Facebook

Ztratit se - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu ztratit se.

Význam: Porozumět tomu, že jste ztratili svou cestu nebo se vyskytli v neznámém prostředí.

uprchnout (z vězení)

Uprchnout znamená uniknout z nějakého místa, obvykle ze zajetí, ať už to bývá vězení nebo jiné zařízení.

utéci

Utéci znamená rychle odejít nebo prchnout z nějakého místa.

zmizet

Zmizet znamená pryč jít nebo zmizet, být neviditelný, něco se náhle odstranit nebo vymizet.

vyváznout

Vyváznout znamená uniknout nebo se zbavit něčeho nepříjemného.

vyklouznout

Vyklouznout znamená uniknout nebo se dostat ze situace, ve které se člověk ocitne.

zachránit se

Odpověď: Ubránit se nebezpečí, vyhnout se ohrožení, zachránit sebe sama.

nezpozorovat <co>

Nedetekovat; nespatřit, nezaznamenat, nerozeznat.

nepostřehnout

Nepostřehnout znamená nevšimnout si něčeho, nezaregistrovat, neuvědomit si.

nevšimnout si

Nepozornost, neopatrnost, přehlédnutí, nezaznamenání.

vytratit se

Zmizet, ztratit se, do krajiny neznáma.

vzdálit se

Vzdálit se znamená dostat se vzdáleně od nějakého místa nebo člověka; být daleko, být ve vzdálenosti.

zabloudit

Zabloudit znamená přijít o orientaci a tím se ztratit nebo se dostat do situace, kdy nevíte, kam se máte obrátit.

zaběhnout se

Zaběhnout se znamená běžet nebo jít rychle, aby se splnila určitá činnost nebo úkol.

zeslábnout

Zeslábnout znamená snížit sílu, vliv či intenzitu něčeho.

sejít

Sejít znamená sestoupit, jít dolů, vystoupit, vyjít, sestoupit.

zchátrat

Zchátrat znamená stát se starším, opotřebovaným a zanedbaným, což znamená, že něco ztrácí svou původní krásu, sílu nebo účinnost.

Podobná synonyma

utéci se

Utéci se znamená rychle odejít, uniknout nebo uprchnout.

uvrhnout (do vězení)

Uvrhnout je vyjádření pro věznění osoby a odsouzení ji k trestu.

zachránit situaci

Získat kontrolu nad situací a zabránit jejímu zhoršení.

trest (vězení)

Trest je forma odplaty za spáchaný čin, která se nejčastěji projevuje ve formě vězení.

vzdálit (od cíle)

Vzdálit se znamená udělat kroky k odchodu, oddálit se od cíle.

sejít se

Setkat se, spojit se, shromáždit se.

zaběhnout si

Zaběhnout si znamená rychle běžet na krátkou vzdálenost, obvykle kvůli cvičebnímu tréninku nebo zdraví.

vězení

Vězení je místo, kde jsou odsouzení vězni uvězněni za porušení zákonů. Je to místo, které omezuje svobodu a osobní nezávislost vězňů.

zmizet <co>

Zmizet: ztratit se, stát se neviditelným, nenápadně zmizet.

nevšimnout si <čeho>

Nepozorně přehlédnout; nezaregistrovat; nevšimnout si něčeho.

utéci (rok)

Utéci: být pryč nebo se odchýlit od původního místa či postavení; uprchnout.

vyváznout <z čeho>

Vyváznout: získat úlevu z nebezpečí či potíží; najít řešení.

dát do vězení

Uvěznit osobu, vzít jí svobodu a držet ji ve vězení pod dohledem státu.

uprchnout

Uprchnout je běžet nebo odejít z místa rychle nebo tajně, aby se uniklo nebezpečí nebo trestu.

vsadit (do vězení)

Vsadit znamená poslat někoho do vězení na určitou dobu.

zaběhnout (do obchodu)

Udělat rychlý nákup; rychle do obchodu zajít, vybrat potřebné věci a opět rychle odjet.

vzdálit se (myšlenkově)

Odstřihnutí se od všeho, co nás obklopuje, a uvědomit si, co je pro nás nejlepší.

vzdálit se (chůzí)

Odejít, odejít pryč, odcházet, odsunout se, odstoupit, ustoupit.

vzdálit se (od tématu)

Vzdálit se znamená odstranit nebo změnit fyzickou vzdálenost mezi lidmi nebo věcmi.