Facebook

Schylovat se <k čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu schylovat se <k čemu>.

Význam: Schylovat se je vyjadřovat se k něčemu nedobrovolně, neochotně, s odmítnutím.

nachylovat se

Nachylovat se znamená zaujímat úhlednou pozici nebo přístup vůči něčemu nebo někomu.

shýbat se

Shýbat se znamená pohybovat se rychle a náhle, jako kdyby člověk chtěl uprchnout.

sklánět se

Sklánět se znamená ohýbat se, padat na kolena, představovat úctu nebo se pokořit.

uklánět se

Uklánění se je gesto úcty nebo podřízenosti. Znamená to sklánět se nebo pozdravit osobu v poloze, když se kolena ohnou a trup je nakloněn.

klanět se

Klanět se znamená projevit úctu a uznání někomu, skládat mu poklonu.

Podobná synonyma

sklánět

Sklánět se znamená naklonit tělo, hlavu nebo ramena před něčím nebo někým.

nachylovat

Nachylovat se znamená být skloněný vpřed nebo dopředu, nebo také stát, sedět či ležet ve vyšším sklonu.

klanět se <komu n. čemu>

Klanět se je projev uctívání a úcty k někomu nebo něčemu, obvykle skládáním poklon nebo oslavováním.

sklánět se (k večeru)

Uctívat, poklonit se; dobrovolně se podrobit a přijmout něčí moc, autoritu nebo rozhodnutí.

nachylovat (hlavu)

Sklonit hlavu, aby byla v přímce se spodní částí těla.

sklánět se (obilí)

Sklánět se obilí je proces, při kterém se obilí sklízí ručně nebo strojově.