Facebook

Odpadky - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu odpadky.

Význam: Odpadky jsou všechny věci, které nejsou potřeba a jsou vyhazovány.

smetí

Smetí jsou odpadky a odpady, které jsou vyhozeny z domů nebo průmyslových oblastí.

výkaly

Výkaly jsou látky, které jsou produkovány a odstraněny z těla, aby se z něj odstranily odpadní produkty.

nečistota

Nečistota je cokoli, co může poškodit čistotu fyzického prostředí, jako jsou odpadky, toxické látky nebo škodlivé emise.

svinstvo

Svinstvo je nadávka pro označení zlého a ošklivého jednání nebo činu.

sračky

Sračky jsou výrazy, které označují něco hloupého, špatného nebo nechtěného.

ničema

Ničema je osoba, která se chová bezohledně, hrubě a bezcitně. Je odporná, nepoctivá a nevěrná.

darebák

Darebák je nespolehlivá osoba, která se dopouští lží, krádeží a jiných nezákonných činů.

odpad

Odpad je odříznutý produkt či materiál, který se už nepoužívá a jehož využití již skončilo.

splašky

Splašky jsou odpadní vody, které nejsou čištěny a odvádějí se přímo do kanalizace.

Podobná synonyma

vypustit (výkaly)

Vypustit znamená odstranit nečistoty, jako jsou výkaly, z těla.

lidské n. zvířecí výkaly

Lidské n. zvířecí výkaly jsou odpad, který produkují lidé a zvířata. Slouží jako zdroj bakterií a škodlivých látek pro životní prostředí.

znečistit výkaly

Znečistit výkaly znamená do nich přidat nečistoty nebo odpad, což může mít negativní dopad na okolní prostředí.

posbírat (smetí)

Posbírat znamená vybrat a přemístit smetí na správné místo.

vodovodní odpad

Vodovodní odpad je odpadní voda z domácností a průmyslu, která se dostává do kanalizace a následně do čistíren odpadních vod.