Facebook

Utéci - synonyma

Celkem nalezeno 20 synonym ke slovu utéci.

Význam: Utéci znamená rychle odejít nebo prchnout z nějakého místa.

uprchnout (z vězení)

Uprchnout znamená uniknout z nějakého místa, obvykle ze zajetí, ať už to bývá vězení nebo jiné zařízení.

zmizet

Zmizet znamená pryč jít nebo zmizet, být neviditelný, něco se náhle odstranit nebo vymizet.

ztratit se

Porozumět tomu, že jste ztratili svou cestu nebo se vyskytli v neznámém prostředí.

vyváznout

Vyváznout znamená uniknout nebo se zbavit něčeho nepříjemného.

vyklouznout

Vyklouznout znamená uniknout nebo se dostat ze situace, ve které se člověk ocitne.

zachránit se

Odpověď: Ubránit se nebezpečí, vyhnout se ohrožení, zachránit sebe sama.

nezpozorovat <co>

Nedetekovat; nespatřit, nezaznamenat, nerozeznat.

nepostřehnout

Nepostřehnout znamená nevšimnout si něčeho, nezaregistrovat, neuvědomit si.

nevšimnout si

Nepozornost, neopatrnost, přehlédnutí, nezaznamenání.

prchnout

Uprchnout, odejít rychle z místa, ve kterém se nacházíme.

uprchnout

Uprchnout je vymanit se nebo odejít z nebezpečné situace nebo místa.

uniknout

Uniknout znamená uprchnout, utéct nebo se vyhnout nějakému nebezpečí nebo ohrožení.

upláchnout

Upláchnout se znamená rychle odejít, uniknout z místa nebo situace.

vzdálit se

Odejít, odcházet dál, začít se vzdalovat, být fyzicky nebo psychicky vzdálen.

zběhnout

Ujet nebo utéct rychle z místa, na kterém se daná osoba nachází.

odtéci (voda)

Odtéci znamená, že voda se z nějakého místa přemisťuje jinam.

překypět (voda)

Překypět znamená, že voda se přelije přes hranici nádoby, ve které se nachází.

uplynout (týden)

Uplynout znamená projít časem, trvat, či strávit nějakou dobu. V případě týdne jde o 7 dní.

uběhnout

Uběhnout znamená rychle opustit místo, často během útěku.

minout

Minout znamená projít kolem nebo mimo něco nebo někoho, zpravidla bez úmyslu něco dělat.

Podobná synonyma

nechat odtéci (vodu)

Pustit vodu volným proudem, aby mohla odtéct.

vařit se (voda)

Vaření se vody je proces, při kterém se voda zahřívá na bod varu, což zabíjí nebezpečné bakterie a viry.

ztratit

Ztratit: ztratit se, ztratit kontrolu, ztratit zájem, ztratit něco či někoho, ztratit schopnost.

vrhnout (do vězení)

Vrhnout: umístit (někoho) do vězení nebo uvěznit.

uplynout

Uplynout je vyjádření pro proces, kdy čas plynulé a uplynul mezi dvěma body v čase.

vyváznout <z čeho>

Vyváznout: získat úlevu z nebezpečí či potíží; najít řešení.

uplynout (lhůta)

Uplynout znamená minout časový limit, projít určitým časovým obdobím.

vězení

Vězení je místo, kde jsou osoby uvězněny na základě trestního práva, aby byly potrestány za své zločiny.

zběhnout se

Utekl, unikl; rychle odešel, odsunul se; nečekaně a náhle opustil místo.

minout (cíl)

Minout je dosáhnout cíle mimo cílovou oblast, obvykle myšleno ve smyslu fyzického pohybu.

uběhnout (mnoho kilometrů)

Uběhnout znamená rychle běžet, obvykle na velkou vzdálenost.

ztratit <nad čím> kontrolu

Ztratit kontrolu znamená nedobrovolně přestat ovládat situaci nebo proces.

zachránit

Zachránit znamená vymanit se z nebezpečí, obtíží nebo krize; získat nebo obnovit bezpečí, zdraví nebo štěstí.

průzračný (voda)

Křišťálově čistá voda, která je naprosto průzračná a čirá.

ztratit (nervy)

Ztratit nervy znamená projevit známky úzkosti, únavy, vyčerpání nebo strachu.

uniknout <čemu>

Uniknout čemu znamená uprchnout, vymanit se z čeho nebo se vyhnout čemu.

ztratit krev

Ztratit krev znamená ztratit část krve ze svého těla, často kvůli úrazu nebo nemoci.

vzdálit se (na chvilku)

Odstoupit na chvilku, zvolit si odstup, nechat sebou prostor.

utíkat (voda)

Utíkat: pohybovat se rychle, obvykle v úniku; voda se pohybuje rychle proudem při odtoku.

ztratit hlavu

Ztratit hlavu znamená neopatrně reagovat, začít se chovat hystericky, ztratit kontrolu nad situací.

minout (stanici)

Minout se vztahuje k přecházení určitých míst nebo stanic, jako je například při cestování vlakem. Znamená to míjet, projít kolem, jít kolem, bez zastavení.

zmizet <co>

Zmizet: ztratit se, stát se neviditelným, nenápadně zmizet.

ztratit (naději)

Ztratit naději znamená zůstat bez naděje, přestat věřit, že se něco podaří nebo se situace změní k lepšímu.

vězení (obecní)

Vězení je místo, kde jsou odsouzení vězni drženi za své trestné činy pro odčinění a prevenci.

uplynout (rok)

Uplynout znamená dokončit svůj cyklus, obvykle jeden rok.

uplynout (doba)

Uplynout znamená projít časem, dojít ke konci nebo vypršet.