Facebook

Smetí - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu smetí.

Význam: Smetí jsou odpadky a odpady, které jsou vyhozeny z domů nebo průmyslových oblastí.

odpadky

Odpadky jsou všechny věci, které nejsou potřeba a jsou vyhazovány.

výkaly

Výkaly jsou látky, které jsou produkovány a odstraněny z těla, aby se z něj odstranily odpadní produkty.

nečistota

Nečistota je cokoli, co může poškodit čistotu fyzického prostředí, jako jsou odpadky, toxické látky nebo škodlivé emise.

svinstvo

Svinstvo je nadávka pro označení zlého a ošklivého jednání nebo činu.

sračky

Sračky jsou výrazy, které označují něco hloupého, špatného nebo nechtěného.

ničema

Ničema je osoba, která se chová bezohledně, hrubě a bezcitně. Je odporná, nepoctivá a nevěrná.

darebák

Darebák je nespolehlivá osoba, která se dopouští lží, krádeží a jiných nezákonných činů.

odpad

Odpad je všechno to, co se nepoužívá a nevyužívá, co se vyhodí nebo recykluje.

neřád

Neřád je chaotický stav, kdy existuje nedostatek řádu, pořádku a organizace.

Podobná synonyma

lidské n. zvířecí výkaly

Lidské n. zvířecí výkaly jsou odpad, který produkují lidé a zvířata. Slouží jako zdroj bakterií a škodlivých látek pro životní prostředí.

hromadit (odpadky)

Hromadit znamená sbírat, shromažďovat nebo akumulovat odpadky.

znečistit výkaly

Znečistit výkaly znamená do nich přidat nečistoty nebo odpad, což může mít negativní dopad na okolní prostředí.

vodovodní odpad

Vodovodní odpad je odpadní voda z domácností a průmyslu, která se dostává do kanalizace a následně do čistíren odpadních vod.

vypustit (výkaly)

Vypustit znamená odstranit nečistoty, jako jsou výkaly, z těla.