Facebook

Výkaly - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu výkaly.

Význam: Výkaly jsou látky, které jsou produkovány a odstraněny z těla, aby se z něj odstranily odpadní produkty.

smetí

Smetí jsou odpadky a odpady, které jsou vyhozeny z domů nebo průmyslových oblastí.

odpadky

Odpadky jsou všechny věci, které nejsou potřeba a jsou vyhazovány.

nečistota

Nečistota je cokoli, co může poškodit čistotu fyzického prostředí, jako jsou odpadky, toxické látky nebo škodlivé emise.

svinstvo

Svinstvo je nadávka pro označení zlého a ošklivého jednání nebo činu.

sračky

Sračky jsou výrazy, které označují něco hloupého, špatného nebo nechtěného.

ničema

Ničema je osoba, která se chová bezohledně, hrubě a bezcitně. Je odporná, nepoctivá a nevěrná.

darebák

Darebák je nespolehlivá osoba, která se dopouští lží, krádeží a jiných nezákonných činů.

exkrementy

Exkrementy jsou odpadní produkty organismů, např. stolice, moč, sliny, krev, píchavky a pot.

fekálie

Fekálie jsou produkty lidského trávení, jako je stolice nebo moč.

hovna

Hovna jsou zvratky, odpadní produkty trávicího systému, které se vylučují stolicí.

Podobná synonyma

posbírat (smetí)

Posbírat znamená vybrat a přemístit smetí na správné místo.

hromadit (odpadky)

Hromadit znamená sbírat, shromažďovat nebo akumulovat odpadky.