Facebook

Poddat se <čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu poddat se <čemu>.

Význam: Poddat se znamená odevzdat se vlivu čehosi nebo někomu a podřídit se jeho vůli.

souhlasit <s čím>

Souhlasit s něčím znamená projevit podporu, schválení nebo závazek k tomu, co je předloženo.

svolit

Svolit znamená souhlasit se slovem nebo činem; přijmout či schválit danou věc.

dovolit

Dovolit znamená povolit, umožnit nebo schválit něco.

připustit

Připustit znamená přijmout, že něco je pravdivé nebo možné.

zakázat

Zakázat znamená zabránit něčemu, co již bylo dovoleno.

ustoupit (mrazy)

Ustoupit znamená odchod mrazů, odchod od tepla a oteplení.

polevit

Uvolnit se, zmírnit napětí, snížit napětí nebo stres.

přestat

Přestat znamená ukončit něco, co již probíhalo, případně již bylo započato.

popustit (lano)

Uvolnit lano; povolit, aby se lano nadměrně nezatahovalo.

uvolnit

Uvolnit znamená odstranit nebo eliminovat napětí nebo omezení; rozpustit nebo uvolnit se z pout.

vyhovět

Vyhovět znamená splnit požadavky, přání nebo žádosti druhé strany.

Podobná synonyma

uvolnit se

Uvolnit se znamená odložit stres a napětí a relaxovat, uvolnit se fyzicky i psychicky, být si více vědom sebe sama a svého okolí.

uvolnit (místo)

Uvolnit místo znamená vyčlenit či odevzdat část prostoru, aby mohlo být využito pro jinou činnost.

uvolnit (uzdu)

Uvolnit (uzdu): uvolnit omezení, svázanost, zbavit se závislosti, odejít od toho, co nás omezuje.

popustit

Uvolnit, povolit, umožnit; dovolit člověku, aby dělal něco, co dříve bylo zakázáno.

souhlasit

Souhlasit znamená vyslovit souhlas s názorem, činem nebo rozhodnutím.

přestat sloužit

Přestat sloužit znamená skončit s úkolem, posláním nebo vykonáváním činnosti.

přestat se zabývat <čím>

Zanechat se zabývat čímsi, přestat s aktivitou.

utrhnout (lano)

Utrhnout lano znamená odpojit jeho konce, rozdělit lano na dvě části.

souhlasit (úplně)

Souhlasit je vyjádřit svůj souhlas s názorem, rozhodnutím nebo akcí druhé osoby.

přestat fungovat

Ukončit provoz; přestat fungovat, být nefunkční, nečinný, nespuštěný.

dovolit <co komu>

Dovolit je umožnit někomu provést něco nebo něčemu se vyhnout.

natahovat (lano)

Natahovat znamená napínat a případně utahovat lano.

ustoupit

Ustoupit znamená odejít nebo se vzdálit; nebo učinit krok vzad, aby se vyhnout nebo vyřešit situaci.

vyhovět <komu>

Vyhovět znamená splnit požadavek/žádost a postarat se, aby byl uspokojen.

přestat vědět

Ukončit nebo odložit myšlení, poznávání nebo vědění o něčem.

polevit (bolest)

Polevit znamená snížit nebo zmírnit bolest.

přestat <na čem>

Přestat na čem: ukončit, zastavit činnost.

přestát (nemoc)

Přestát (nemoc): odolat, přežít, vyhrát boj s nemocí.

přestat mít za zlé

Přestat mít za zlé: odpustit, zapomenout, překonat škodlivé emoce a nalézt mír.

natočit (lano)

Natočit znamená uvázat lano kolem něčeho nebo někoho tak, aby bylo pevně připevněno.

lano

Lano je provázek, lanové lano nebo provázek, který se používá k přepravě, upevnění a manipulaci s různými předměty.

uvolnit (z funkce)

Uvolnit znamená odvolat někoho z funkce, či se vzdát funkce.

svolit <k čemu>

Svolit znamená souhlasit s něčím nebo dát souhlas k něčemu.

přestat (mluvit n. číst)

Ukončit, zastavit, zrušit.

uvolnit <koho z čeho>

Uvolnit znamená odstranit zábrany, překážky a nedostupnost: uvolnit člověka z moci, ze strachu, z omezení.