Facebook

špinavost - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu špinavost.

Význam: Špinavost je stav nečistoty nebo nepořádku, který může být fyzický, psychický nebo emocionální.

špína

Nanášení nečistoty, která poškozuje vzhled a čistotu; nežádoucí usazeniny, které se vyskytují na povrchu.

kal

Kal je staroslovanské slovo, které označuje období od začátku února do konce května, kdy v místech severní polokoule probíhá třetí roční období.

rmut

Rmut je stav smutku nebo zoufalství. Je to závažný pocit, který může vyvolat pocity úzkosti, nespoutanosti, emocionálního vypětí a beznaděje.

necudnost

Necudnost je jednání, které je v rozporu s normami společenského chování. Jde o sexuální provokace, vulgární jazyk nebo jiné nevhodné chování.

nestydatost

Nestydatost je vlastnost, která odpovídá osobě, která se nebojí vyjadřovat své myšlenky nebo říkat nebo dělat věci bez známky studu.

nečistota

Nečistota je cokoliv, co je špinavé nebo znečištěné. Může to být fyzické, chemické nebo biologické znečištění.

nízkost

Nízkost je projev zdvořilosti a skromnosti, který se projevuje skrze pokoru, vstřícnost a úctu k druhým.

podlost

Podlost je nespravedlnost, bezohlednost a zrada člověka.

hanebnost

Hanebnost je odporné jednání, které porušuje morální a společenské normy.

Podobná synonyma

proniknout <do čeho> (špína)

Proniknout do špíny znamená překonat obtíže a dojít ke skrytým informacím.

mravní špína

Mravní špína je negativní hodnocení člověka za jeho morální chyby, provinění nebo neetické chování.