Facebook

Zmocnit <koho k čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu zmocnit <koho k čemu>.

Význam: Zmocnit se udělit komužto právo nebo pravomoc k činu nebo konání.

uložit <co komu>

Uložit: přidělit, dát nebo svěřit někomu nebo něčemu.

svěřit <co komu>

Svěřit znamená předat někomu moc nebo odpovědnost nad něčím.

akreditovat

Poskytnout záruku či potvrdit oprávnění, kvalitu nebo schopnosti něčeho nebo někoho.

Podobná synonyma

přibližovat se <komu n. čemu>

Přibližovat se znamená blížit se k něčemu.

znechucovat <co komu>

Znechucovat (komu) znamená vyvolávat u někoho odpor, nesympatie nebo odmítání.

vnuknout <co komu>

Vnuknout znamená nápad, myšlenku či pocit vnést do mysli druhého.

odplatit <komu čím>

Vrátit stejnou platnost; provést stejnou činnost; protože někomu něco uděláno.

protivit se <komu>

Bránit se tomu, čemu se někdo postaví; odporovat, stavět se proti něčemu nebo někomu.

předhodit <co komu>

Předhodit znamená poskytnout něco někomu; dát ho mu nebo ho předat.

navlékat <co komu>

Navlékat znamená oblékat někomu něco nebo něčímu neco připínat, připevňovat, vkládat.

nahradit <co komu>

Vyměnit jednu věc nebo osobu za druhou; nahrazovat.

počkat <komu s čím>

Čekat, aby někomu něco poskytlo, dalo nebo dovolilo.

uložit

Uložit znamená uschovat informace, data nebo soubory do trvalé paměti počítače, datového úložiště nebo jiného média.

uchýlit se <ke komu s čím>

Uchýlit se je obrátit se se žádostí o pomoc nebo útočiště k někomu.

svěřit

Předat někomu důvěru, aby dohlížel nad čím nebo nad kým.

povstat <proti komu>

Povstat znamená vzdorovat proti někomu nebo něčemu, bojovat nebo se postavit proti němu.

zaručit <co komu>

Zaručit je poskytnout někomu jistotu, že splní své závazky a povinnosti.

splňovat <komu> (přání)

Splnit něčí přání znamená, že člověk nebo skupina lidí uspokojí očekávání druhých.

ulehčit <co komu>

Ulehčit: zjednodušit, usnadnit komu práci, úkol nebo situaci.

namluvit <co komu>

Namluvit znamená říci to, co má být slyšet.

vštěpovat <co komu> důrazně

Učit/předávat někomu něco silně a důrazně.

odcizit <co komu>

Odcizit: způsobit, aby něco (např. majetek) nebo někdo (např. blízký člověk) zmizel, odešel, byl oddělen.

vynadat <komu>

Vynadat komu je hrubým způsobem kritizovat, často s urážlivými slovy, a používat nevybíravého jazyka.

odepřít <co komu>

Odmítnout či zamítnout žádost či prosbu někomu.

uložit <co> (do země)

Uložit (do země): položit věc do půdy nebo jiného materiálu.

vzepřít se <komu>

Vzepřít se komu znamená odmítnout či se postavit proti něčemu, co někdo navrhuje nebo žádá.

žehnat <komu>

Žehnat znamená projevit někomu přání dobrého zdraví, úspěchu a štěstí.

opřít se <komu>

Opřít se znamená odmítnout nebo odporovat něčemu, co říká nebo dělá.

nabít <komu>

Nabít znamená poskytnout té osobě informace, pomoci nebo inspiraci.

poslat dopis <komu>

Poslat dopis někomu: odeslat dopis konečnému adresátovi.

představit <koho komu>

Představit znamená předložit někomu informace o někom jiném nebo o čemkoli jiném.

oznámit <co komu>

Oznámit: sdělit někomu něco důležitého, aby mohl přijmout potřebná opatření.