Facebook

Ztratit se - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu ztratit se.

Význam: Porozumět tomu, že jste ztratili svou cestu nebo se vyskytli v neznámém prostředí.

uprchnout (z vězení)

Uprchnout znamená uniknout z nějakého místa, obvykle ze zajetí, ať už to bývá vězení nebo jiné zařízení.

utéci

Utéci znamená rychle odejít nebo prchnout z nějakého místa.

zmizet

Zmizet znamená pryč jít nebo zmizet, být neviditelný, něco se náhle odstranit nebo vymizet.

vyváznout

Vyváznout znamená uniknout nebo se zbavit něčeho nepříjemného.

vyklouznout

Vyklouznout znamená uniknout nebo se dostat ze situace, ve které se člověk ocitne.

zachránit se

Odpověď: Ubránit se nebezpečí, vyhnout se ohrožení, zachránit sebe sama.

nezpozorovat <co>

Nedetekovat; nespatřit, nezaznamenat, nerozeznat.

nepostřehnout

Nepostřehnout znamená nevšimnout si něčeho, nezaregistrovat, neuvědomit si.

nevšimnout si

Nepozornost, neopatrnost, přehlédnutí, nezaznamenání.

vytratit se

Zmizet, ztratit se, do krajiny neznáma.

vzdálit se

Vzdálit se znamená dostat se vzdáleně od nějakého místa nebo člověka; být daleko, být ve vzdálenosti.

zabloudit

Zabloudit znamená přijít o orientaci a tím se ztratit nebo se dostat do situace, kdy nevíte, kam se máte obrátit.

zaběhnout se

Zaběhnout se znamená běžet nebo jít rychle, aby se splnila určitá činnost nebo úkol.

zeslábnout

Zeslábnout znamená snížit sílu, vliv či intenzitu něčeho.

sejít

Sejít znamená sestoupit, jít dolů, vystoupit, vyjít, sestoupit.

zchátrat

Zchátrat znamená stát se starším, opotřebovaným a zanedbaným, což znamená, že něco ztrácí svou původní krásu, sílu nebo účinnost.

Podobná synonyma

utéci <kam>

Utéci znamená opustit místo, kde se právě nacházíte, a běžet do jiného místa, abyste unikli nebo uprchli.

vězení

Vězení je místo, kde se odsouzené osoby uvězní, aby byly trestány za své protiprávní činy.

vzdálit (od cíle)

Vzdálit se znamená udělat kroky k odchodu, oddálit se od cíle.

zaběhnout si

Zaběhnout si znamená rychle běžet na krátkou vzdálenost, obvykle kvůli cvičebnímu tréninku nebo zdraví.

vzdálit se (myšlenkově)

Odstřihnutí se od všeho, co nás obklopuje, a uvědomit si, co je pro nás nejlepší.

uprchnout

Uprchnout znamená urychleně opustit určité místo, často ze strachu nebo z důvodu ohrožení.

vzdálit se (chůzí)

Odejít, odejít pryč, odcházet, odsunout se, odstoupit, ustoupit.

zaběhnout (do obchodu)

Udělat rychlý nákup; rychle do obchodu zajít, vybrat potřebné věci a opět rychle odjet.

sejít se

Sejít se znamená se potkat, setkat se fyzicky nebo virtuálně, například na schůzce, poradě, večírku nebo online.

dát do vězení

Uvěznit osobu, vzít jí svobodu a držet ji ve vězení pod dohledem státu.

zachránit situaci

Získat kontrolu nad situací a zabránit jejímu zhoršení.

vzdálit

Odstranit se fyzicky nebo emocionálně; být dál nebo odstranit něco mezi dvěma osobami.

vyváznout <z čeho>

Vyváznout : uniknout nebo se zbavit potíží, útrap, nebezpečí nebo odpovědnosti.

zaběhnout

Zaběhnout znamená rychle běžet nebo jít někam.

utéci se

Utéci se znamená rychle odejít, uniknout nebo uprchnout.

vsazovat (do vězení)

Vsazovat znamená posílat někoho do vězení; lháře, zločince či trestance.

zachránit

Zachránit znamená učinit něco, aby se něco nebo někdo zachránil před nebezpečím, újmou nebo zničením.

vzdálit se (na chvilku)

Odstoupit na chvilku, zvolit si odstup, nechat sebou prostor.