <co komu>

Vyklouznout: uniknout, dostat se z něčeho/z něčí přítomnosti nebo vlivu.

ztratit rodiče

Ztratit rodiče znamená ztratit své nejbližší příbuzné, kteří nás vedly a chránili.

ztratit odvahu

Ztratit odvahu znamená ztratit odhodlání, sebedůvěru a schopnost čelit náročným situacím.

ztratit (chlupy)

Ztratit chlupy: zbavit se chlupů nebo vypadnout z něčeho (např. z kůže).

ztratit se (barva)

Ztratit se (barva) znamená přestat být viditelný, být přehlížen nebo zapomenut.

ztratit se (pochybnosti)

Ztratit se znamená být nejistý a zmatený ohledně situace nebo názoru; ztratit orientaci a směr.

utéci se

Utéci se znamená rychle odejít, uniknout nebo uprchnout.

ztratit se <co>

Ztratit se: zapomenout se v něčem ztratit, přestat být schopný pochopit situaci nebo život.

ztratit působivost (metafora)

Ztratit působivost je jako slábnout a mizet, jako mít mizivou naději.

ztratit (nervy)

Ztratit nervy znamená projevit známky úzkosti, únavy, vyčerpání nebo strachu.

utéci <kam>

Utéci znamená opustit místo, kde se právě nacházíte, a běžet do jiného místa, abyste unikli nebo uprchli.

ztratit barvu

Ztratit barvu znamená ztratit svou sytost, jas a nebo odstín barvy.