Facebook

Nestydatost - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu nestydatost.

Význam: Nestydatost je vlastnost, která odpovídá osobě, která se nebojí vyjadřovat své myšlenky nebo říkat nebo dělat věci bez známky studu.

špinavost

Špinavost je stav nečistoty nebo nepořádku, který může být fyzický, psychický nebo emocionální.

špína

Nanášení nečistoty, která poškozuje vzhled a čistotu; nežádoucí usazeniny, které se vyskytují na povrchu.

kal

Kal je staroslovanské slovo, které označuje období od začátku února do konce května, kdy v místech severní polokoule probíhá třetí roční období.

rmut

Rmut je stav smutku nebo zoufalství. Je to závažný pocit, který může vyvolat pocity úzkosti, nespoutanosti, emocionálního vypětí a beznaděje.

necudnost

Necudnost je jednání, které je v rozporu s normami společenského chování. Jde o sexuální provokace, vulgární jazyk nebo jiné nevhodné chování.

nestoudnost

Nestoudnost je neslušné chování, které se vymyká běžným společenským normám.

nemravnost

Nemravnost je chování, které odporuje dobrým mravům nebo je nezdvořilé, urážlivé nebo nepřijatelné.

neslušnost

Neslušnost je chování nebo řeč, které je nezdvořilé, neuctivé, nezdvořilé a nevhodné.

hanebnost

Hanebnost je hluboká nespravedlnost nebo ohavnost, něco, co je neslušné, ponižující nebo nezákonné.

oplzlost

Oplzlost jsou vulgární slova nebo vtipy, které jsou považovány za nevhodné či neslušné.

kluzkost

Kluzkost je schopnost povrchu přilnavosti, která umožňuje pohyb po něm bez odporu.

lascivnost

Lascivnost je pojem označující smyslnost, erotickou náklonnost, žádoucnost a nezřízenou touhu.

obscénnost

Obscénnost je termín označující nepřípustné až urážlivé slovo nebo jednání.

Podobná synonyma

proniknout <do čeho> (špína)

Proniknout do špíny znamená překonat obtíže a dojít ke skrytým informacím.

mravní špína

Mravní špína je negativní hodnocení člověka za jeho morální chyby, provinění nebo neetické chování.