Facebook

Vybízet <koho k čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu vybízet <koho k čemu>.

Význam: Vybízet znamená povzbuzovat někoho k činu či činnosti.

tlačit na (veslo)

Tlačit na veslo znamená veslovat intenzivněji, aby bylo dosáhnuto rychlejšího tempa.

opírat se <o co>

Opírat se znamená čerpat podporu, oporu nebo sílu z něčeho.

dotírat <na koho>

Dotírat se znamená trvalé naléhání, obtěžování či vytrvalé dotazy na někoho, aby udělal něco, co nechce.

pobízet

Pobízet znamená nutit někoho k něčemu; povzbuzovat, podněcovat nebo vybízet k činům nebo činnostem.

vymáhat <co>

Vymáhat: vynutit si dodržení práva nebo nároku silou, nátlakem nebo právním postupem.

vynucovat <co>

Vynucovat znamená nutit někoho dodržet nějaké pravidlo nebo požadavek silou.

nutit <koho k čemu>

Nutit znamená donutit, násilím nebo nátlakem přimět k činu.

Podobná synonyma

převézt <koho>

Převézt znamená přenést, přemístit nebo přepravit někoho nebo něco na jiné místo.

určit <koho>

Určit: rozhodnout, vybrat; odlišit od ostatních nebo stanovit meze.

věnovat se <čemu>

Věnovat se něčemu znamená zaměřit se na to, usilovat o to a soustředit se na to.

dorazit <koho>

Dorazit znamená dojít nebo přijít na určené místo.

infikovat <koho čím>

Infikovat znamená proniknout něčím (např. bakteriemi) do těla, organismu nebo systému a způsobit nemoc, poruchu nebo škodu.

ostouzet <koho>

Ostouzet znamená zesměšnit nebo vyčítat; používá se k ukázání nespokojenosti s jeho jednáním.

vytlačit <koho n. co>

Odsunout, vyhnat, vyhnout, vyřadit.

navštívit <koho>

Navštívit znamená přijít na místo nebo do domu někoho jiného, aby se s ním setkal.

dozírat <na koho>

Dozírat na někoho znamená bedlivě sledovat jeho činy a pohyby.

připlést se <k čemu>

Připlést se k něčemu znamená přidat se jako dodatečná součást, napojit se nebo být součástí.

posazovat <koho kam>

Posazovat znamená usazovat nebo umísťovat někoho do nějakého místa nebo situace.

ozbrojit <koho>

Ozbrojit znamená nosit nebo používat zbraně jako způsob obrany, nebo nabídnout někomu zbraně pro obranu.

dohlédnout <na koho>

Dohlédnout na někoho znamená být pozorným a dbát na to, aby se co nejlépe zvládl úkol nebo situace.

pošoustat <koho>

Pošoustat je český slangový výraz, který znamená zneužít nebo zneužívat někoho.

mít <koho k čemu>

Mít znamená vlastnit nebo užívat nějakou věc nebo osobu k určitému účelu.

přimět <koho k čemu>

Přimět: vnutit konkrétní osobě provést něco, co by jinak neudělala.

považovat <koho> (za přítele)

Považovat osobu za přítele, znamená mít s ní silné přátelské vztahy a důvěru.

podporovat <koho>

Přispívat k tomu, aby daná osoba měla úspěch, tím, že jí poskytneme podporu a pomoc, aby dosáhla svých cílů.

osopit se <na koho>

Osopit se znamená vyjádřit nenávist, zlost a odpor vůči někomu.

vynucovat

Vynucovat znamená prosazovat něco silou nebo bez souhlasu druhé strany.

nahradit <koho>

Vyměnit koho/co za něco jiného; začít používat něco jiného místo toho původního.

oklamat <koho>

Oklamat - použít podvodu nebo lsti, aby se dosáhlo nespravedlivého nebo nezákonného výsledku.

zklidnit <koho>

Učinit klidnějším; umlčet; uklidnit; usmířit; zmírnit napětí, konflikt nebo agresi.

zmocnit <koho k čemu>

Zmocnit se čeho/koho: udělit někomu oprávnění k činům nebo získat právo na něco.

vyhýbat se <čemu>

Vyhýbat se znamená uniknout či se vyvarovat něčemu.

vymáhat

Vymáhat znamená naléhat na někoho, aby dodržel své povinnosti, aby se řídil právními předpisy nebo aby vyplnil své závazky.

odolat <čemu>

Odolat: obstát, vytrvat, čelit nástrahám, překonat překážky, ustát tlak.

pověřovat <koho>

Pověřovat znamená dát někomu právo nebo zodpovědnost za něco.

vzdělávat <koho>

Vzdělávat znamená poskytovat vzdělávací materiály, pomáhat druhým rozvíjet jejich schopnosti a znalosti.