Facebook

Nepostřehnout - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu nepostřehnout.

Význam: Nepostřehnout znamená nevšimnout si něčeho, nezaregistrovat, neuvědomit si.

uprchnout (z vězení)

Uprchnout znamená uniknout z nějakého místa, obvykle ze zajetí, ať už to bývá vězení nebo jiné zařízení.

utéci

Utéci znamená rychle odejít nebo prchnout z nějakého místa.

zmizet

Zmizet znamená pryč jít nebo zmizet, být neviditelný, něco se náhle odstranit nebo vymizet.

ztratit se

Porozumět tomu, že jste ztratili svou cestu nebo se vyskytli v neznámém prostředí.

vyváznout

Vyváznout znamená uniknout nebo se zbavit něčeho nepříjemného.

vyklouznout

Vyklouznout znamená uniknout nebo se dostat ze situace, ve které se člověk ocitne.

zachránit se

Odpověď: Ubránit se nebezpečí, vyhnout se ohrožení, zachránit sebe sama.

nezpozorovat <co>

Nedetekovat; nespatřit, nezaznamenat, nerozeznat.

nevšimnout si

Nepozornost, neopatrnost, přehlédnutí, nezaznamenání.

Podobná synonyma

zachránit

Zachránit znamená vymanit se z nebezpečí, obtíží nebo krize; získat nebo obnovit bezpečí, zdraví nebo štěstí.

vězení

Vězení je zařízení pro trestní odnětí svobody, kde jsou lidé odsouzené za páchání trestné činnosti umístěni do zařízení, kde mají být vězněni a zdržováni.

utéci se

Utéci se znamená rychle odejít, uniknout nebo uprchnout.

ztratit rodiče

Ztratit rodiče znamená ztratit své nejbližší příbuzné, kteří nás vedly a chránili.

ztratit (matku)

Ztratit matku: zemřít, nebo být odloučen; ztráta nejbližšího člověka.

ztratit se (barva)

Ztratit se (barva) znamená přestat být viditelný, být přehlížen nebo zapomenut.

ztratit z paměti

Zapomenout na informace, které kdysi byly člověku známé.

ztratit působivost (metafora)

Ztratit působivost je jako slábnout a mizet, jako mít mizivou naději.

ztratit (vítězství)

Prohrát, být poražen, získat méně než konkurence.

ztratit (hlas)

Ztratit hlas znamená nemít schopnost mluvit nebo zpívat, kvůli nemoci nebo únavě.

vsadit (do vězení)

Vsadit znamená poslat někoho do vězení na určitou dobu.

ztratit <co>

Ztratit: ztratit co, je ochuzování o něco důležitého, čemu se nedokážeme vyhnout.

ztratit (chlupy)

Ztratit chlupy: zbavit se chlupů nebo vypadnout z něčeho (např. z kůže).

vrhnout (do vězení)

Vrhnout: umístit (někoho) do vězení nebo uvěznit.

vyváznout <z čeho>

Vyváznout = uniknout nebo se zachránit z nebezpečné situace.

zachránit situaci

Získat kontrolu nad situací a zabránit jejímu zhoršení.

ztratit (na vážnosti)

Ztratit znamená zmeškat, zahodit nebo zapomenout na něco.

dát do vězení

Uvěznit osobu, vzít jí svobodu a držet ji ve vězení pod dohledem státu.

ztratit (zajímavost)

Ztratit znamená zapomenout nebo ztratit kontrolu nad něčím, co máte, nebo ztratit příležitost, kterou jste měli.

ztratit

Ztratit: ztratit něco nebo někoho, znamená vědomě či nevědomě o něm ztratit přehled, nebo se jím neúmyslně zbavit.