Facebook

Zmizet - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu zmizet.

Význam: Zmizet znamená pryč jít nebo zmizet, být neviditelný, něco se náhle odstranit nebo vymizet.

uprchnout (z vězení)

Uprchnout znamená uniknout z nějakého místa, obvykle ze zajetí, ať už to bývá vězení nebo jiné zařízení.

utéci

Utéci znamená rychle odejít nebo prchnout z nějakého místa.

ztratit se

Porozumět tomu, že jste ztratili svou cestu nebo se vyskytli v neznámém prostředí.

vyváznout

Vyváznout znamená uniknout nebo se zbavit něčeho nepříjemného.

vyklouznout

Vyklouznout znamená uniknout nebo se dostat ze situace, ve které se člověk ocitne.

zachránit se

Odpověď: Ubránit se nebezpečí, vyhnout se ohrožení, zachránit sebe sama.

nezpozorovat <co>

Nedetekovat; nespatřit, nezaznamenat, nerozeznat.

nepostřehnout

Nepostřehnout znamená nevšimnout si něčeho, nezaregistrovat, neuvědomit si.

nevšimnout si

Nepozornost, neopatrnost, přehlédnutí, nezaznamenání.

odejít

Odejít: opustit místo, na kterém se právě nacházíme, a zamířit jinam.

vzdálit se

Odejít nebo se od něčeho či někoho vzdálit; dostat se do větší vzdálenosti, rozestupu nebo odloučení.

podít se <kam>

Podít se znamená zamířit tam, kam se člověk chystá.

zaniknout

Zaniknout znamená zmizet, být zrušeno nebo zapomenuto.

rozplynout se

Rozplynout se znamená zmizet, ztratit se, rozpustit se, nebo se vypařit.

rozptýlit se

Rozptýlit se znamená rozdělit se nebo se roztroušit do různých směrů.

Podobná synonyma

vězení

Vězení je místo, kde jsou osoby uvězněny na základě trestního práva, aby byly potrestány za své zločiny.

vrhnout (do vězení)

Vrhnout: umístit (někoho) do vězení nebo uvěznit.

ztratit (matku)

Ztratit matku: zemřít, nebo být odloučen; ztráta nejbližšího člověka.

držet (ve vězení)

Držet znamená zajistit osobu, aby neopustila místo určení, obvykle ve vězení.

rozptýlit

Rozptýlit znamená rozdělit, rozdělit něco na menší části, nebo rozptýlit pozornost.

uprchnout

Uprchnout je rychlé opuštění místa, aby se uniklo nebezpečí nebo problému.

vzdálit

Odstranit se fyzicky nebo emocionálně; být dál nebo odstranit něco mezi dvěma osobami.

ztratit kontakt

Ztratit kontakt znamená přerušit komunikaci s někým, přestat s ním mluvit a nezůstat v kontaktu.

ztratit barvu

Ztratit barvu znamená ztratit svou sytost, jas a nebo odstín barvy.

vyváznout <z čeho>

Vyváznout: získat úlevu z nebezpečí či potíží; najít řešení.

rozptýlit (vápno)

Rozptýlit vápno znamená rozdělit je na menší částice nebo kousky.

vězení (obecní)

Vězení je místo, kde jsou odsouzení vězni drženi za své trestné činy pro odčinění a prevenci.

vzdálit se (chůzí)

Odejít, odejít pryč, odcházet, odsunout se, odstoupit, ustoupit.

vzdálit se <komu> (duševně)

Vzdálit se znamená uvolnit emocionální vazby a začít se vzdalovat jeho životu.

nevšimnout si <čeho>

Nepozorovat, nepřihlédnout k něčemu.

ztratit (naději)

Ztratit naději znamená zůstat bez naděje, přestat věřit, že se něco podaří nebo se situace změní k lepšímu.

ztratit hlavu

Ztratit hlavu znamená neopatrně reagovat, začít se chovat hystericky, ztratit kontrolu nad situací.

trest (vězení)

Trest je forma odplaty za spáchaný čin, která se nejčastěji projevuje ve formě vězení.