Facebook

špína - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu špína.

Význam: Nanášení nečistoty, která poškozuje vzhled a čistotu; nežádoucí usazeniny, které se vyskytují na povrchu.

špinavost

Špinavost je stav nečistoty nebo nepořádku, který může být fyzický, psychický nebo emocionální.

kal

Kal je staroslovanské slovo, které označuje období od začátku února do konce května, kdy v místech severní polokoule probíhá třetí roční období.

rmut

Rmut je stav smutku nebo zoufalství. Je to závažný pocit, který může vyvolat pocity úzkosti, nespoutanosti, emocionálního vypětí a beznaděje.

necudnost

Necudnost je jednání, které je v rozporu s normami společenského chování. Jde o sexuální provokace, vulgární jazyk nebo jiné nevhodné chování.

nestydatost

Nestydatost je vlastnost, která odpovídá osobě, která se nebojí vyjadřovat své myšlenky nebo říkat nebo dělat věci bez známky studu.

nečistota

Nečistota je cokoli, co je nevhodné, nezdravé nebo nevhodné pro prostředí.

marast

Marast je český výraz, který označuje chaotický nepořádek nebo zmatek.

bahno

Slovo "bahno" označuje hrubou, mazlavou, často bahnitou, jílovitou látku, kterou si lze představit jako hlínu.

smetí

Smetí jsou nepořádek, odpady a odpadky. Jsou to odpadní materiály, které jsou nahromaděny a vyhozeny.

čistota

Čistota je stav, v němž je věc bez nečistot, nepořádku nebo znečištění.

hanba

Pocit viny, zahanbení nebo studu, když člověk udělá něco špatného nebo se cítí trapně.

špinavec

Osoba, která je nečistá, neupravená a oblečená nevhodně, nebo která se chová nezdvořile.

skrblík

Skrblík je osoba, která nakupuje a prodává staré věci nebo sbírky, obvykle za účelem zisku.

lakomec

Lakomec je osoba, která má sklon se zbytečně chovat šetrně s penězi a vyhýbá se jakýmkoli výdajům.

Podobná synonyma

posbírat (smetí)

Posbírat znamená vybrat a přemístit smetí na správné místo.

čistota (mravní)

Čistota mravní znamená integritu, čestnost, poctivost a lásku k lidem a světu.