Facebook

Nevšimnout si - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu nevšimnout si.

Význam: Nepozornost, neopatrnost, přehlédnutí, nezaznamenání.

uprchnout (z vězení)

Uprchnout znamená uniknout z nějakého místa, obvykle ze zajetí, ať už to bývá vězení nebo jiné zařízení.

utéci

Utéci znamená rychle odejít nebo prchnout z nějakého místa.

zmizet

Zmizet znamená pryč jít nebo zmizet, být neviditelný, něco se náhle odstranit nebo vymizet.

ztratit se

Porozumět tomu, že jste ztratili svou cestu nebo se vyskytli v neznámém prostředí.

vyváznout

Vyváznout znamená uniknout nebo se zbavit něčeho nepříjemného.

vyklouznout

Vyklouznout znamená uniknout nebo se dostat ze situace, ve které se člověk ocitne.

zachránit se

Odpověď: Ubránit se nebezpečí, vyhnout se ohrožení, zachránit sebe sama.

nezpozorovat <co>

Nedetekovat; nespatřit, nezaznamenat, nerozeznat.

nepostřehnout

Nepostřehnout znamená nevšimnout si něčeho, nezaregistrovat, neuvědomit si.

Podobná synonyma

ztratit (chlupy)

Ztratit chlupy: zbavit se chlupů nebo vypadnout z něčeho (např. z kůže).

vězení

Vězení je místo, kde osoby dodržují trest odsuzující je za porušení zákona.

trest (vězení)

Trest je forma odplaty za spáchaný čin, která se nejčastěji projevuje ve formě vězení.

zachránit <co>

Zachránit: obnovit nebo zvýšit hodnotu čeho nebo někoho, dát druhé šanci, získat bezpečí.

ztratit (na vážnosti)

Ztratit znamená zmeškat, zahodit nebo zapomenout na něco.

ztratit barvu

Ztratit barvu znamená ztratit svou sytost, jas a nebo odstín barvy.

zmizet <co>

Zmizet: ztratit se, stát se neviditelným, nenápadně zmizet.

ztratit <co>

Ztratit: přijít o či se zbavit něčeho cenného, nezvratně ztratit.

uvrhnout (do vězení)

Uvrhnout je vyjádření pro věznění osoby a odsouzení ji k trestu.

ztratit se (barva)

Ztratit se (barva) znamená přestat být viditelný, být přehlížen nebo zapomenut.

vsadit (do vězení)

Vsadit znamená poslat někoho do vězení na určitou dobu.

dát do vězení

Uvěznit, odnést svobodu osobě trestem, odeslat ji do vězení.

uprchnout

Uprchnout znamená urychleně opustit určité místo, často ze strachu nebo z důvodu ohrožení.

ztratit působivost (metafora)

Ztratit působivost je jako slábnout a mizet, jako mít mizivou naději.

vyváznout (obratně)

Ubránit se neúspěchu, uniknout škodě; vyváznout = zdárně a úspěšně projít nástrahami.

ztratit

Ztratit: ztratit se, ztratit kontrolu, ztratit zájem, ztratit něco či někoho, ztratit schopnost.

ztratit kontakt

Ztratit kontakt znamená přerušit komunikaci s někým, přestat s ním mluvit a nezůstat v kontaktu.

vrhnout (do vězení)

Vrhnout: umístit (někoho) do vězení nebo uvěznit.

vyváznout <z čeho>

Vyváznout: získat úlevu z nebezpečí či potíží; najít řešení.