Facebook

Darebák - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu darebák.

Význam: Darebák je nespolehlivá osoba, která se dopouští lží, krádeží a jiných nezákonných činů.

smetí

Smetí jsou odpadky a odpady, které jsou vyhozeny z domů nebo průmyslových oblastí.

odpadky

Odpadky jsou všechny věci, které nejsou potřeba a jsou vyhazovány.

výkaly

Výkaly jsou látky, které jsou produkovány a odstraněny z těla, aby se z něj odstranily odpadní produkty.

nečistota

Nečistota je cokoli, co může poškodit čistotu fyzického prostředí, jako jsou odpadky, toxické látky nebo škodlivé emise.

svinstvo

Svinstvo je nadávka pro označení zlého a ošklivého jednání nebo činu.

sračky

Sračky jsou výrazy, které označují něco hloupého, špatného nebo nechtěného.

ničema

Ničema je osoba, která se chová bezohledně, hrubě a bezcitně. Je odporná, nepoctivá a nevěrná.

Podobná synonyma

posbírat (smetí)

Posbírat znamená vybrat a přemístit smetí na správné místo.

hromadit (odpadky)

Hromadit znamená sbírat, shromažďovat nebo akumulovat odpadky.

znečistit výkaly

Znečistit výkaly znamená do nich přidat nečistoty nebo odpad, což může mít negativní dopad na okolní prostředí.

lidské n. zvířecí výkaly

Lidské n. zvířecí výkaly jsou odpad, který produkují lidé a zvířata. Slouží jako zdroj bakterií a škodlivých látek pro životní prostředí.

vypustit (výkaly)

Vypustit znamená odstranit nečistoty, jako jsou výkaly, z těla.