Facebook

Vybízet <koho k čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu vybízet <koho k čemu>.

Význam: Vybízet znamená povzbuzovat někoho k činu či činnosti.

tlačit na (veslo)

Tlačit na veslo znamená veslovat intenzivněji, aby bylo dosáhnuto rychlejšího tempa.

opírat se <o co>

Opírat se znamená čerpat podporu, oporu nebo sílu z něčeho.

dotírat <na koho>

Dotírat se znamená trvalé naléhání, obtěžování či vytrvalé dotazy na někoho, aby udělal něco, co nechce.

pobízet

Pobízet znamená nutit někoho k něčemu; povzbuzovat, podněcovat nebo vybízet k činům nebo činnostem.

vymáhat <co>

Vymáhat: vynutit si dodržení práva nebo nároku silou, nátlakem nebo právním postupem.

vynucovat <co>

Vynucovat znamená nutit někoho dodržet nějaké pravidlo nebo požadavek silou.

nutit <koho k čemu>

Nutit znamená donutit, násilím nebo nátlakem přimět k činu.

Podobná synonyma

rozmrzet <koho>

Rozmrzet = ukončit strach, obavy nebo nepřátelství, obnovit přátelství nebo důvěru.

přidržet se <koho n. čeho>

Držet se čeho/koho: zůstat věrný názoru/činu/osobě, nezměnit jej/ho, dodržet jej/ho.

napodobit <koho>

Napodobit znamená převzít/zopakovat něčí jednání, vzhled nebo způsob jednání.

upíjet <koho>

Upíjet znamená konzumovat nějakou tekutinu (např. alkohol) nezdravě často a ve velkých množstvích.

zneklidnit <co koho>

Zneklidnit: Vyvolat ve smyslu napětí a obavy u někoho.

unudit <koho>

Unudit je nudit jeho neustálými otravnými požadavky nebo otázkami až do neúnosné míry.

předcházet <koho>

Předcházet znamená jít před něčím nebo někým; zabránit nebo předvídat něco, co se může stát.

tlačit

Tlačit znamená působit silou na něco, aby podléhalo vnějšímu tlaku.

naléhat <na koho>

Naléhat znamená vyžadovat něco intenzivně a trvalou formou. Něco, na co je někdo vyzýván, jehož požadavky jsou silně zdůrazňovány.

zapsat <koho kam>

Zapsat je vyjádřením příkazu nebo přání někomu něco zapsat, například do seznamu, do knihy nebo do počítače.

sklon <k čemu>

Sklon je postoj nebo tendence k něčemu; je to záměrná přitažlivost k něčemu nebo odmítnutí něčeho jiného.

zasednout si <na koho>

Zasednout si na někoho znamená, že se dotyčný stane vaším autoritativním lídrem, kterému se budete muset podřídit.

přivést <koho k čemu>

Přivést znamená přinést nebo dopravit někoho nebo něco na určité místo.

vybírat <koho n. co>

Vybírat znamená vybrat si nebo vybrat mezi více možnostmi, aby byla dosažena nejlepší varianta.

prohlížet <koho>

Prohlížet: pozorovat, pečlivě zkoumat nebo se zabývat vyšetřováním.

utrápit <koho>

Utrápit = způsobit nadměrnou bolest, utrpení nebo trápení.

obelhávat <koho>

Obelhávat znamená podvádět, manipulovat nebo usilovat o zisk nespravedlivou cestou.

uklidňovat <koho n. co>

Uklidňovat znamená snižovat napětí, stres nebo úzkost, aby byla zajištěna fyzická i psychická pohoda.

podnítit <koho>

Podnítit : vzbudit u někoho zájem, zvýšit jeho aktivitu a motivaci přijímat určité činy.

spalovat <koho n. co>

Spalovat znamená zničit či zahladit něco ohněm.

sledovat <koho>

Sledovat znamená pozorovat nebo vyšetřovat změny či chování dané osoby.

nasycovat <koho>

Nasycovat znamená naplnit někoho čímś, aby byl spokojený nebo naplněný.

umístit <koho kam>

Umístit znamená přemístit nějakou věc na dané místo či souřadnice.

uhájit <koho n. co>

Uhájit: bránit, obhájit, ochránit, zachovat.

povyšovat se <nad koho>

Povyšovat se : vystavovat se nadřazenosti nad někoho jiného, ukazovat jeho nedostatečnost.

poslechnout <koho>

Slyšet a vyhovět žádosti, požadavkům nebo názorům dané osoby.

vydržovat <koho>

Vydržovat znamená podporovat nebo stát při někom, i když se situace zhoršuje.

ochladit <koho n. co>

Ochladit znamená zmírnit, uklidnit nebo zpomalit.

kousnout <koho>

Kousnout znamená úmyslně ohnout čelisti a nehty na rtech, aby se způsobil bolestivý zranění.

řadit <koho k čemu>

Řadit znamená uspořádat něco do určitého pořádku nebo podle určitého klíče.