Facebook

Kal - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu kal.

Význam: Kal je staroslovanské slovo, které označuje období od začátku února do konce května, kdy v místech severní polokoule probíhá třetí roční období.

bahno

Bahno je mazlavá, viskózní látka, skládající se z organických a anorganických částic.

bláto

Vodou nasycená hlína nebo jíl, obvykle hnědé, černé nebo žluté barvy.

usazenina

Usazenina je hmota, která se usadila na dně přírodního nebo umělého prostředí. Usazeniny jsou často chemicky nebo mineralogicky složité.

sedlina

Sedlina je drobná obec, která se nachází na vrcholu hory nebo kopce a často se používá k označení obce, která je oddělena od jiných obcí.

mravní špína

Mravní špína je negativní hodnocení člověka za jeho morální chyby, provinění nebo neetické chování.

mravní bída

Mravní bída je stav, kdy člověk nemá žádné hodnoty nebo morální kompas. Je to stav opuštěnosti a zoufalství.

rmut

RMUT je anglické slovo, které označuje smutek, melancholii nebo zarmoucení.

zakalení (oceli)

Zakalení je proces, kterým se z nekvalitní oceli odstraní nadbytečná síra, fosfor a další nečistoty, aby se zvýšila její tvrdost a odolnost.

kaliště

Kaliště je hračka, která se skládá z otočného kola s různými barevnými políčky. Hra se hraje tak, že se hráči střídají a snaží se otočit kolo, aby se dostali ke správným políčkům.

rybník

Rybník je vodní nádrž, která je vybudována uměle či přírodně pomocí hráze. Slouží k chovu ryb, odpočinku a k rekreaci.

louže

Louže je malý poloostrov, který vzniká, když se voda shromažďuje ve strouze nebo mezi ostrými břehy.

kaluž

Kaluž je malá nádrž vody, která se obvykle vyskytuje na povrchu země.

špinavost

Špinavost je stav nečistoty nebo nepořádku, který může být fyzický, psychický nebo emocionální.

špína

Nanášení nečistoty, která poškozuje vzhled a čistotu; nežádoucí usazeniny, které se vyskytují na povrchu.

necudnost

Necudnost je jednání, které je v rozporu s normami společenského chování. Jde o sexuální provokace, vulgární jazyk nebo jiné nevhodné chování.

nestydatost

Nestydatost je vlastnost, která odpovídá osobě, která se nebojí vyjadřovat své myšlenky nebo říkat nebo dělat věci bez známky studu.

Podobná synonyma

mravní základ

Mravní základ je základní soubor etických principů a hodnot, které jsou základem pro dobré chování.

proniknout <do čeho> (špína)

Proniknout do špíny znamená překonat obtíže a dojít ke skrytým informacím.

bída

Bída je stav mizernosti, ponížení a nouze, který se obvykle vztahuje k chudobě.

zdokonalení (mravní)

Zdokonalení mravní je proces zvyšování morálních hodnot, aby se člověk stal lepším a odpovědnějším.

mravní

Mravní znamená schopnost rozlišovat mezi dobrem a zlem, která je umožněna morálním kodexem nebo jinými etickými pravidly.

nastávat (bída)

Stav, ve kterém je člověk bez jakýchkoli zdrojů, finančních prostředků nebo vyhlídek na zlepšení.

mravní charakter

Mravní charakter je souhrn morálních vlastností jedince, jako jsou etika a dobré mravy.

úpadek (mravní)

Úpadek mravů je stav, kdy etické normy a hodnoty společnosti upadají. Je to ztráta morálního kompasu, který by měl lidi vést.

čvachtat (bláto)

Čvachtat znamená bahno nebo bláto ušpinit, obvykle nohy či boty.

mravní (podpora)

Mravní podpora je způsob, jak vyjádřit svou podporu druhým lidem prostřednictvím respektu, soucitu a empatie.

zakalení

Zakalení je stav, ve kterém se něco stává matným nebo méně jasným.

odsudek (mravní)

Odsudek je mravní soud, který odsoudí nebo potrestá něco, co si myslíme, že je špatné.

zásady (mravní)

Zásady jsou mravní normy a principy, které nám pomáhají definovat, co je správné a co není.

čistota (mravní)

Čistota mravní znamená integritu, čestnost, poctivost a lásku k lidem a světu.