Facebook

Utéci - synonyma

Celkem nalezeno 20 synonym ke slovu utéci.

Význam: Utéci znamená rychle odejít nebo prchnout z nějakého místa.

uprchnout (z vězení)

Uprchnout znamená uniknout z nějakého místa, obvykle ze zajetí, ať už to bývá vězení nebo jiné zařízení.

zmizet

Zmizet znamená pryč jít nebo zmizet, být neviditelný, něco se náhle odstranit nebo vymizet.

ztratit se

Porozumět tomu, že jste ztratili svou cestu nebo se vyskytli v neznámém prostředí.

vyváznout

Vyváznout znamená uniknout nebo se zbavit něčeho nepříjemného.

vyklouznout

Vyklouznout znamená uniknout nebo se dostat ze situace, ve které se člověk ocitne.

zachránit se

Odpověď: Ubránit se nebezpečí, vyhnout se ohrožení, zachránit sebe sama.

nezpozorovat <co>

Nedetekovat; nespatřit, nezaznamenat, nerozeznat.

nepostřehnout

Nepostřehnout znamená nevšimnout si něčeho, nezaregistrovat, neuvědomit si.

nevšimnout si

Nepozornost, neopatrnost, přehlédnutí, nezaznamenání.

prchnout

Uprchnout, odejít rychle z místa, ve kterém se nacházíme.

uprchnout

Uprchnout je vymanit se nebo odejít z nebezpečné situace nebo místa.

uniknout

Uniknout znamená uprchnout, utéct nebo se vyhnout nějakému nebezpečí nebo ohrožení.

upláchnout

Upláchnout se znamená rychle odejít, uniknout z místa nebo situace.

vzdálit se

Odejít, odcházet dál, začít se vzdalovat, být fyzicky nebo psychicky vzdálen.

zběhnout

Ujet nebo utéct rychle z místa, na kterém se daná osoba nachází.

odtéci (voda)

Odtéci znamená, že voda se z nějakého místa přemisťuje jinam.

překypět (voda)

Překypět znamená, že voda se přelije přes hranici nádoby, ve které se nachází.

uplynout (týden)

Uplynout znamená projít časem, trvat, či strávit nějakou dobu. V případě týdne jde o 7 dní.

uběhnout

Uběhnout znamená rychle opustit místo, často během útěku.

minout

Minout znamená projít kolem nebo mimo něco nebo někoho, zpravidla bez úmyslu něco dělat.

Podobná synonyma

ztratit

Ztratit: ztratit něco (člověk, věc, schopnost, kontrolu atd.) je nemít ho nebo nemít přístup k němu.

ztratit (nervy)

Ztratit nervy znamená projevit známky úzkosti, únavy, vyčerpání nebo strachu.

vyklouznout <co komu>

Vyklouznout: uniknout, dostat se z něčeho/z něčí přítomnosti nebo vlivu.

ztratit (čas)

Ztratit čas znamená promarnit čas, který by mohl být využit k dosažení cílů nebo splnění úkolů.

vrhnout (do vězení)

Vrhnout: umístit (někoho) do vězení nebo uvěznit.

vytrysknout (voda)

Vytrysknout je rychlé vystřelení tekutiny, například vody, ve velkém množství.

vězení (obecní)

Vězení je místo, kde jsou odsouzení vězni drženi za své trestné činy pro odčinění a prevenci.

vězení

Vězení je místo, kde jsou odsouzení vězni uvězněni za porušení zákonů. Je to místo, které omezuje svobodu a osobní nezávislost vězňů.

ohladit (voda)

Ohladit vodu znamená zmírnit její intenzitu nebo sílu.

minout (zima)

Minout zimu znamená, že čas se rychle ubíhá a příroda se připravuje na jaro.

prýštit <odkud> (voda)

Prýštit: proudit (voda) z otvoru, tryskat ven.

vytvořit dutinu (voda)

Vytvořit dutinu ve vodě znamená vytvořit prostor se stěnami, který je ve vodě uzavřený.

ztratit se (barva)

Ztratit se (barva) znamená přestat být viditelný, být přehlížen nebo zapomenut.

zběhnout <ke komu>

Ujít rychle, bez ohlášení, běžet pryč z místa, nebo od někoho.

ztratit <nad čím> kontrolu

Ztratit kontrolu znamená nedobrovolně přestat ovládat situaci nebo proces.

uniknout <čemu>

Uniknout <čemu> znamená uprchnout nebo se vyhnout situaci nebo útoku.

ztratit odvahu

Ztratit odvahu znamená ztratit odhodlání, sebedůvěru a schopnost čelit náročným situacím.

uvrhnout (do vězení)

Uvrhnout je vyjádření pro věznění osoby a odsouzení ji k trestu.

zběhnout se

Ujet nebo uprchnout rychle z místa; obvykle se zběhnout znamená útěk z nebezpečné situace.

uplynout (lhůta)

Uplynout znamená minout časový limit, projít určitým časovým obdobím.

ztratit (zajímavost)

Ztratit znamená zapomenout nebo ztratit kontrolu nad něčím, co máte, nebo ztratit příležitost, kterou jste měli.

uplynout (rok)

Uplynout znamená projít časem a skončit, například rok uplynul, znamená to, že minulý rok je už pryč.

ztratit krev

Ztratit krev znamená ztratit část krve ze svého těla, často kvůli úrazu nebo nemoci.

vzdálit

Vzdálit se znamená udělat větší vzdálenost mezi dvěma místy nebo osobami.

vsadit (do vězení)

Vsadit znamená poslat někoho do vězení na určitou dobu.

šplouchat (voda)

Šplouchat: krátký zvuk při dopadu malého množství tekutiny na povrch.

minerální voda

Minerální voda je voda, která obsahuje různé minerály a látky, které jsou pro zdraví užitečné.