Facebook

Nezpozorovat <co> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu nezpozorovat <co>.

Význam: Nedetekovat; nespatřit, nezaznamenat, nerozeznat.

uprchnout (z vězení)

Uprchnout znamená uniknout z nějakého místa, obvykle ze zajetí, ať už to bývá vězení nebo jiné zařízení.

utéci

Utéci znamená rychle odejít nebo prchnout z nějakého místa.

zmizet

Zmizet znamená pryč jít nebo zmizet, být neviditelný, něco se náhle odstranit nebo vymizet.

ztratit se

Porozumět tomu, že jste ztratili svou cestu nebo se vyskytli v neznámém prostředí.

vyváznout

Vyváznout znamená uniknout nebo se zbavit něčeho nepříjemného.

vyklouznout

Vyklouznout znamená uniknout nebo se dostat ze situace, ve které se člověk ocitne.

zachránit se

Odpověď: Ubránit se nebezpečí, vyhnout se ohrožení, zachránit sebe sama.

nepostřehnout

Nepostřehnout znamená nevšimnout si něčeho, nezaregistrovat, neuvědomit si.

nevšimnout si

Nepozornost, neopatrnost, přehlédnutí, nezaznamenání.

Podobná synonyma

vězení

Vězení je místo, kde jsou lidé odsouzeni za provinění proti zákonu, kde jsou uvězněni a potrestáni.

ztratit se <co>

Ztratit se: zapomenout se v něčem ztratit, přestat být schopný pochopit situaci nebo život.

utéci (rok)

Utéci: být pryč nebo se odchýlit od původního místa či postavení; uprchnout.

nevšimnout si <čeho>

Nezaregistrovat, nevšimnout si čeho.

ztratit (naději)

Ztratit naději znamená zůstat bez naděje, přestat věřit, že se něco podaří nebo se situace změní k lepšímu.

zachránit

Zachránit znamená učinit něco, aby se něco nebo někdo zachránil před nebezpečím, újmou nebo zničením.

utéci <kam>

Utéci znamená opustit místo, kde se právě nacházíte, a běžet do jiného místa, abyste unikli nebo uprchli.

ztratit <co>

Ztratit: ztrácet, přijít o, nepřijít k úplnému nebo částečnému zániku nebo odejmutí (čehokoli).

ztratit (chlupy)

Ztratit chlupy: zbavit se chlupů nebo vypadnout z něčeho (např. z kůže).

zachránit situaci

Získat kontrolu nad situací a zabránit jejímu zhoršení.

ztratit (matku)

Ztratit matku: zemřít, nebo být odloučen; ztráta nejbližšího člověka.

vyváznout <z čeho>

Vyváznout: získat úlevu z nebezpečí či potíží; najít řešení.

ztratit

Ztratit: ztratit něco nebo někoho, znamená vědomě či nevědomě o něm ztratit přehled, nebo se jím neúmyslně zbavit.

ztratit se (pochybnosti)

Ztratit se znamená být nejistý a zmatený ohledně situace nebo názoru; ztratit orientaci a směr.

vyklouznout <z čeho>

Vyklouznout z čeho je doslova uvolnit se nebo uniknout z něčeho, co je obtížné či nepříjemné.

ztratit (nervy)

Ztratit nervy znamená projevit známky úzkosti, únavy, vyčerpání nebo strachu.

držet (ve vězení)

Držet znamená zajistit osobu, aby neopustila místo určení, obvykle ve vězení.

ztratit <nad čím> kontrolu

Ztratit kontrolu znamená nedobrovolně přestat ovládat situaci nebo proces.

utéci se

Utéci se znamená rychle odejít, uniknout nebo uprchnout.

ztratit z paměti

Zapomenout na informace, které kdysi byly člověku známé.