Facebook

Korespondovat <čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu korespondovat <čemu>.

Význam: Korespondovat = psát dopisy nebo jiné dokumenty, sdílet myšlenky a zkušenosti, komunikovat.

zodpovídat (dotazy)

Zodpovídat znamená odpovídat na dotazy, zodpovědně odpovídat na položené otázky a situace.

reagovat

Reagovat znamená adekvátně odpovídat na něco, co se stalo nebo něco, co řekl někdo jiný.

ptát se

Ptát se je vyjadřovat zvědavost a zjišťovat odpovědi na otázky.

klást otázky

Položit dotazy, aby se získaly informace nebo objasnila situace; zajímat se, získávat znalosti.

být odpovědný <za koho>

Být odpovědný znamená být zodpovědný za svoje činy, jednání a přijímat zodpovědnost za výsledky své práce.

mít odpovědnost

Mít odpovědnost znamená přijmout zodpovědnost za své činy a být schopen odpovídat za jejich výsledky.

souhlasit <co s čím>

Souhlasit znamená vyjádřit souhlas s názorem, návrhem či akcí druhé osoby.

shodovat se <co s čím>

Shodovat se znamená, že dvě věci/názory jsou stejné nebo se přibližují.

odporovat

Odporovat znamená postavit se proti něčemu nebo někomu, bránit svůj názor a stavět se na odpor.

Podobná synonyma

zamilovat se <do koho>

Zamilovat se znamená zažít silné a intenzivní city k osobě, kterou milujete.

zadávit <koho>

Zadávit znamená dát rozkaz či pokyn, aby učinil/a určitou věc.

vytrénovat <koho>

Vytrénovat: získat, rozvíjet a zdokonalovat určité dovednosti, schopnosti nebo znalosti cvičením a tréninkem.

obmyslit <koho čím>

Obmyslet znamená vymyslet, vymýšlet či vymyšlenou záležitost uskutečnit.

oceňovat <koho>

Oceňovat znamená vyjádřit uznání, obdiv, vděčnost a uznání pro něčí činy, slova nebo vlastnosti.

zmocnit <koho>

Zmocnit se: udělit někomu moc, autoritu, právo nebo povolení konat určité činnosti.

zesměšňovat <koho>

Zesměšňovat je činit výsměch něčemu nebo někomu, dělat si z něčeho nebo někoho legraci.

oprošťovat <koho od čeho>

Oprošťovat znamená osvobozovat, uvolňovat nebo odstraňovat něco, co je jinak omezující či zatěžující.

tížit <koho co>

Tížit: působit příkoří, být pro někoho zátěží; činit něčí život obtížným, zatěžovat někoho fyzicky i psychicky.

dobírat si <koho>

Dobírat si koho znamená zvyšovat otázky nebo pokládat doplňující dotazy, abyste získali více informací o dané osobě.

naklonit si <koho>

Naklonit si znamená získat jeho laskavost a přízeň.

obdařit <koho čím>

Obdařit někoho čím je dát mu něco, co jim pomůže v jejich životě nebo aktivitě.

rozhněvat se <na koho>

Rozhněvat se: projevit hněv, vztek na koho/co.

soužit <koho> (vnitřně)

Soužití je tvoření vztahu mezi dvěma lidmi, kde jsou si plně vědomi, že jsou společně a jsou si blízcí ve všech ohledech.

rýpat <do koho>

Rýpat se znamená kriticky komentovat a případně pomlouvat někoho nebo něco.

obelstít <koho>

Obelstít znamená vymanit se nebo dostat se přes něčí blokádu nebo překážku.

povolat <koho>

Povolat znamená najmout někoho na určitou práci, případně k něčemu pozvat.

udělat podraz <na koho>

Udělat podraz na někoho znamená zradit ho a ublížit mu tím.

nutit <koho k čemu>

Nutit znamená donutit, násilím nebo nátlakem přimět k činu.

předstihnout <koho>

Předstihnout znamená udělat něco dříve než oni, být rychlejší a dosáhnout výsledku před nimi.

oslovit <koho>

Oslovit někoho: adresovat se k němu s prosbou či žádostí.

odvracet se <od koho>

Vyhýbat se člověku nebo situaci; vytvářet si odstup.

osvobozovat <koho>

Osvobozovat je znamenat uvolňovat, osvobozovat osobu či skupinu lidí z něčeho, co je omezuje.

zapsat <koho kam>

Zapsat je vyjádřením příkazu nebo přání někomu něco zapsat, například do seznamu, do knihy nebo do počítače.

přemlouvat <koho>

Přemlouvat znamená vyjednávat, argumentovat a prosit o něco, často o souhlas s něčím.

přimluvit se <za koho>

Přimluvit se: projevit podporu (zastání) někomu v určitém problému.

zaplatit <za koho>

Zaplatit znamená uhradit jim náklady, částku nebo poplatek, které jsou jim náležité.

odloučit se <od koho n. od čeho>

Odejít nebo se oddělit od někoho/čeho.

povědět <co na koho>

Říci něco určitým člověkem nebo skupinou lidí, obvykle s informacemi nebo názory.

napadnout <koho co>

Napadnout znamená fyzicky nebo psychicky útočit, například pomocí fyzické síly nebo slovního napadání.