Facebook

Nečistota - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu nečistota.

Význam: Nečistota je cokoli, co může poškodit čistotu fyzického prostředí, jako jsou odpadky, toxické látky nebo škodlivé emise.

špinavost

Špinavost je stav nečistoty nebo nepořádku, který může být fyzický, psychický nebo emocionální.

špína

Nanášení nečistoty, která poškozuje vzhled a čistotu; nežádoucí usazeniny, které se vyskytují na povrchu.

kal

Kal je staroslovanské slovo, které označuje období od začátku února do konce května, kdy v místech severní polokoule probíhá třetí roční období.

rmut

Rmut je stav smutku nebo zoufalství. Je to závažný pocit, který může vyvolat pocity úzkosti, nespoutanosti, emocionálního vypětí a beznaděje.

necudnost

Necudnost je jednání, které je v rozporu s normami společenského chování. Jde o sexuální provokace, vulgární jazyk nebo jiné nevhodné chování.

nestydatost

Nestydatost je vlastnost, která odpovídá osobě, která se nebojí vyjadřovat své myšlenky nebo říkat nebo dělat věci bez známky studu.

smetí

Smetí jsou odpadky a odpady, které jsou vyhozeny z domů nebo průmyslových oblastí.

odpadky

Odpadky jsou všechny věci, které nejsou potřeba a jsou vyhazovány.

výkaly

Výkaly jsou látky, které jsou produkovány a odstraněny z těla, aby se z něj odstranily odpadní produkty.

svinstvo

Svinstvo je nadávka pro označení zlého a ošklivého jednání nebo činu.

sračky

Sračky jsou výrazy, které označují něco hloupého, špatného nebo nechtěného.

ničema

Ničema je osoba, která se chová bezohledně, hrubě a bezcitně. Je odporná, nepoctivá a nevěrná.

darebák

Darebák je nespolehlivá osoba, která se dopouští lží, krádeží a jiných nezákonných činů.

Podobná synonyma

vypustit (výkaly)

Vypustit znamená odstranit nečistoty, jako jsou výkaly, z těla.

mravní špína

Mravní špína je negativní hodnocení člověka za jeho morální chyby, provinění nebo neetické chování.

proniknout <do čeho> (špína)

Proniknout do špíny znamená překonat obtíže a dojít ke skrytým informacím.

hromadit (odpadky)

Hromadit znamená sbírat, shromažďovat nebo akumulovat odpadky.

posbírat (smetí)

Posbírat znamená vybrat a přemístit smetí na správné místo.

lidské n. zvířecí výkaly

Lidské n. zvířecí výkaly jsou odpad, který produkují lidé a zvířata. Slouží jako zdroj bakterií a škodlivých látek pro životní prostředí.

znečistit výkaly

Znečistit výkaly znamená do nich přidat nečistoty nebo odpad, což může mít negativní dopad na okolní prostředí.