Facebook

Zmizet - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu zmizet.

Význam: Zmizet znamená pryč jít nebo zmizet, být neviditelný, něco se náhle odstranit nebo vymizet.

uprchnout (z vězení)

Uprchnout znamená uniknout z nějakého místa, obvykle ze zajetí, ať už to bývá vězení nebo jiné zařízení.

utéci

Utéci znamená rychle odejít nebo prchnout z nějakého místa.

ztratit se

Porozumět tomu, že jste ztratili svou cestu nebo se vyskytli v neznámém prostředí.

vyváznout

Vyváznout znamená uniknout nebo se zbavit něčeho nepříjemného.

vyklouznout

Vyklouznout znamená uniknout nebo se dostat ze situace, ve které se člověk ocitne.

zachránit se

Odpověď: Ubránit se nebezpečí, vyhnout se ohrožení, zachránit sebe sama.

nezpozorovat <co>

Nedetekovat; nespatřit, nezaznamenat, nerozeznat.

nepostřehnout

Nepostřehnout znamená nevšimnout si něčeho, nezaregistrovat, neuvědomit si.

nevšimnout si

Nepozornost, neopatrnost, přehlédnutí, nezaznamenání.

odejít

Odejít: opustit místo, na kterém se právě nacházíme, a zamířit jinam.

vzdálit se

Odejít nebo se od něčeho či někoho vzdálit; dostat se do větší vzdálenosti, rozestupu nebo odloučení.

podít se <kam>

Podít se znamená zamířit tam, kam se člověk chystá.

zaniknout

Zaniknout znamená zmizet, být zrušeno nebo zapomenuto.

rozplynout se

Rozplynout se znamená zmizet, ztratit se, rozpustit se, nebo se vypařit.

rozptýlit se

Rozptýlit se znamená rozdělit se nebo se roztroušit do různých směrů.

Podobná synonyma

vězení

Vězení je místo, kde jsou lidé uvězněni za porušení zákonů. Je to trest, který může být nebo není založen na zákonných principy.

utéci <kam>

Utéci znamená opustit místo, kde se právě nacházíte, a běžet do jiného místa, abyste unikli nebo uprchli.

rozptýlit

Rozptýlit znamená rozdělit něco na menší části nebo rozptálit to po velké oblasti.

držet (ve vězení)

Držet znamená zajistit osobu, aby neopustila místo určení, obvykle ve vězení.

ztratit se (barva)

Ztratit se (barva) znamená přestat být viditelný, být přehlížen nebo zapomenut.

ztratit <nad čím> kontrolu

Ztratit kontrolu znamená nedobrovolně přestat ovládat situaci nebo proces.

rozptýlit (pochybnosti)

Rozptýlit znamená rozptát, rozptlit, rozmístit, zbavit se pochybností.

ztratit <co>

Ztratit: ztratit co, je ochuzování o něco důležitého, čemu se nedokážeme vyhnout.

vyváznout <z čeho>

Vyváznout : uniknout nebo se zbavit potíží, útrap, nebezpečí nebo odpovědnosti.

dát do vězení

Uvěznit osobu, vzít jí svobodu a držet ji ve vězení pod dohledem státu.

vyklouznout <z čeho>

Vyklouznout z čeho je doslova uvolnit se nebo uniknout z něčeho, co je obtížné či nepříjemné.

odejít (s nepořízenou)

Odejít = opustit místo, situaci nebo osobu bez vyřízení všeho, co bylo plánováno.

ztratit (hlas)

Ztratit hlas znamená nemít schopnost mluvit nebo zpívat, kvůli nemoci nebo únavě.

ztratit (naději)

Ztratit naději znamená zůstat bez naděje, přestat věřit, že se něco podaří nebo se situace změní k lepšímu.

zachránit situaci

Získat kontrolu nad situací a zabránit jejímu zhoršení.

ztratit

Ztratit: přijít o něco, o co se již nedokáže dosáhnout, zabývat se ztrátou času, energie nebo peněz.

odejít (nenápadně)

Opustit/zmizet; rozloučit se a odejít.

ztratit z paměti

Zapomenout na informace, které kdysi byly člověku známé.

ztratit se (pochybnosti)

Ztratit se znamená být nejistý a zmatený ohledně situace nebo názoru; ztratit orientaci a směr.

vzdálit se (na chvilku)

Odstoupit na chvilku, zvolit si odstup, nechat sebou prostor.

vzdálit

Odstranit se fyzicky nebo emocionálně; být dál nebo odstranit něco mezi dvěma osobami.

ztratit kontakt

Ztratit kontakt znamená přerušit komunikaci s někým, přestat s ním mluvit a nezůstat v kontaktu.

rozptýlit (vápno)

Rozptýlit vápno znamená rozdělit je na menší částice nebo kousky.

vrhnout (do vězení)

Vrhnout: umístit (někoho) do vězení nebo uvěznit.